דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוק העמותות וארגונים ללא כוונות רווח

Joshua Pex
Joshua Pex

חוק העמותות הישראלי מחייב הפעלה של שלושה מוסדות בכל עמותה ישראלית: אסיפה כללית, ועד מנהל וכן ועדת ביקורת.

סדרת המאמרים בנושא חוק העמותות

עו"ד יהושע פקס, שותף במשרד עורכי הדין שלנו, עוסק בדיני העמותות בישראל ובארגונים ללא כוונת רווח (מלכ"רים). מאמר תמציתי זה, יעסוק במידע שימושי על ארגונים ללא כוונות רווח וארגוני צדקה בישראל (לרוב, עמותות).

באתר שלנו מופיעה סדרה ארוכה של מאמרים העוסקים בחוקים וברגולציה לניהול טוב יותר של ארגונים ללא כוונת רווח.

למידע נוסף על רשות התאגידים בישראל, המפקחת על מלכ"רים ועמותות, ניתן לעיין באתר הממשלתי. לעוד מאמרים מאת עורכי דין, ולמידע משפטי בסוגיות המופיעות במאמר זה בתחום העמותות, ניתן לעיין בפרסומים שלנו אודות האסיפה הכללית, הוועד המנהל וכן ועדת הביקורת.

חוק העמותות וארגונים ללא כוונות רווח

חוק העמותות ורקע כללי

חוק העמותות הישראלי מגדיר עמותה כ"תאגיד המוקם על ידי שני בני אדם או יותר, למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים".

מהגדרה זו נובע כי עמותה אינה רשאית לחלק רווחים, היא חייבת לעסוק במטרות שלשמן הוקמה והחברות בה היא אישית ובלתי ניתנת להעברה או לסחר.

עמותה יכולה לכלול בתוכה פורומים שונים, אך על פי התקנון המצוי, עליה להכיל לפחות שלושה מוסדות שהם בגדר חובה: אסיפה כללית, ועד מנהל וכן ועדת ביקורת.

חברי העמותה

כל המעורבים בהקמת העמותה, כמו גם מי שהגישו בקשה להצטרף אליה כחברים והתקבלו, הם חברי עמותה עד שיבחרו לסיים את מעורבותם ו/או את חברותם בה.

נדגיש כי אזרחות ישראלית היא לא תנאי הכרחי כדי להיות חבר עמותה בישראל, אך כל חברי העמותה נדרשים להיות מעל גיל 17.

חברותו של אדם בעמותה מסתיימת באחת משלוש דרכים: פטירה, עזיבה מרצון או ביטול חברותו על פי תקנון העמותה.

האסיפה הכללית

האסיפה הכללית כוללת את כל חברי העמותה, ועליו להתכנס לפחות פעם בשנה. לאסיפה הכללית יש סמכות, בין היתר, לקבוע את גודלו של הוועד המנהל, לבחור את זהותם של חברי הוועד המנהל, למנות רואה חשבון לצורך ביקורת חשבונאית, לאשר דוחות כספיים ולערוך שינויים בתקנון העמותה.

למידע נוסף אודות האסיפה הכללית והתפקידים שבאחריותה, ניתן לעיין במאמר שלנו העוסק בהרחבה באסיפה הכללית.

הוועד המנהל

הוועד המנהל מופקד על ניהול ענייני העמותה. הוא חייב לכלול לפחות שני חברים, ובסמכותו לאכוף החלטות של האסיפה הכללית, לטפל בתקציב השנתי ולהבטיח ניהול תקין של כספי העמותה.

למידע נוסף אודות הוועד והתפקידים שבאחריותו, ניתן לעיין במאמר שערכנו, העוסק בהרחבה בוועד המנהל.

ועדת הביקורת

ועדת הביקורת נבחרת על ידי האסיפה הכללית, וגם היא חייבת לכלול לפחות שני חברים. הוועדה מסייעת בהבטחת הניהול התקין של כספי הארגון, ומלבד האחריות בהיבט הפיננסי, מתפקידה של ועדת הביקורת להבטיח כי העמותה פועלת לקידום המטרות הרשמיות שלה.

למידע נוסף אודות הוועדה והתפקידים שבאחריותה, ניתן לעיין במאמר שפרסמנו, הדן בהרחבה בוועדת הביקורת.

צרו קשר

צרו איתנו קשר למידע נוסף ולכל שאלה בנושא החוקים העוסקים במוסדות ללא כוונת רווח בישראל (עמותות או "חברות לתועלת הציבור").

עו"ד יהושע פקס העוסק בחוק העמותות ובמלכ"רים, ישמח להשיב לשאלות ולספק מידע בכל נושא הקשור בארגונים אלו בישראל.

 

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה