דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוות דעת דין זר צרפתי

Law office

תושב צרפת נפטר, ועיזבונם כולל רכוש בישראל. מה יקרה לרכוש שלהם? כיצד יכולים המוטבים לקבל אותו ובאילו פעולות עליהם לנקוט? על מנת להוכיח את זכותם לירושה, על המוטבים לספק חוות דעת דין זר צרפתי, שנוסחה על ידי מומחה למשפט צרפתי.

עורכי הדין שלנו מסייעים לכם כדי לקבל חוות דעת משפטיות ממדינות זרות. המאמר מסביר מתי נדרשת חוות דעת משפטית של מומחה לדין צרפתי על ידי בית משפט בישראל לגבי ירושה של תושב חוץ צרפתי אשר השאיר רכוש במדינת ישראל, כאשר עורך הדין נחשב מומחה לדין זר צרפתי אשר מסוגל לנסח חוות דעת כזו.

חוות דעת דין זר צרפתי

מתי נדרשת חוות דעת משפטית צרפתית עבור ירושה?

סעיף 136 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כי בתי המשפט בישראל מוסמכים לפסוק בירושה של מי שמקום מגוריו היה רשום בישראל בעת פטירתו, או מי שהותיר אחריו רכוש בישראל. רכוש יכול להיות בין היתר, מקרקעין, מיטלטלין, חשבונות בנק, קרנות פנסיה, ניירות ערך ועוד. סעיף 137 לחוק קובע כי על הירושה יחול דין מקום מגוריו של המוריש בעת הפטירה, למעט האמור בסעיפים 138 עד 140, אשר עוסקים בחוק החל על נכסים מסוימים, לרבות כושר לערוך צוואה וצורת צוואה.

בעקבות הוראות אלה, במצב כגון כאשר מקום מגוריו של המנוח לא היה רשום בישראל אלא בצרפת, אך היו לו נכסים בישראל, על בית המשפט לענייני משפחה לקבל חוות דעת מומחה לדין זר צרפתי החל על אותם נכסים.

על פי סעיף 67א (7) לחוק הירושה, דרישה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, שהוגשה על ידי יורשי המנוח למרשם לענייני ירושה, תועבר לבית המשפט לענייני משפחה אשר ידון בתובענה וכן ידון בחוות הדעת המשפטית שהוכנה על ידי מומחה על פי הדין הזר.

על כן, יורשיו של נפטר תושב צרפת אשר השאיר קנין נדל"ן בישראל, המבקשים לממש את הצוואה, עליהם להגיש, בנוסף לדרישה לצו לביצוע צוואה, חוות דעת משפטית של מומחה לדין זר צרפתי בנוגע לדין הזר התקף בצרפת.

מטבע הדברים, אם תושב צרפת הותיר אחריו נכסים שנמצאים בצרפת, היורשים צריכים להגיש בקשה לצו קיום צוואה או צו לקיום ירושה בצרפת. עם זאת, צו קיום צוואה זה אינו מוכר אוטומטית בישראל ועל יורשי נכסים כלשהם שנותרו בישראל יהיה לקבל חוות דעת משפטית של מומחה על פי דין זר המצורפת לעתירה.

במקרה שהמנוח לא הותיר אחריו דירה אלא קופת גמל או פוליסת ביטוח חיים עם מוטבים ספציפיים, אין צורך, ברוב המקרים, בחוות דעת משפטית של מומחה על פי דין זר.

מהי חוות דעת משפטית על פי דין זר?

 חוות דעת משפטית על פי דין זר היא חוות דעת של מומחה תושב מדינה זרה המתייחסת לדין החל על ירושת המנוח במקום מגוריו העיקרי בעת פטירתו, בגינה הוגשה עתירה לבית המשפט לענייני משפחה או למרשם לענייני ירושה.

אם המנוח הוא תושב חוץ, נדרשת חוות דעת משפטית של מומחה על פי דין זר כדי לאפשר לבית המשפט לקבוע את הדין הזר שיחול בשאלת חלוקת עזבונו של המנוח. משרד עו"ד העוסק בביסוס חוות דעת משפטיות על פי דין זר יסייע בנושא זה.

יש להגיש לבית המשפט חוות דעת מומחה לא יאוחר מיום הגשת הצהרות העדים הראשיים על ידי התובע, למעט בכל עניין הקשור לרפואה (אלא אם כן בית המשפט קובע זאת אחרת).

מי נחשב מומחה לדין זר?

 הדין הזר חייב להיות מוכח בחוות דעת של מומחה לדין זר.

הפסיקה העיקרית בית המשפט בעניין זה נקבעה בתיק אזרחי 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) נ' ברג איסט יבוא בע"מ, בה הדגיש בית המשפט העליון את הקושי לקבוע במדויק מי יכול להיחשב מומחה לדין זר. בתיק האזרחי (ת"א) 2301-03-16 מתיאס כוהרי נ' רינת ברנייר נקבע שמומחה לדין זר יכול להיות:

  1. עורך דין או שופט העוסק במשפטים באמצעות פרקטיקה, אקדמיה, או בכל דרך אחרת, בעל הכישורים הרלוונטיים כדי לשמש כעד בעל מומחיות בדין הזר הרלוונטי.

לחלופין:

  1. משפטן הנוקט עמדה רשמית המצריכה – ולכן גם מניחה – קיום ידע משפטי במסגרת מערכת המשפט הנדונה. אוֹ
  2. אדם אחר אשר בשל מקצועו או עסקיו, הזדמן לו לרכוש ידע בדין המדובר.

חשיבותה של חוות דעת משפטית של מומחה לדין זר

לרוב נדרשת התערבות של חוות דעת משפטית הניתנת על ידי מומחה לדין זר, בהתבסס על כללי המשפט האזרחי הבינלאומי, ועל מנת לוודא כי חוקי מדינת התושבות של האזרח הזר אינם מופרים בעת החלת הדין הישראלי.

חוות דעת משפטיות לפי דין זר בתחומים אחרים

מלבד מצב של חוות דעת משפטית לצו קיום צוואה או לצו קיום ירושה, ישנם מצבים נוספים בהם בית המשפט דורש בהם חוות דעת, כמו למשל במקרה העוסק בעסקת מקרקעין בה תאגיד זר הוא צד להסכם. יתרה מכך, מדובר גם במקרים של ביטול נישואין, במקרים בהם אין הסכם גירושין ובני הזוג המעורבים אינם יהודים.

אכיפת פסקי דין זרים מחייבת חוות דעת מומחה גם על פי הדין הזר.

נא ליצור איתנו קשר כדי לעזור לך בהכנת חוות דעת עלפי דין זר

אם אתם נמצאים במצב בו עליך להכין חוות דעת מומחה על פי דין זר, יש לפנות למשרד עורכי הדין שלנו אשר הינו בעל ידע ומומחיות בנושא זה. עורכי הדין שלנו יכולים להכין עבורכם חוות דעת משפטית של מומחה על פי דין זר בכל נושא הדורש חוות דעת משפטית של מומחה על פי דין זר.

אם אתם יורשים של תושבי חוץ שהשאירו אחריהם נכסים בישראל, ואם אתם זקוקים לחוות דעת משפטית על פי דין זר לצרפת או על פי כל דין זר אחר, נא לפנות למשרדנו ונשמח לעמוד לרשותכם!

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה