Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוק השמות – שינוי שם משפחה של קטין

Anat Levi

שי לוי

התעורר צורך דחוף לקלוט מהנדס מחברת אחות שלנו בצ'כיה שיעזור לנו בשני פרוייקטים חשובים של קליטת מכונות חדשות. בתוך מספר שבועות ואין סוף טפסים ואישורים התקבל ההיתר המיוחל ובימים אלה העובד ומשפחתו כבר בארץ. במקרים בהם הרגולציה בארץ מכבידה על בעלי העסקים (אולי מטעמים מובנים אבל שלא קשורים לתעשייה) המשרד עשה הכל ביסודיות ומקצועיות ובהבנה מוחלטת של התהליכים כדי שנקבל את האישורים המתאימים. תודה רבה לבתיה, אירנה וענת מהמשרד בירושלים על העבודה המאומצת והיסודית.
בברכה,
שי לוי
מנכ"ל קיוסרה אי וי אקס רכיבים (ירושלים) בע"מ

כיצד מגישים בקשת שינוי שם משפחה של קטין? אדם בוגר יכול להגיש בקשת שינוי שם במשרד הפנים. אבל מה קורה כאשר הורה רוצה לשנות את שמו של קטין, במיוחד כאשר ההורה האחר של הילד אינו מסכים לשינוי השם?

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בתחום דיני משפחה, כולל זכויות קטינים ומשמורתם. במאמר זה, עורכת הדין ענת לוי תתייחס לסוגיית שינוי שם של קטין לאחר גירושי הוריו.

שינוי שם משפחה של קטין

הבסיס החוקי – חוק השמות

חוק השמות, תשט"ז-1956, מסדיר את קביעת השמות הפרטיים ושמות המשפחה בישראל וכן את רישומם במרשם האוכלוסין.

סעיף 2 לחוק קובע, כי לכל אדם יהיה שם משפחה ושם פרטי. שם המשפחה יכול להיות כפול, ואפשר שיהיה לאדם יותר משם פרטי אחד.

סעיף 3 קובע, כי ילד מקבל מלידה את שם משפחת הוריו. אם להורים יש שמות משפחה שונים, הילד מקבל את שם משפחת אביו, אלא אם ההורים הסכימו שיקבל את שם משפחת האם או שמות המשפחה של שני ההורים.

כלומר, ע"פ חוק השמות, ברירת המחדל היא שילד שנולד מקבל את שם משפחתו של אביו. רק בהסכמת ההורים, יוכל לקבל גם את שם משפחת האם או את שני שמות המשפחה.

עם זאת, הסעיף ממשיך וקובע, כי ילד שנולד כשאמו לא נשואה לאביו, יקבל מלידה את שם משפחת אמו, אלא אם אמו רצתה שיקבל שם משפחת האב והאב הסכים לכך או שהאם הייתה ידועה בצבור של האב. אם ההורים הסכימו ביניהם, הילד יקבל את שמות המשפחה של שניהם.

סעיף 13(ד) קובע, כי הוריו של קטין רשאים, באישור בית המשפט, לשנות את שם משפחתו, ובתנאי שניתנה לו – אם הוא מסוגל לחוות את דעתו – הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין, וניתן להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו.

סעיף 14 מאפשר לאפוטרופוס של קטין לשנות את שמו הפרטי או שם משפחתו של הקטין באישור בית המשפט – וגם כאן: בתנאי שניתנה לו – אם הוא מסוגל לחוות את דעתו – הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין וניתן להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו.

שינוי שם משפחה של קטין לאחר גירושין

"לְכָל אִישׁ יֵשׁ שֵׁם

שֶׁנָּתַן לוֹ אֱלֹהִים

וְנָתְנוּ לוֹ אָבִיו וְאִמּוֹ…" (זלדה)

אבל מה לגבי שם המשפחה? מה קורה כאשר ההורים מתגרשים, והאם רוצה להוסיף את שם המשפחה שלה לשם המשפחה של הקטינים (שנושאים את שם משפחתו של האב), אך האב מסרב?

בית המשפט המוסמך לדון בעניינים הקשורים לשינוי שם של קטין הוא בית משפט לענייני משפחה במקום מגורי הקטין. במקרה שבו אין הסכמה בין ההורים לגבי שינוי שם משפחתו של הקטין, יש להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, אשר ידון בסוגיה, ויהיה צורך לשכנעו כי טובת הילד מצדיקה את שינוי שם המשפחה של הקטין. כאשר שינוי שם המשפחה של הקטין הוא דחוף, ניתן להגיש בקשה דחופה לבית המשפט ולנמק מדוע יש דחיפות בדבר. ע"פ סעיף 344 לתקנות סדר הדין האזרחי, בבקשה לשינוי שם של קטין לפי סעיף 13 או 14, היועץ המשפטי לממשלה יהיה המשיב בבקשה. הורה של קטין שאינו מבקש בבקשה יצורף אליה כמשיב אם הוא בחיים.

מבחן טובת הקטין

כשבית המשפט דן בתביעה לשינוי שם משפחה של קטין, הוא בוחן מהי טובתו של הקטין. זהו עקרון העל העומד לנגד עיניו. אם אין הסכמה בין ההורים או שאחד ההורים לא הגיב לבקשה לשינוי שם, בית המשפט ייעזר במומחים כדי לקבוע מהי טובתו של הקטין במקרה שבפניו. עובד/ת סוציאלי או פסיכולוג/ית יגישו לבית המשפט תסקיר בעניינו של הקטין, בו תבחן טובת הקטין ורק אחר כך, בית המשפט ייתן את החלטתו.

בפסיקה נקבע, כי מבחן "טובת הקטין" הוא שיכריע את גורלה של תביעה לשינוי שם כולל שם משפחה. נקבע, כי על המבקש לשנות שם שניתן לקטין, בין אם מדובר בשם פרטי ובין אם מדובר בשם משפחה, בהתאם להוראות חוק השמות, להצביע על נסיבות המצדיקות זאת ולהראות כי אותו שינוי הוא ל"טובת הקטין" (למשל: ע"א 486/72 פלוני נ' אלמונית, פ"ד כז(2) 673 (2.8.1973)).

בע"א 486/72 נדונה שאלת שינוי שם משפחת קטינה, משם משפחת אביה לשם משפחת אביה החורג שגידל אותה, השם בו הכירו אותה במשך שנים ומגיל שנתיים. באותו מקרה אושר שינוי השם שכן הקטינה לא הכירה את אביה מגיל צעיר ואמה נישאה לאביה החורג כשהייתה בת פחות משנתיים, וכל הזמן הייתה ידועה בשם אביה החורג ואף הביעה רצונה כי זה יהיה שם משפחתה.

רצון הקטין וטובתו

במקרים המתאימים, כאשר ניתן יהיה לברר מהו רצון הקטין, תהיה זו אינדיקציה נוספת להחלטת בית המשפט בבקשה לשינוי שם, בנוסף לבחינת טובתו.

וכך היה בפסק דין ש"ש 27549-12-16 פלונית נ' היועמ"ש ואח'. בית המשפט לענייני משפחה בת"א דן בתביעה של אם להוספת שם משפחתה לשם המשפחה של הקטינה (שהוא כשם משפחתו של האב).ההורים גרושים זה מזו ושניהם נשואים בשנית. לקטינה אחים למחצה משני הצדדים.

בית המשפט קבל את התביעה, וקבע כי בהתאם לסעיף 13 (ד) לחוק השמות, בית המשפט רשאי לשנות שם משפחה של קטין בכפוף לבירור רצונו וטובתו, אם הוא מסוגל לחוות דעתו, תוך שמירת זכויותיו בהתאם לסעיף 8 (א) לאמנת האו"ם לזכויות הילד. נקבע, כי כשבית המשפט מכריע במחלוקת בין הורים עליו לבחון מהי טובת הילד הספציפי וכן כיצד ניתן להגן על הזכויות והאינטרסים שלו – כל זה תוך מתן משקל של ממש לרצון הילד.

בית המשפט יקבע מהי טובת הילד רק לאחר שיונחו בפניו חוות דעת מומחים בשאלה זו. במקרה הנדון, פקידת הסעד הגישה לבית המשפט תסקיר בעניינה של הקטינה, והוא הגיע למסקנה כי יש להסתמך על חוות דעתה.

נקבע, כי הוספת שם המשפחה של האם לשם המשפחה של הקטינה תואמת את רצון הקטינה, ואת טובתה, שכן הקטינה מעוניינת להיקרא בשם משפחה דומה לשמות אחיה למחצה, ילדי האם מנישואיה.

שינוי שם משפחה ופנייה לעורך דין

אם אתם מעוניינים לשנות את שם המשפחה של ילדיכם הקטין, מומלץ לפנות לעורך דין שמתמחה בדיני משפחה. עורך הדין יבחן את בקשתכם ויסייע לכם להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

משרדי עורכי הדין שלנו מתמחים בדיני משפחה וירושה, ויש לעורכי הדין במשרד ניסיון רב בהגשת בקשות לשינוי שם משפחתו של קטין. עורכי הדין ילוו אתכם החל משלב ניסוח הבקשה והגשתה לבית המשפט וכן לאורך כל ההליך, הייצוג ועד לקבלת פסק הדין.

 :  :
03-3724722
055-9781688

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top