דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עובדים מומחים בישראל – מידע מועיל – עורך דין הגירה לישראל

Joshua Pex
Joshua Pex

מתכנן להעסיק עובדים מומחים בישראל? בכתבה הבאה ניתן למצוא מידע על חוקים העוסקים בעובדים זרים, לרבות הליך קבלת אשרת עבודה למומחה זר. יהושע פקס, עורך דין הגירה לישראל במשרדנו, יציג מידע שימושי לגבי העסקת עובדים מומחים בישראל.

עובדים מומחים בישראל

מגבלות על העסקת עובדים מומחים בישראל:

ככלל, חוקי ותקנות מדינת ישראל אינם מעודדים יבוא עובדים זרים לארץ על ידי חברות מקומיות. הרעיון הכללי המנחה את מדינת ישראל הוא שכל העבודה שיכולה להיעשות על ידי עובדים ישראלים, צריכה להיעשות על ידי עובדים ישראלים. עם זאת, החוק מכיר גם בצורך להשתמש בעובדים מומחים זרים בתחומים שאין בנמצא עובדים מקומיים בישראל. לכן ישנה האפשרות לקבל אשרות עבודה עבור מומחים בנושאים ספציפיים או מומחים למשימות מיוחדות מאוד אשר לא ניתן למצוא בתחומי ישראל.
איסור מוחלט על ייבוא מומחים זרים היה גורם לתוצאה הפוכה מזו המיועדת (יותר תעסוקה לעובדים ישראלים) שכן המשימות הדורשות את כישוריהם פשוט לא ייעשו, ולדבר תהיה השפעה שלילית על המשק הישראלי. החקיקה באה לאזן בין הצורך לכישורים של עובד מומחה זר בישראל, לבין מניעת האפשרות שחברה תחליף את כל הצוות שלה ב"מומחים" זרים, על מנת לצמצם עלויות.

המצב הנוכחי לגבי ייבוא עובדים מומחים זרים לישראל:

ועדה שנתמנתה על ידי ממשלת ישראל ב -2001, כדי להסדיר יבוא עובדים זרים, הציגה פשרה שתאפשר לחברות להביא עובדים מומחים למטלות מסוימות. יחד עם זאת, הממשלה דאגה שהבאת עובדים זרים מומחים לארץ תהיה מוגבלת, עם תנאים מחמירים עבור החברה המעסיקה עובדים זרים מומחים.
כל בקשה לאשרת עבודה של מומחה כוללת תשלום אגרה על סך 1,200 ש"ח.
בנוסף, לאחר אישור הבקשת וקבלת היתר העסקת עובד זר מומחה, המעסיק נדרש לשלם 10,000 ש"ח עבור הוויזה עצמה למשרד הפנים.

מומחים זרים חייבים להוכיח שיש להם כישורים, ידע וניסיון ייחודיים, אשר אינם ניתנים לשכפול על ידי עובדים מקומיים. יתר על כן, מיומנויות אלו חייבות להיות ברות העברה – כלומר, המומחה חייב להיות מוכן להקנות את כישוריו לעובדים מקומיים אשר בסופו של דבר יחליפו את המומחה.
בנוסף לאמור לעיל, ייבוא של עובד מומחה חייב להיות בעל השפעה חיובית נטו על כוח העבודה המקומי, כך שעבודת המומחה תביא להיווצרות של לפחות 10 משרות בחברה המעסיקה עבור כל מומחה שיובא.
וחשוב מכל, כל עובד מומחה חייב לקבל משכורת גבוהה במיוחד.

המשכורת הקבועה בחוק לעובדים זרים

עובד מומחה זר חייב לקבל משכורת כפולה לכל הפחות מן המשכורת הממוצעת בשוק הישראלי. החל ב -2016, השכר הישראלי החציוני הוא 9,000 ₪, ולכן יש לשלם לעובד מומחה לפחות 18,000 ₪ לחודש.

סיכום – העסקת עובד זר מומחה בישראל

ייבוא עובד מומחה זר לישראל הוא הליך יקר ומורכב, אולם לעיתים קרובות בכל זאת משתלם עבור המעסיקים אשר מחפשים כישורים ספציפיים אצל עובדים שמגיעים מחוץ לארץ.
הליך הגשת הבקשה להעסקת עובד זר לוקח זמן ומאמץ, עד להשגת אשרת עבודה לעובד מומחה.
החברה המעסיקה את המומחה נדרשת להוכיח שהיא זקוקה למיומנות או המומחיות הספציפית של העובד הזר, וכי מיומנות זו לא נמצאת בקרב כוח העבודה הישראלי. על המומחה להוכיח את הידע והמיומנות הייחודיים שלו ואת היכולת להקנות מיומנויות אלו לעובדים ישראלים.

צרו איתנו קשר – עורכי דין הגירה לישראל

אנא צרו קשר עם משרדנו בתל אביב וירושלים אם אתם מבקשים לקבל סיוע בתהליך ייבוא עובד מומחה בהליך מזורז או קבל אשרת עובד מומחה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה