דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אישור עליית קטין לארץ מהורה בעל משמורת משותפת

Joshua Pex

נדרש אישור / היעדר התנגדות מצד ההורה האחר לשהות ילדם בישראל:

אישור עליית קטין לארץ דרוש לכל ילד שעולה / מקבל מעמד בישראל לצד ההורה. במידה והורה גרוש ("ההורה הראשון") בא בברית נישואים עם אזרח ישראל, הילדים מהנישואים יחסים הקודמים נחשבים כ"קטינים נלווים" לצורך קבלת מעמד בישראל. אם להורה האחר ישנה משמורת על הקטין, יש לקבל את אישורם לפני שהילד יוכל לחיות בישראל ולקבל מעמד חוקי בארץ. משרד עורכי הדין שלנו בירושלים  מתמחה בנושאי הגירה, הסדרת מעמד חוקי ועלייה לישראל. מאמר זה של עורך הדין יהושע פקס יסייע להסביר כיצד יש לקבל את אישור הורה הקטין (לצורך מאמר זה, "ההורה האחר השני") כדי לקבל מעמד בישראל.

לפי נוהל משרד הפנים, לבקשה אישור עליית קטין לארץ יש לצרף את המסמכים הבאים:

קבלת מעמד לקטין נלווה היא על פי נוהל קבלת מעמד לבן זוג לאזרח ישראלי. כאשר הקטין נולד ממערכת יחסים קודמת של בן הזוג, יש לצרף לבקשה את הפרטים הבאים:

  1. תעודת הלידה של הקטין; מקורית, מאומתת על ידי חותמת אפוסטיל, ומתורגמת לעברית (נדרש תרגום נוטריוני)
  2. דרכונו של הקטין, תקף לפחות לשנתיים

אישור עליית קטין לארץ מהורה בעל משמורת משותפת

מסמך המאשר את כתובתו הנוכחית של ההורה האחר על מנת לבקש את אישורו להגירה הילד לישראל

אם ההורה האחר של הקטין מתגורר בכתובת ידועה, ההורה המבקש לקבל מעמד בישראל עם הילד, נדרש למסור מסמך המעיד על מקום המגורים הנוכחי של ההורה האחר. יש לאמת את המסמך, לרבות תרגום נוטריוני. הדבר הכרחי כדי שההורה האחר יוכל להציג את דעתו בנוגע למתן מעמד חוקי בישראל לקטין. ההורה יכול להסכים, להתנגד, או להתעלם מהבקשה (במקרה זה הדבר נחשב להסכמה, בתנאי וההורה המבקש מוכיח כי ההורה האחר אכן קיבל אפשרות להביע את דעתו)

כיצד להודיע להורה האחר לגבי אישור עליית קטין לארץ?

ההורה האחר חייב לקבל הודעה בכתב אל מקום מגוריו הנוכחי. בהודעה יש לציין כי הוגשה בקשה לקבלת מעמד חוקי בישראל לקטין, ולהורה יש זכות להתנגד לקיום הבקשה. להורה האחר ישנה האפשרות להתנגד לשהייתו של הקטין בישראל לכשעצמה, או להענקת מעמד חוקי קבוע בישראל לקטין. אם ההורה מתגורר בישראל, המשרד המטפל בבקשת המעמד של ההורה הראשון יודיע להורה האחר כי עליו לתת את דעתו בנוגע לקטין הנלווה. אם ההורה מתגורר בחו"ל, הוא יקבל הודעה מהקונסוליה הישראלית הרלוונטית בארצו. להורה השני יש שהות של שישה חודשים בטרם ייחשב כמתעלם מהבקשה. במהלך ששת החודשים הללו לא יקבל הקטין מעמד של קבע, גם אם ההורה הראשון מקבל מעמד בישראל. במידת הצורך, תוארך אשרת ב2 תייר של הקטין למשך תקופת המענה.

מה קורה אם ההורה האחר יתנגד?

אם ההורה האחר מתנגד לעליית הקטין לישראל, הקטין יתבקש לעזוב את ישראל טרם פקיעת האשרה. האשרה אינה ניתנת להארכה לאחר שההורה השני מתנגד להגירתו של הקטין לישראל.

יתכן שההורה האחר אינו מתנגד לשהיית הקטין בישראל, אך אינו רוצה שהקטין יקבל מעמד קבע בישראל. במקרה זה, הילד רשאי לשהות בישראל כתושב ארעי בעל ויזת א/5 עד גיל 18. זאת, בתנאי וההורה הראשון קיבל בהצלחה מעמד חוקי בישראל.

מה קורה אם ההורה האחר אינו מתנגד?

אם ההורה השני לא הביע התנגדות תוך שישה חודשים, חוסר ההתנגדות מתפרש כהסכמה. ההורה האחר מסכים הן לעליית הקטין לישראל והן לקבלת מעמד חוקי בישראל על ידי הקטין . בנסיבות אלה, הענקת מעמד משפטי קטין לצד ההורה הראשון מתנהלת כרגיל.

מה אם להורה האחר אין זכות או יכולת להתנגד?

אפשר שהורה הראשון יטען שההורה האחר נפטר, או שאינו בנמצא, ולא ניתן ליצור איתו קשר. לחלופין, ההורה הראשון יכול לטעון שיש לו את המשמורת הבלעדית של הילד. במקרים אלו, ההורה הראשון חייב להביא תעודת פטירה / פסק דין של בית משפט לענייני משפחה לגבי אפוטרופסות בלעדית, או מסמך אחר המעיד על עובדות אלה. כל מסמך חייב להיות מאומת עם חתימת אפוסטיל ותרגום נוטריוני כנדרש על פי דין.

צרו קשר

משרדנו מתמחה בנושא הגירה לישראל עם בני משפחה וקטינים, כולל אישור עליית קטין לארץ מהורה בעל משמורת משותפת. במידה והורה מתנגד לעליית הקטין לישראל, נשמח לתת מידע וסיוע משפטי. התקשרו כדי לקבוע פגישה במשרדנו בירושלים או בתל אביב.


 

 

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה