Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוות דעת דין אוסטרלי

Anat Levi

דרור שניידר

מענה יעיל,זריז,מקצועי ואנושי

על מנת לרשת נכסים במדינה אחת של אדם אשר נפטר במדינה אחרת, לעתים נדרשת חוות דעת מומחה לדין הזר. חוות הדעת תינתן ע"י מומחה לדין הזר, שבקיא בדיני המדינה הזרה.

באילו מקרים תידרש חוות דעת לדין האוסטרלי? מיהו מומחה לדין הזר? על שאלות אלו ואחרות נענה במאמר הבא מאת משרד עורכי הדין שלנו.

הצורך בחוות דעת דין זר

חוות דעת דין זר נדרשת לעתים בענייני צוואות ועיזבונות, בעסקאות נדל"ן בהן מעורבות חברות זרות ובאכיפת פסקי חוץ.

החוקים הקובעים את הצורך בחוות דעת הדין הזר (במקרים הרלוונטיים) הם: חוק הירושה, תשכ"ה-1965 וסעיף 10(ב) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב–2011  הקובע, כי  אם אחד הצדדים לעסקה הוא תאגיד זר, יצורף לשטר עסקה, גם אישור עורך דין הבקיא בדיני המדינה שהתאגיד רשום בה, בנוגע לכך שהתאגיד כשיר לבצע את הפעולה לפי אותם דינים. בנוסף, נדרשת חוות דעת לדין הזר ע"פ חוק אכיפת פסקי חוץ התשי"ח–1958.

חוות דעת דין אוסטרלי

חוות דעת דין זר – צוואות ועזבונות

המקרים הנפוצים ביותר בהם נדרשת חוות דעת מומחה לדין הזר הם כאשר מדובר בירושה של אדם שגר בחו"ל, והשאיר אחריו נכסים בישראל. נכסים אלו יכולים להיות נכסי נדל"ן וכן חשבונות בנק, קרנות פנסיה, ניירות ערך ועוד.

חוק הירושה קובע, כי בית משפט בישראל מוסמך לדון בירושתו של כל אדם שמושבו ביום מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל. עוד קובע החוק, כי על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו.

מכך עולה, כי אם תושב אוסטרליה נפטר באוסטרליה, והשאיר אחריו נכסים בישראל, בית המשפט לענייני משפחה בארץ יצטרך לקבל חוות דעת מומחה לדין הזר האוסטרלי בנוגע לחוק שחל על נכסי הנפטר.

על כן, כדי להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה, היורשים יצטרכו להגיש בקשה מתאימה לרשם לענייני ירושה במקום שבו נמצא הנכס ולצרף לבקשה את חוות הדעת של מומחה. הרשם יעביר את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה. ע"פ שיקול דעתו של בית המשפט, ייתכן כי המומחה לדין הזר האוסטרלי ייקרא להעיד בבית המשפט ואולי ייחקר בחקירה נגדית.

הביטוי 'מקום מושבו של המוריש בשעת מותו' יכול לעורר לעתים התלבטויות ושאלות. לדוגמא, איש עסקים שיש לו חשבונות בנק בישראל, לפני מותו התגורר בדירה שכורה בניו זילנד, אך היה בעלים של בית באוסטרליה, בה גם גרים ילדיו ואחיו. האם ניתן לקבוע כי ניו זילנד הייתה מקום מושבו האחרון או שאולי מדובר באוסטרליה? במקרה כזה, יופעל המבחן של "מירב הזיקות", שיקבע לאיזה מקום היה המנוח מחובר בצורה החזקה ביותר בזמן מותו.

מספר חוות דעת זרות שונות

חוות דעת דין זר ירושה לא חייבת להיות חוות הדעת היחידה שתוגש לרשם לענייני ירושה. ובמה דברים אמורים? אם ישנה מחלוקת בין היורשים, כל צד רשאי להביא מומחה לדין הזר כעד מטעמו. ישנה חשיבות רבה בבחירת מומחה לדין הזר אשר בקיא בו בצורה עמוקה ויסודית, שכן לא אחת, הצד שיוכיח בקיאות רבה יותר, הוא הצד שינצח במשפט.

דוגמה למקרה בו נדרש בית המשפט לחוות דעת מומחה לדין הזר האוסטרלי בנושא ירושות וצוואות ניתן למצוא בתע (טב') 942-07-09‏ ‏פלוני (מנהל עיזבון) נ' האפוטרופוס הכללי חיפה. בית המשפט לענייני משפחה בטבריה קיבל בקשה של מנהל עיזבון לאשר את חלוקת העיזבון לזוכים שהוצעו על-ידו, על אף שאינם הזוכים המקוריים בצוואת המנוח. נקבע, כי המהלך המבוקש תואם את לשון ותכלית חוק הירושה וכן את רצונו וכוונתו המשוערת של המצווה.

המבקש הוא מנהל העיזבון של המנוח באוסטרליה והוא הגיש בקשה לקיום צוות המנוח, אשר מקום מושבו היה באוסטרליה, וע"פ צוואתו הזוכים בצוואה הם מוסדות בישראל. בצמוד להגשת הבקשה לצו קיום צוואה, הוגשה חוות דעת מומחה לדין הזר האוסטרלי, ממנה עולה כי הדין האוסטרלי מחיל את דין המדינה שבה נמצא נכס המקרקעין שמהווה חלק מהעיזבון.

בהתאם לכך נקבע, כי על קיום הצוואה בישראל יש להחיל את הוראות הדין הישראלי ובמקרה הנדון את הוראות חוק הירושה ודיני הפרשנות הרלוונטיים.

אם כן, כדי לדעת מה הדין שיחול על העזבון בישראל, נדרש בית המשפט לחוות דעת מומחה בדין הזר האוסטרלי, כמתבקש ע"פ חוק הירושה.

חוות דעת דין זר – עסקאות נדל"ן

בהתאם לדין, ישנו צורך בהגשת חוות דעת לבית המשפט של מומחה לדין הזר, כאשר מדובר בעסקאות נדל"ן בהן מעורבים תאגידים זרים. כאמור, לפי סעיף 10 (ב) לתקנות המקרקעין, כאשר מתבצעת עסקת נדל"ן בה אחד הצדדים הוא תאגיד זר, הרי שכדי לרשום את העסקה בטאבו, יש צורך בחו"ד דין זר.

הדין קובע, כי כשאחד הצדדים לעסקה הוא תאגיד זר, יש לצרף לשטר העסקה גם תעודות ומסמכים המעידים על קיום התאגיד וכן אישור מעורך דין שהתאגיד מוסמך לבצע את העסקה. כן יש לצרף אישור של עו"ד הבקיא בדיני המדינה הזרה, אשר בה רשום התאגיד, לפיו התאגיד כשיר לבצע את העסקה ע"פ דיני המדינה הזרה.

על כן, אם צד לעסקת המקרקעין הוא תאגיד רשום במלבורן, למשל, תידרש חוות דעת מומחה לדין האוסטרלי כדי שניתן יהיה לרשום את העסקה בטאבו.

באופן עקרוני, נדרשת חוות דעת בעסקאות נדל"ן כאלו, שכן יש מדינות שלא מאפשרות לתאגידים לרכוש נדל"ן מחוץ לשטחן. יש מדינות הדורשות כי עסקאות נדל"ן כנ"ל יובאו לאישור מיוחד ע"י הרשויות.

מיהו מומחה לדין הזר?

בית המשפט העליון קבע בע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' BERG EAST IMPORTS INC, כי קשה להגדיר מי ייחשב מומחה לידן הזר, אך אפשר לומר כי עו"ד או משפטן שעוסק בפרקטיקה או באקדמיה או בדרך אחרת, בשיטת המשפט הזרה אותה צריך להוכיח, הוא בעל כישורים לצורך העניין, כלומר: הוא יכול לשמש כעד מומחה שניתן להוכיח באמצעותו את הדין הזר.

בית המשפט ציין, כי אם עדות המומחה לא נסתרת בראיה אחרת, בית המשפט ייטה לקבלה. חשוב לציין, כי חוות דעת מומחה לדין הזר היא חוות דעת משפטית, אשר ערוכה כתצהיר.

צרו קשר לקבלת עזרה בהשגת חוות דעת מומחה

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה, בין היתר, בהכנת חוות דעת מומחה בדין הזר בענייני ירושות וצוואות, כאשר תושב החוץ התגורר במדינה זרה והשאיר אחריו נכסים בישראל. כמו כן, משרדנו מלווה תאגידים זרים ברישום עסקאות מקרקעין בישראל, ומספק חוות דעת דין זר בהתאם לדרישה בתקנות המקרקעין.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בצורה מהירה ומקצועית בכל הכרוך בחוות דעת של הדין הזר.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top