דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסכם שותפות

Michael Decker

מאמר זה מסביר מה צריך לדעת על הסכם שותפות בישראל. רבים מלקוחותינו הבינלאומיים, בפרט, מבקשים להבין טוב יותר את אופיו של החוק הישראלי בכל הנוגע לחוזים והסכמים בין חברות ופרטים.

רקע על שותפויות בישראל

בישראל שותפות נחשבת לישות משפטית עצמאית. על כן, יש לתעד אותן באמצעות רשם השותפויות, בין אם הן שותפויות מקומיות או זרות, כלליות או מוגבלות, והדבר הכרחי על מנת לפתוח עסק בישראל. רוב השותפויות בישראל מוגבלות ל-20 שותפים.

שותפויות זרות בישראל חייבות להירשם אצל הרשם, בדומה לשותפויות מקומיות, על מנת לפתוח עסק כחוק בארץ. כאשר עסקים זרים רוצים להשתלב בישראל, לרוב הם יוצרים שותפות כדי להיות זכאים להטבות מס שונות ואחרות.

בעת הקמת שותפות חשוב לחתום על הסכם שותפות, אשר יכתיב את תנאי ההסדר בין השותפים.
הסכם שותפות

מהו הסכם שותפות?

חוזה שותפות הוא מסמך המתאר את הזכויות והחובות של השותפים. לעתים קרובות אנשים יוצאים לשותפות עם הכוונות הטובות ביותר, אולם אם וכאשר משהו לא הולך כמתוכנן, אם שותפים שונים לא ממלאים את האחריות שהם התחייבו אליהן, או אם מתרחשות נסיבות פיננסיות בלתי צפויות, מסמך המפרט תחומי מחויבות ואחריות במצבים שונים יכול להפחית חוסר בהירות או להסדיר עימות עתידי .

סוג שותפות

הסכם השותפות צריך להסביר לאיזה סוג שותפות הצדדים מסכימים. בין האפשרויות שותפויות כלליות, מוגבלות או אחריות מוגבלת. בשותפויות כלליות השותפים אחראים יחד לחובות. בשותפויות מוגבלות, שותף אחד או יותר אינו אחראי לחובות שותפות; עם זאת, גם בשותפויות מוגבלות, חייב להיות שותף כללי אחד לפחות. בשותפות באחריות מוגבלת, אחריותו של כל שותף מוגבלת למה שהוא תורם למיזם העסקי.

סעיף זה צריך לפרט באיזה אחוז מהבעלות כל שותף מחזיק. במקרה ששותף אחד מעוניין להעביר את הבעלות על חלקו בעסק לשותף אחר, ההוראות הקיימות יסבירו כיצד לעשות זאת.

הנהלת השותפות

חיוני לציין בבירור מה הם תהליכי הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות המועדפים עבור כל שותף המעורב בניהול המיזם. אילו שותפים מעורבים בקבלת החלטות? האם יש מגבלות על סמכותו של כל שותף? אלו סוגי השאלות שיש להתייחס אליהם בסעיף זה.

תרומות הון לשותפות

סעיף זה מפרט את ההון הראשוני של כל שותף, תוך פירוט התחייבויות לתרומות הון נוספות בהמשך. כמו כן, יש לציין את פריסת התשלומים עבור התרומות הראשוניות ותרומות נוספות.

רווחים, הפסדים, ופיצויים

סעיף זה מציין כיצד הרווחים וההפסדים יתחלקו בין השותפים, בין אם לפי אחוז או חלוקה בעדיפות, או שילוב ביניהם.

בדומה, יש לציין פיצויים, לרבות משכורות כלשהן עבור שירותים אשר השותפים נותנים לשותפות.

פירוק השותפות

סעיף הפירוק מתאר את תנאי סיום השותפות. תנאים אלו יכולים לכלול מסגרת זמן מוגדרת, בהסכמה הדדית של שותפים, או מותו של אחד השותפים, בין סיבות אחרות. סעיף זה מתאר כיצד תסתיים השותפות, חלוקת הנכסים וכיצד יחולקו או יסולקו חובות והתחייבויות לסיום השותפות.

סעיפי סודיות ואי תחרות

מקובל לכלול הצהרת סודיות כאשר שותפים מסכימים לכלול בה מידע הנוגע לסודות מסחריים או מידע קנייני אחר.

בנוסף, לעתים קרובות נכללים בחוזה סעיפי אי תחרות, במיוחד במקרה ששותף עוזב או מעוניין להתחיל עסק נוסף על השותפות. סעיף זה צריך להיות מפורט בתיאור המגבלות כדי למנוע משותפים (או שותפים לשעבר) להתחרות בשותפות או לשדל את לקוחות השותפות. לעתים קרובות ניתנת מסגרת זמן של אי-תחרות (לרוב, שנה לכל הפחות).

יישוב סכסוכים

סעיף זה מפרט כיצד ייפתרו מחלוקות, לרבות באמצעות בוררות, גישור או ליטיגציה.

מדובר באחד ההיבטים החשובים ביותר של הסכם שותפות, המגן על השותפים ועל האינטרסים שלהם.

חוזה שותפות אשר נוסח היטב, יכול לסייע בהשקת שותפות בריאה ומועילה הדדית בצורה היעילה ביותר.

צרו קשר

משרד עורכי הדין דקר, פקס, לוי מתמחה בין היתר בדיני המסחר והחוזים, ובאתר שלנו יש מאמרים רבים בנושא זה. אם תרצו עזרה בעריכת הסכם השותפות, אנא פנו אלינו.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה