דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסדרת מעמד חוקי לבת זוג זרה במקרים של עבר פלילי אצל בן הזוג הישראלי

Michael Decker

רקע פלילי של בן הזוג הישראלי אינו אמור לחסום את האפשרות להסדיר את מעמד בת זוגתו האזרחית הזרה בישראל. כידוע האהבה אינה יודעת גבולות ולא עוצרת זוגות המעוניינים למסד את הקשר ביניהם, למרות בעיות מסוגים שונים אצל מי מבני הזוג, כולל עבר פלילי בן הזוג הישראלי. חרף זאת, נהלי משרד הפנים המאפשרים הסדרת מעמד של בני זוג זרים, מכילים הוראות המאפשרות לבחון עבר הפלילי של בני זוג ישראלים במסגרת ההליך. מה ניתן לעשות במקרים אלה ברמה המשפטית? על כך מסביר עורך הדין מיכאל דקר, מומחה לתחום הגירה לישראל, במשרדנו.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בתחום דיני ההגירה לישראל. למשרדנו ניסיון רב, בין היתר, בנושאי הסדרת מעמד חוקי בישראל מול משרד הפנים של זוגות שבהם אחד מבני הזוג זרים (לרבות כאשר בני הזוג הישראלים בעלי עבר פלילי), ובייצוגם בפני רשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים והערכאות המינהליות והמשפטיות.

הסבר כללי על בקשה לפתיחת תיק חיים משותפים

ישראלים המקיימים קשר זוגי עם אזרחים זרים ומעוניינים להשתקע בישראל, נדרשים להסדיר את מעמד בני הזוג הזרים. הדבר נכון הן כאשר בני הזוג נשואים והן כאשר הם ידועים בציבור. במסגרת ההליך הנדרש לשם כך, על בני הזוג לפתוח תיק חיים משותפים במשרד הפנים. במעמד פתיחת התיק, על המבקשים להציג מסמכים שונים, ועל כך פירטנו בהרחבה במאמר נוסף אשר פורסם באתר משרדנו.

במסגרת ההליך יזוהו בני הזוג, ותיערך בדיקה ראשונית של הראיות שהוצגו על ידם. בנוסף, ייבדק כי אין מניעה או הגבלה משפטית או ביטחונית להיענות לבקשה ולאפשר את כניסתם להליך מדורג להסדרת מעמדם. בדיקה זו כוללת גם בחינה של העבר הפלילי של בני הזוג – הן הישראלים והן הזרים. להלן נתמקד בבחינה של העבר הפלילי של בני הזוג הישראלים, אך במאמר נפרד שהתפרסם באתר משרדנו, תמצאו גם מידע לגבי בחינת הרקע הפלילי של בני זוג זרים.

סמכות משרד הפנים לסרב לבקשה מטעמים של רקע פלילי

מובן לכל כי גם למי שהם בעלי רקע פלילי, ואף לעבריינים מורשעים, יש זכות טבעית ובסיסית לחיי זוגיות. עקרונית, אין הדבר צריך להיות שונה כאשר מדובר בבני זוג זרים. ואולם, נהלי משרד הפנים בנושא מאפשרים למשרד הפנים, במעמד פתיחת תיק חיים משותפים, לפנות לגורמים חיצוניים (כגון המשטרה ושירותי הביטחון) ולקבל מידע לגבי הרקע הפלילי של בני הזוג הישראלים. בנוסף, קיימת סמכות לסרב לבקשה לפתיחת תיק חיים משותפים במקרים חריגים, דוגמת מאסר או מעצר של בני הזוג הישראלים.


מה ניתן לעשות במקרים שבהם בקשה לפתיחת תיק סורבה על-ידי משרד הפנים?

כאמור, נהלי משרד הפנים עצמם מלמדים כי בקשה לפתיחת תיק חיים משותפים תסורב בשל רקע פלילי של בן הזוג הישראלי במקרים חריגים בלבד. מנגד, הנהלים אינם נוקבים ברשימת עבירות שיקימו עילה לסירוב, והדבר מאפשר לכאורה לסרב לבקשה בגין כל סוג של עבירה. ניסיון העבר מלמד כי בקשות סורבו בשל עבירות שיש להן זיקה לקשר הזוגי. כך למשל, במספר מקרים דחו פקידי משרד הפנים בקשות לפתיחת תיקי חיים משותפים בשל ראיות למעורבות של בני הזוג הישראלים בעבירות של סחר בנשים. 

חוק הכניסה לישראל כולל בתוכו אפשרות להגיש ערר על החלטה לדחות בקשה לפתיחת תיק חיים משותפים, באם הערר הפנימי נדחה ניתן לפנות בהליך ערעור נוסף בזכות בפני בית דין לעררים. את הערר יש להגיש בכתב, בתוך 30 יום ממועד החלטת הדחיה. לכן מומלץ לפעול במהירות המרבית ותוך הסתייעות בשירותי ייעוץ וייצוג של עורך דין בעל התמחות בתחום דיני ההגירה. יש לציין כי גם על החלטת בית הדין לעררים ניתן להשיג, בפני בית המשפט לעניינים מינהליים. הסדרת מעמד עבר פלילי בן הזוג הישראלי

מקרים שנדונו בעבר מלמדים כי הערכאות השיפוטיות בוחנות היטב את רצינות הראיות שבגינן משרד הפנים מסרב לאשר את הבקשות. כאשר הראיות מצביעות על כך שהמקרים כבר התיישנו או שאין להן זיקה ממשית למצב הנוכחי, הנטיה תהא להתערב בהחלטת הסירוב ולשנותה. זאת לאור הכלל האמור, הקובע כי רק במקרים חריגים בקשות תסורבנה מטעמים הקשורים בעבר פלילי של בני הזוג הישראלים. כך גם לנוכח הזכות הטבעית של זוגות למסד את חייהם המשותפים.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל

אם אתם מעוניינים לפתוח בהליכי הסדרת מעמד בישראל, או נתקלים בקשיים מול הרשויות בעניין זה, צרו עמנו קשר ונוכל לסייע. למשרדנו ניסיון רב בייצוג זוגות בפני משרד הפנים והערכאות השונות, לרבות בענייני הסדרת מעמד של בני זוג ישראלים עם עבר פלילי. 

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה