Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסכם חיים משותפים – הדרך להסדרת חיי הזוגיות

Anat Levi

נחום כהן

משרד עו"ד בתל אביב, קטן מימדים אבל פועל ועושה את עבודתו נאמנה. עו"ד ותומכים אחרים (paralegal) אמינים, אדיבים, יודעים להקשיב ולהסביר.
נגישות לחניה של המשרד מונע כאב ראש ללקוחות, וזה אחד היתרונות הנוספים.
בהצלחה

מהו הסכם חיים משותפים?

הסכם חיים משותפים הינו הסכם הבא להסדיר בין בני הזוג את הסוגיות השונות העולות מן הזוגיות. במאמר זה נסביר בהרחבה מהו הסכם חיים משותפים ולמה חשוב לערוך אותו בעזרת עורך דין המתמחה בדיני משפחה אשר מוסמך כמגשר.
הנושאים בהם ידון המאמר:

 • הנסיבות שהביאו לנחיצותו של ההסכם.
 • למי רצוי לערוך הסכם.
 • הסכנות באי עריכת הסכם.
 • תוכן ההסכם.
 • אישור הסכם.
 • ביטול/הפרות של הסכם.

הנסיבות שהביאו לנחיצותו של עריכת הסכם חיים משותפים

במדינת ישראל חיים היום זוגות רבים אשר לא ממסדים את הקשר בנישואין. הסיבות לכך מגוונות: הזוג כלל לא רוצה לבוא בקשרי נישואין, הזוג אינו יכול להינשא בישראל (לדוגמה – זוגות חד מיניים, נישואי תערובת, כהן וגרושה ועוד).
חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, אשר חל רק על זוגות הנשואים מ- 1.1.1974, מאפשר לכל זוג נשוי לערוך הסכם ממון. מה יעשו אותם זוגות הלא נשואים אשר רוצים להסדיר ביניהם את עניין הרכוש או כל סוגיה אחרת? מה יעשו זוגות נשואים הרוצים להסדיר עניינים אחרים מלבד רכוש? מה יעשו זוגות אשר התחתנו לפני שנת 1974 ואי לכך חוק יחסי ממון לא חל עליהם?
פתרון לכל הזוגות הללו הוא עריכת הסכם חיים משותפים.

למי רצוי לערוך הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים רצוי בסוגי זוגיות שונים כמפורט להלן:

 • ידועים בציבור: המדובר בזוגות אשר לא נישאו. להכרה בזוג כידוע בציבור ישנן השלכות מרחיקות לכת (כפי שיוסבר בהמשך), מכאן הצורך של אותם זוגות לערוך הסכם ולהסדיר בו את הסוגיות העולות מן היחסים. אם לא יעשו כן, עלולים לחול עליהם הוראות שונות שכלל לא רצו בהם.
 • זוגות חד מיניים: לזוגות אלו אין אפשרות להינשא בישראל. אם רצונם לעגן ולהסדיר את זוגיות שלהם, יכולים הם לעשות זאת רק במסגרתו של ההסכם.
 • זוגות הנשואים מ 1.1.1974 ואילך: זוגות אלו יכולים לערוך ביניהם הסכם ממון לפי ס' 1 ו 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973. הסכם חיים משותפים מעניק להם את האפשרות להסדיר את שאר הנושאים העולים מן הנישואים.
 • זוגות שנישאו לפני ה 1.1.1974: על זוגות אלו חלה הלכת השיתוף (כפי שיוסבר בהמשך) בקשר לרכוש. אם ברצונם לקבוע הסדרים אחרים בנוגע לרכוש או בנוגע לנושאים אחרים, עליהם לעשות זאת במסגרת הסכם.

הסכנות באי עריכת הסכם חיים משותפים

בני זוג שאינם עורכים הסכם, אשר מסדיר את מעמדם הזוגי ואת הסוגיות השונות שעולות מתוך הזוגיות שלהם, עלולים למצוא את עצמם (בדרך כלל בעת פרידה) נתונים לקביעות של ביהמ"ש בעניין טיב הזוגיות שלהם והמשמעויות שלו. לקביעות אלו השלכות משמעותיות. להלן מספר החלטות שנקבעו בפסיקה אשר ממחישות את הסכנות באי עריכת הסכם או לחילופין את הצורך בהסכם מעין זה.

 • בהיעדר הסכם בין בני זוג לא נשואים, ביהמ"ש הוא שיקבע באמצעות אינדיקציות שונות האם בני זוג יוכרו כידועים בציבור (ע"א 52/80 ישעיהו שחר נ' מנדל פרידמן, לח(1) 443 (1984).
 • אפילו אחד מבני הזוג עדיין נשוי, עדיין יוכלו הזוג להיחשב כידועים בציבור (ע"א 384/61 מדינת ישראל נ' רות סופיה פסלר, טז 102 (1962).
  הפסיקה החילה את הלכת השיתוף על ידועים בציבור (ע"א 52/80 ישעיהו שחר נ' מנדל פרידמן, לח(1) 44 (1984. הלכת השיתוף מעניקה לבני הזוג זכויות שוות ברכוש משותף כאשר בן הזוג הטוען לכך עומד בנטל ההוכחה.
  הלכת השיתוף חלה גם על זוגות חד מיניים בע"מ 2478/14 פלונית נ' פלונית – פורסם בנבו, 20.08.2015

ירושה בין ידועים בציבור

 • ירושה: במקרה שאחד מבני הזוג נפטר ובן הזוג הנותר יוכר כידוע בציבור של המנוח, לאותו ידוע בציבור יש זכויות בעיזבון של הנפטר, לפי ס' 55 לחוק הירושה תשכ"ה-1965. רשימת הזכויות להן הוא זכאי מנויה בס' 11 לחוק הירושה.
 • ייתכנו מצבים בהם המנוח לא רצה בחייו להוריש זכויות לבן הזוג, אך כיוון שלא הסדיר את מעמדו הזוגי בהסכם חיים משותפים, אותו בן זוג שנותר יכול שיוכר כידוע בציבור ויזכה לחלקים בעיזבון על חשבון היורשים.
 • ייתכן מצב הפוך, שהמנוח רצה בחייו לשתף את בן הזוג בירושה, אך בני הזוג לא ערכו הסכם חיים משותפים. באותו מקרה החליט ביהמ"ש שלא יוכרו כידועים בציבור, ובן הזוג הנותר יוותר בלא כלום.

מזונות לבן זוג ידוע בציבור

לידוע בציבור אין זכות חוקית למזונות. בכדי שיהיה זכאי למזונות בתקופת החיים המשותפים נדרש הסכם משתמע (ע"א 563/65 רחל יגר (פלינק), הידועה גם פלביץ נ' זאב פלביץ, ואח', כ(3) 244,(1966). לזכאות למזונות לאחר הפרידה נדרש הסכם מפורש (ע"א 805/82 זימבול ורסנו נ' יצחק כהן, לז(1) 529 (1983).

לסיכום: אנו רואים עד כמה חשוב לערוך הסכם חיים משותפים – אי עריכת הסכם יכול להביא לתוצאות קשות שבני הזוג כלל לא תכננו. במקרה של זוגות נשואים, ההסכם יהיה גם לעזר רב במידה והזוג יחליט להתגרש ויצטרך לערוך הסכם גירושין. חשוב לערוך את ההסכם בעזרתו של עורך דין מומחה לדיני משפחה (רצוי אף עו"ד המוסמך גם כמגשר), אשר יוכל לנתב את הצדדים לעריכת הסכם מקיף ושלם שלא ישאיר שום פרצות.

הסכם חיים משותפים

תוכן הסכם חיים משותפים

בני הזוג יכולים להעלות בהסכם חיים משותפים כל נושא אותו הם מעוניינים להסדיר, להלן הסעיפים המהותיים אשר יהיו בהסכם:

 • סעיף הצהרת זוגיות. זהו סעיף בו בני הזוג מצהירים על עצמם כבני זוג המקיימים משק בית משותף, סעיף זה מהווה אסמכתא לרשויות המדינה שאכן מדובר בבני זוג ומזכה בהטבות שונות ( כגון בביטוח לאומי וכו').
 • סעיף הרכוש, המסדיר את הזכויות ברכוש המשותף לבני הזוג ומסדיר את הזכויות ברכוש הנפרד של כל אחד מבני הזוג.
 • סעיף מזונות ילדים/בן זוג.
 • סעיף אחריות הורית וטיפול בילדים.
 • סעיף המסדיר מנגנון פרידה.

אישור הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים לא צריך לקבל אישור של גורם כלשהוא על מנת לקבל תוקף. מספיקה חתימת שני בני הזוג על ההסכם בכדי שיקבל תוקף ויהא מחייב. עם זאת, מומלץ לבני הזוג לאשר את ההסכם אצל אחד מהגורמים הבאים:
ביהמ"ש לענייני משפחה לפי ס' 3(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995
נוטריון.
גופים אלו יאשרו את ההסכם, לאחר שנוכחו שבני הזוג חתמו עליו בהבינם את תוכנו, השלכותיו ותוצאותיו וכי חתימתם נעשתה מרצונם החופשי.
רצוי ומומלץ מאוד לבני הזוג לאשר את ההסכם בביהמ"ש לענייני משפחה, בכדי שיקבל תוקף של פסק דין. קבלת תוקף פסק דין להסכם, יאפשר לבני הזוג לממש ולאכוף את סעיפיו השונים בצורה קלה יותר בשעת הצורך.

ביטול/הפרות הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים הוא חוזה לכל דבר ועניין, אי לכך חלים עליו דיני החוזים אשר בחוק.
ביטול: ההסכם ניתן לביטול בהתקיים אחד התנאים הנמצאים בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973
הפרות: הפרה של ההסכם יכולה לזכות את הצד הנפגע במגוון סעדים שונים אשר מנויים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970

מעוניינים לערוך הסכם חיים משותפים? משרדנו כאן לשירותכם

במשרדנו, תפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה המוסמכים גם כמגשרים. עורכי הדין שלנו ילוו אתכם לאורך כל הדרך עד לעריכת הסכם חיים משותפים מקיף ושלם שיענה על כל צרכיכם.

הסכם חיים משותפים

:03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top