Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוות דעת דין זר בארה"ב

Anat Levi

מני מירום

ברצוני להמליץ של משרד עורכי דין דקר, פקס ושות'. השירות מעולה, מהיר ואיכותי הייתי צריך תרגום נוטריוני ואפוסטיל, אחד מעורכי הדין יצר איתי קשר במהירות והתכתב איתי בווטסאפ גם בימי שישי בכדי לוודא שהמסמכים יטופלו תוך יומיים.

כאשר מוגשת בישראל בקשה לרשם לענייני ירושה לצו קיום צוואה או למתן צו ירושה, בנוגע לאדם שהיה תושב חוץ (חי מחוץ לישראל) בזמן שנפטר, יש צורך לצרף לבקשה חוות דעת מומחה לדין הזר. אם מדובר בתושב חוץ אמריקאי, הרי שיש צורך בחוות דעת דין זר אמריקאי.

משרד עורכי הדין שלנו עוסק במתן חוות דעת בדין הזר, כולל הדין האמריקאי. במאמר זה נסביר לכם מתי נדרשת חוות דעת דין זר בארה"ב, מיהו מומחה לדין הזר ומה צריכה לכלול חוות הדעת.חוות דעת דין זר בארה"ב

חוות דעת דין זר בארצות הברית

כאמור, במקרים בהם הנפטר התגורר בארצות הברית (או כל מדינה זרה), והשאיר אחריו רכוש בישראל, יש צורך בחוות דעת של מומחה לדין הזר על מנת לרשת רכוש זה.

חוות דעת דין זר בארה"ב נדרשת גם בעניין של אכיפת פסקי חוץ וכן בתובענות ייצוגיות, תביעות אזרחיות שכלולות בהן טענות נזקיות וחוזיות ובנושאים אחרים הנוגעים לדין האמריקני.

חוות דעת בדין הזר – ירושות וצוואות

סעיף 136 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") קובע, כי בית המשפט בישראל מוסמך לדון בירושת אדם שמקום מושבו ביום מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל. סעיף 137 לחוק הירושה קובע, כי על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו.

לעתים אדם "הניח נכסים בישראל", אך לא היה תושב ישראל. למשל: חי במדינת ניו יורק, ולאחר שנפטר התברר, כי השאיר אחריו בישראל דירה שרשומה על שמו. במקרה כזה, כדי שיורשי אותו אדם, שהיה תושב מדינת ניו יורק, יוכלו לקבל את הדירה בישראל שרשומה על שמו, עליהם לצרף לבקשה למתן צו ירושה או לצו קיום צוואה – חוות דעת מומחה לדין זר אמריקאי.

ככל הנראה רוב נכסיו של תושב חוץ שהניח נכסים בישראל מצויים במקום מושבו, כלומר: בארצות הברית, ע"פ הדוגמה לעיל.  יורשיו יבקשו להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה בארה"ב – צו כזה מכונה Probate Order. אולם, לצו לא יהיה תוקף אוטומטי בישראל, וכדי לממש את זכותם ביחס לרכוש בארץ, יהיה צורך להוציא בישראל צו אשר יצריך צירוף חוות דעת מומחה לדין הזר.

במקרה ואין מדובר בדירה שהשאיר אחריו בישראל, אלא בפוליסת ביטוח חיים או בקופת גמל בהם נקובים מוטבים ספציפיים, אין צורך בדרך כלל בהוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, וכך גם בחוות דעת דין זר.

חוות דעת דין זר בארה"ב

מהי חוות דעת בדין הזר?

חוות דעת של מומחה לדין הזר היא חוות דעת משפטית שערוכה כתצהיר, ומכילה הסבר אודות הדין הזר שחל על ירושתו של המנוח. הדין הזר הוא דין מקום מושבו של המנוח ("מרכז חייו") בעת שנפטר. כך למשל, אם מקום מושבו של המנוח לפי הדוגמה היה במדינת ניו יורק, בחוות הדעת יפורט מה קובעים דיני הירושה של מדינת יורק בעניין זה.

באותו אופן, אם המנוח השאיר אחריו צוואה והיה תושב מדינה אחרת, למשל, אילינוי -יש להגיש חוות דעת שתבחן האם לפי דיני מדינת אילינוי הצוואה תקפה.

חוות דעת מומחה לדין הזר תוגש ע"י עו"ד שבקי בדיני המדינה הרלוונטית ובעל רשיון לעריכת דין באותה מדינה.

מי נחשב למומחה לדין הזר?

בע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' Berg East Imports Inc., פ"ד נד(1) 697 דן בית המשפט העליון בשאלת אכיפת פסק דין שניתן במדינת ניו ג'רזי בארצות הברית ובשאלה האם מומחה לדין הזר שהוסמך במדינת ניו יורק כשיר לתת חוות דעתו גם בבית המשפט בניו ג'רזי.

בית המשפט העליון הכיר במומחה כמומחה לדין הזר במדינת ניו ג'רזי, וקבע כי: "לא ברור מניין שאבה המערערת את הטענה כי תנאי לכך שעד ייחשב מומחה בשיטת משפט כלשהי הוא הופעתו בבתי-המשפט באותה מדינה". בית המשפט המשיך וציין, כי קשה לומר בדיוק מי ייחשב מומחה לדין הזר, עם זאת, ניתן לומר כי עו"ד או משפטן העוסקים בפרקטיקה, באקדמיה או בדרך אחרת, בשיטת המשפט אותה צריך להוכיח – הם בעלי כישורים לשמש כעד מומחה שניתן להוכיח באמצעות הדין הזר. אם עדות המומחה לא נסתרת בראיה אחרת, בית המשפט ייטה לקבלה, מלבד במקרים שבהם היא לא משכנעת על פניה.

בהמשך לכך ובהתאם לדבריו של המלומד מ' שאוה במאמרו "טיבו ואופן הוכחתו של הדין הזר במשפט האנגלו-אמריקני ובמשפט הישראלי", מומחה לדין הזר יכול להיות אחד משלושה:

  1. עורך-דין (או שופט) העוסק או עסק בפרקטיקה במסגרת אותה שיטת המשפט הרלוונטית.
  2. משפטן שמחזיק עמדה רשמית הדורשת ידיעה משפטית במסגרת אותה שיטת משפט, שמדובר בה (גם אם לא עסק בכך בפרקטיקה).
  3. אדם אחר (גם אם אינו משפטן), אשר בשל מקצועו או עיסוקו ניתנה לו ההזדמנות לרכוש ידיעה בחוק הנדון.

מומחה דין זר טיפוסי – עורך דין בעל ניסיון בדין הזר

שאלת אכיפת פסק דין עלתה במקרה מעניין נוסף, בו דן בית המשפט לענייני משפחה בת"א-יפו. השאלה שעמדה לדיון היא, האם יש להכריז על שני פסקי דין של בית המשפט העליון בקליפורניה, ארצות הברית, אשר ניתנו בנושא מזונות קטינה ובנושא הוצאות משפט, כפסקי דין בני אכיפה בישראל. השופט יהורם שקד דחה את טענות הנתבע בנוגע לכך שהמומחה לדין הזר מצד התובעת אינו מוסמך לתת את חוות דעתו.

נקבע, כי המומחה פירט בחוות דעתו את ניסיונו בתחום חוות דעתו, כעו"ד מוסמך בארה"ב ובישראל, וכמי שעסק בכל תחומי המשפט האזרחי, כולל דיני משפחה בארה"ב. המומחה עסק במשך שנים בפרקטיקה בשיטת המשפט האמריקאית, כולל במדינת קליפורניה, ויש בכך כדי לענות על הדרישות של מומחה לדין הזר, בהתאם לכללי הפסיקה והספרות.

עוד נקבע, כי הדין לא מטיל חובה על הנתבע להגיש חוות דעת נגדית, אך משלא הגיש כזו וישב בחוסר מעש, אין לקבל את טענותיו ויש מקום לאמץ את חוות דעת המומחה לדין הזר.

לסיכום

ישנם מקרים בהם נדרשת חוות דעת של מומחה לדין הזר. חשוב לבחור במומחה אשר יש לו נסיון, ידע ובקיאות רבה בדיני המדינה הזרה. חוות הדעת תינתן לאחר בחינת הנתונים הרלוונטיים והנסיבות הקונקרטיות של המקרה.

במשרד עורכי הדין שלנו ישנם עורכי דין העוסקים במתן חוות דעת דין זר בארצות הברית ובמדינות נוספות ברחבי העולם. אנו נמצאים בקשר עם עורכי דין נוספים שמוסמכים לתת חוות דעת בארצות הברית ובמדינות אחרות.

נשמח לסייע לכם בכל שאלה ועניין הקשורים לחוות דעת דין זר – כיצד ניתן להשיג אותה ולהגיש אותה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top