Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אילו זכויות שמורות עבור עובדים בגין טיפולי פוריות? (מידע משפטי)

Joshua Pex

לימור

משרד עו" ד מעולה עם שירות והכוונה מהטובים ביותר. זכינו ליחס, כבוד ומענה בכל עת שרצינו ובמיוחד מעורכת הדין עדי ברגר שליוותה אותנו ברגעים מאוד מתוחים והראתה מיומנות, אחריות, אכפתיות, הראתה שאנחנו לא רק עוד לקוחות וכל זה עם חיוך ושמחה על פניה.

בישראל קיים מגוון של זכויות משפטיות עבור עובדים ועובדות העוברים טיפולי פוריות. מדובר, בין היתר, באיסור על פיטורים, איסור על פגיעה בתנאי השכר ואף הנחה בארנונה. במאמר זה יסביר עורך דין מומחה לדיני עבודה ממשרדנו על הזכויות ומימושן, לרבות בתקופה זו של משבר הקורונה.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני עבודה. עורכי הדין במשרד מנוסים בייצוג עובדים, מעסיקים ומקומות עבודה במגוון רחב של נושאים וסוגיות, לרבות זכויות עובדים ועובדות, חוזי עבודה, פיצויי פיטורים ועוד.

מהם טיפולי פוריות?

זכויות עובדות ועובדים בגין טיפולי פוריות

טיפולי פוריות הינם מגוון של טיפולים רפואיים אשר מטרתם לעזור לזוגות אשר נתקלים בקשיים בנסיונם להפוך להורים. קיימים טיפולי פוריות הן לגברים והן לנשים. שיטות הטיפול רבות ומגוונות, ואחוזי ההצלחה של הטיפולים עלו מאוד בשנים האחרונות. לעתים נדרש טיפול בודד או סדרה קצרה של טיפולים, ולעתים נדרשות סדרות ארוכות וממושכות של טיפולים.

ישראל היא מדינה המעודדת ילודה. בהתאם, לצד קיימים חוקים המבקשים להקל על זוגות לעבור טיפולי פוריות, מבלי שהדבר ישפיע לרעה על זכויות השמורות להם ועל תנאי עבודתם. להלן נעמוד בהרחבה על זכויות אלה, לרבות על זכויות שהינן ייחודיות לתקופת הקורונה.

זכאות להיעדרות מהעבודה

לאור ההבנה כי טיפולי פוריות הינם טיפולים רפואיים לכל דבר, המצריכים לרוב היעדרות ממקום העבודה, חוק עבודת נשים עיגן את הזכות להיעדר מהעבודה לצורך קבלת הטיפולים. אין להתבלבל משם החוק, שכן מובהר בו כי בכל הנוגע לטיפולי פוריות, הוא חל גם על עובדים (ולא רק על עובדות).  

הזכאות משתנה באורכה המקסימלי לפי מספר ימי העבודה השבועיים וכן ימי המחלה שנצברו לזכות העובד או העובדת. שינויים עדכניים במצב המשפטי אף מאפשרים היעדרות למשך מספר שעות ממקום העבודה, לצורך טיפולי פוריות. כאשר מדובר במשרה מלאה, לא ינוכה יום מחלה שלם בגין טיפולי הפוריות, אלא רק החלק היחסי ממנו. 

איסור פיטורים

לא ניתן לפטר עובדים בשל טיפולי פוריות, אלא בהיתר מיוחד מהממונה על הנושא במשרד העבודה. יתרה מכך, במספר פסקי דין בית הדין לעבודה ביטל החלטות על פיטורים, לרבות החלטות שהתקבלו לפי היתר. כך קרה למשל בפסק דין שניתן בבית הדין לעבודה בירושלים, אשר עסק בפיטורי מורה בסמוך לטיפולי פוריות שעברה. בית הדין ביטל את החלטת הפיטורים, על אף שהם קיבלו את אישור הממונה.

איסור פגיעה בתנאי העובדים

החוק אוסר על פגיעה בהכנסות העובדים, בהיקף העסקתם או בתנאי עבודתם. גם כאן, נדרש היתר מיוחד ממשרד העבודה לשם כך. האיסור על פגיעה בהיקף ההכנסה חל עד 150 יום לאחר תום ימי ההיעדרות. עם זאת, קיימים מספר חריגים בחוק במסגרתם עשויה להתאפשר פגיעה בתנאי העסקת העובדים אף ללא היתר. לדוגמה, כאשר מגיעה בקשה להפחתת היקף המשרה עקב מצב רפואי מטעם העובדים עצמם.

זכאות להנחה בארנונה

מעניין לגלות כי עשויה להינתן הנחה בארנונה של עובדים בשל טיפולי פוריות, כאשר הם נחשבים כטיפולים רפואיים מתמשכים. מדובר בהנחה משמעותית, העשויה להגיע לגובה של עד 70% מתשלום הארנונה. הנחה זו עשויה להינתן באופן חד פעמי או מתמשך.

הוראות מיוחדות לתקופת הקורונה

תקופת משבר הקורונה העלתה לדיון את סוגיית טיפולי הפוריות, לאור הקפאתם עקב אי הכרה בהם כטיפולים חיוניים. מאז כבר חודשו הטיפולים, אך עדיין קיימות סוגיות משפטיות ביחס לזכויות עובדים בגין טיפולי פוריות בתקופת הקורונה. חשוב לדעת כי בדומה למצב בנוגע לזכויות עובדות בהיריון, אין לפגוע בהיקף המשרה, לפטר או להוציא עובדות ועובדים לחל״ת בגין טיפולי פוריות ללא היתר מהממונה במשרד העבודה. חשוב כי מעסיקים יקפידו על הנחיה זו גם בתקופת חירום זו, ובכל מקרה יש להימנע מביצוע פעולות עצמאיות ללא קבלת ייעוץ משפטי, במקרה של קשיים בקבלת ההיתר.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה

אם יש לכם שאלות נוספות בנושא זכויות עובדים ועובדות בגין טיפולי פוריות, תוכלו ליצור קשר עם עורכי הדין ממשרדנו בירושלים ובתל אביב. עורך דין מומחה לדיני עבודה יוכל לסייע בידכם בכל עניין משפטי בנושא זה ובמגוון נושאים נוספים הנוגעים יחסי עבודה וזכויות עובדים.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top