דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסדרת מעמד קטינים זרים הנלווים לבני זוג של ישראלים

Anat Levi

כיצד מקבלים מעמד קטינים זרים אשר מגיעים לישראל עם הוריהם? ישראלים רבים נכנסים למערכת יחסים עם אזרחים זרים בעלי ילדים מנישואים קודמים. כשהם פונים למשרד הפנים בבקשה להסדיר את מעמד בני הזוג הזרים בארץ, נשאלת השאלה – מה צריך לעשות כדי שהילדים הקטינים של בני הזוג יוכלו לחיות בישראל?

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בנושאי עלייה והגירה לישראל עם בני המשפחה (ילדים, הורים, בני זוג). במאמר זה, עורכת הדין ענת לוי תסביר כיצד מסדירים מעמד חוקי בישראל לקטינים בעלי אזרחות זרה, הנלווים להליך קבלת מעמד של הוריהם, אזרחים זרים אשר מתחתנים עם אזרח  או תושב ישראלי.

הסדרת מעמד קטינים זרים בישראל מול משרד הפנים

בני זוג אשר מעוניינים לחיות יחדיו ולהקים משפחה במדינת ישראל צריכים להגיש בקשה מתאימה להסדרת מעמד עבור בן הזוג הזר. בקשה זו מגישים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה למקום מגורי בן הזוג הישראלי. על הליך קבלת המעמד המורכב מפקח משרד הפנים, רשות האוכלוסין והגירה.

קיים קושי לא מועט להסדרת מעמד של אזרח זר הרוצה לחיות עם בן זוגו הישראלי, בין אם בני הזוג נשואים ובין אם חיים יחדיו ללא נישואין (מוגדרים במשפט הישראלי בשם "ידועים בציבור").

כאשר מדובר בהסדרת מעמד לילדו של בן הזוג הזר שנולד מנישואיו הקודמים, הקושי גדל הן מבחינה מהותית והן מבחינה פרוצדוראלית, ולעניין זה נקבעו קריטריונים ע"י משרד הפנים להסדרת מעמד הקטין. חשוב להדגיש כי ניתן להביא את הקטין כנלווה להורה רק במצב בו בני הזוג נשואים. לא קיים הליך להסדרת מעמד קטינים זרים אשר הוריהם נמצאים בזוגיות עם אזרח או תושב ישראלי אך אינם נשואים.הסדרת מעמד קטינים זרים הנלווים לבני זוג של ישראלים

המסגרת הנורמטיבית – חוק האזרחות – מעמד חוקי לבני זוג זרים של ישראלים

הבקשה למתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לישראלי מעוגנת בנוהל מפורט של רשות האוכלוסין וההגירה, נוהל שמספרו 5.2.0008. נוהל זה קובע קריטריונים ברורים לניהול ההליך. אופן הטיפול בבקשה נקבע בהתאם לסעיף 7 לחוק האזרחות, התשי"ב – 1952, שזהו נוסחו:

התאזרחות של בעל ואשה (תיקון מס' 4)  תש"ם-1980

  1. בעל ואשתו שאחד מהם אזרח ישראלי או שאחד מהם ביקש להתאזרח ונתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א) או הפטור מהם, יכול השני לקבל אזרחות ישראלית על ידי התאזרחות, אף אם לא נתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א).

מעמד קטינים זרים הנלווים להוריהם האזרחים הזרים מגודר בסעיף 1(ב) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב 1952, הקובע כי:

"מי שאיננו אזרח ישראלי או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, תהיה ישיבתו בישראל על פי רישיון ישיבה לפי חוק זה"

 הסדרת מעמד קטינים זרים בישראל באופן מעשי

סעיף 7 לחוק האזרחות נועד לאפשר התאזרחות של בת זוג זרה אשר נישאה לאזרח ישראלי. התאזרחות זו מתאפשרת על מנת להגן על התא המשפחתי וכן לתת אפשרות לבני הזוג לקיים יחד תא משפחתי כנה ואמיתי בישראל.

חשוב להדגיש כי זכותו של האזרח הישראלי לחיי משפחה אינה זכות מוחלטת. בן הזוג הזר אינו זכאי אוטומטית לאזרחות ישראלית מכוח נישואיו לאזרח ישראלי, אלא בכפוף לנוהל המדורג, אשר נמשך כ- 5 שנים, במהלכם בוחנים פקידי משרד הפנים, באמצעות ראיון פעם בשנה, או באמצעים אחרים האם בני הזוג מקיימים מרכז חיים בישראל והאם הנישואים בוצעו כחוק ואינם פיקטיביים.

כאשר מדובר בבקשה אליה "מצורפים" לצרכי קבלת מעמד קטינים מנישואים קודמים, יש הבדל האם מדובר בקטינים מעל גיל 15 או מתחת לגיל 15.

קטינים מתחת לגיל 15: בכל הנוגע לקטינים צעירים יותר מ- 15, הדרישה היא לקבל את עמדת ההורה הביולוגי שנמצא בחו"ל או בישראל, לגבי ההגירה או ההתאזרחות של הקטין בארץ, כפי שיוסבר בהמשך המאמר.

קטינים מעל גיל 15: בכל הנוגע לקטינים מעל גיל 15, משרד הפנים ידרוש, בנוסף לכל התנאים הרגילים, גם אישור משפטי (פסק דין או הסכם גירושין) וגם ראיות בפועל להוכיח את הימצאות הקטין בחזקת ההורה הזר שנמצא בישראל, למשך תקופה של שנתיים לפחות.

אישור ההורה האחר בחו"ל להגירה של הקטין לישראל

חשוב מאוד לצרף לבקשת הסדרת מעמד את הסכמת ההורה השני למגורי קבע והתאזרחות של קטין נלווה בישראל. מצב בו ההורה השני מתנגד להגירה והתאזרחות של ילדו הקטין בישראל, עלול לעורר בעיות הסדרת המעמד.

אם הטענה היא כי אין אפשרות להשיג את עמדת ההורה השני, נוהל משרד הפנים מסדיר אופן המצאת הבקשה לאישור בכתב, על ידי שליחת מכתבים לכתובת הרשומה של ההורה השני בחו"ל באמצעות הקונסוליה הישראלית.

אם ההורה של הקטין נפטר יש להמציא ולהגיש תעודת פטירה, מתורגמת ומאומתת כנדרש.

לחליפין, במידה ולבן הזוג הזר ישנה משמורת בלעדית על הקטין, יש לצרף פסק דין לעניין אפוטרופסות בלעדית. פסק הדין נדרש לעבור אימות כדין, ותירגום ע"י נוטריון בנוגע למשמורת.

בנוסף יש לצרף תעודת לידה מקורית של הקטין הנלווה. התעודה צריכה להיות מאומתת ובמידת הצורך גם מתורגמת.

לסיכום – קבלת מעמד חוקי בישראל לקטין נלווה אזרח זר

אם פועלים על פי החוק ונוהלי משרד הפנים להגיש בקשה באופן מסודר ועפ"י הנוהל הנדרש ובני הזוג יעמדו בקריטריונים, יוכיחו כי מדובר בקשר כן ואמיתי ויוחלט לתת לבן הזוג הזר רישיון ישיבה במדינת ישראל, הרי שלא תהיה בעיה עבור בן הזוג הזר לצרף את ילדיו הקטינים לבקשה והקטינים יקבלו מעמד זהה לבן הזוג המוזמן.

צרו קשר עם עורכי דין ממשרדנו – מומחים בתחום הגירה לישראל

משרדנו מתמחה בנושאי הגירה ודיני משפחה בישראל. צרו קשר לקביעת פגישה עם עורך דין ממשרדנו בתל אביב או בירושלים כדי לקבל עצה וסיוע משפטי בנושאי הגירת קטינים ובני משפחה לישראל.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה