דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הזמנת בני זוג ממרוקו

Michael Decker

לאחרונה ישראל כוננה הסכם שלום היסטורי עם מרוקו. הסכם זה צפוי לאפשר יצירת קשרים בין אזרחי ותושבי ישראל לאזרחי מרוקו בתחומים שונים. סביר להניח כי ייווצרו קשרים זוגיים בין תושבי תושבי שתי המדינות. ואולם, מרוקו מוגדרת בתור מדינת סיכון, בכל הנוגע לאיחוד משפחות והסדרת מעמד בישראל עבור בן או בת זוג ממרוקו. בהתאם, במאמר זה יסביר עו״ד מומחה לדיני הגירה על הפרוצדורה המשפטית הנדרשת לצורך הזמנת בני זוג מהמדינה הצפון אפריקאית. 

משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה לישראל ומעניק ללקוחותיו שירותי ייצוג ומענה משפטי מקיפים בשלל נושאים וסוגיות בתחום. משרדנו מסייע בהליכי הסדרת מעמד בישראל של בני זוג זרים, לרבות כאלה המגיעים ממרוקו ומדינות נוספות המוגדרות בישראל כמדינות סיכון.

הזמנת בני זוג ממרוקו

ההסכם בין ישראל לבין מרוקו והצפי לחיזוק הקשרים בין אזרחי שתי המדינות

בסוף שנת 2020 נחתם הסכם היסטורי בין ישראל למרוקו, אשר התחיל הליך נורמליזציה של היחסים בין המדינות. בעקבות ההסכם, נפתחו בתחילת שנת 2021 נציגויות דיפלומטיות באופן הדדי, ונקבעו הקלות על ביקורים של תושבי כל אחת מהמדינות במדינה האחרת. הדבר יאפשר לאזרחי ותושבי ישראל לבקר במרוקו ביתר קלות, ולרקום קשרים עסקיים ואישיים עם אזרחי המדינה. ולהיפך, אזרחי מרוקו יוכלו להגיע לבקר בישראל לצרכי תיירות ועסקים.

על רקע זה, ניתן להעריך כי צפויים להירקם גם קשרים זוגיים בין תושבי המדינות. מרבית תושבי מרוקו הם מוסלמים, ותיתכן יצירת קשרים זוגיים ביניהם ובין אזרחי ותושבי ישראל הערבים. כך גם יתכן כי תושביה היהודים של מרוקו ימצאו בני או בנות זוג יהודים מישראל. אפשרויות חדשות אלה מעלות צורך להכיר היטב את כללי ההגירה הישראלים, בכל הנוגע לאזרחים המגיעים ממדינות ערב.

הליך הזמנת בני זוג ממרוקו לישראל

הסדרת מעמד לבני זוג זרים מהווה הליך מורכב וממושך. נהלי משרד הפנים העוסקים בהסדרת מעמד עבור זוגות נשואים ועבור ידועים בציבור קובעים תנאים נוקשים לצורך פתיחת תיק במשרד הפנים. בכלל זה נדרשים מסמכים רבים לצורך הזמנת בני הזוג, עליהם הסברנו במאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו. לגבי בני זוג המגיעים ממרוקו, נערכות לרוב בדיקות אשר נועדו לוודא כי מתן אשרה (ויזה) לבני הזוג הזרים שתאפשר את שהותם בישראל לא תסכן את שלום הציבור או ביטחון המדינה. 

כאשר מוצאם של בני הזוג הזרים הוא ממדינות הנחשבות כמדינות סיכון (לרבות מרוקו), אף שאינן מדינות אויב, הרשויות יבדקו אם הדבר מהווה מניעה ביטחונית לקליטת בני הזוג הזרים בישראל. רשות האוכלוסין תבחן לעומק את הבקשה לפתיחת תיק חיים משותפים במקרים אלה, אשר יאפשר את הזמנת בן או בת הזוג לישראל. בנוסף, הרשות תבקש את עמדת משטרת ישראל וגורמי הביטחון (שב״כ וגורמים נוספים) על מנת להכריע האם קיימת מניעה ביטחונית לאישור הבקשה.

מה הופך את מרוקו למדינת סיכון מבחינת ההגדרה החוקית?

מעניין לגלות כי אין הגדרה בנהלים או בחוק של מדינות הנחשבות כמדינות סיכון. חוק האזרחות והכניסה לישראל משנת 2003 מעניק סמכות רחבה לשר הפנים בהחלטתו בעניין ויזת שהייה עבור מי שעשוי להוות סיכון לביטחון המדינה. מכאן שההגדרה מתבססת על מדינות המוצא, אך למעשה היא מתייחסת באופן פרטני לאזרחיהן, ולא קובעת כי כולם מהווים סיכון באופן גורף. כלומר, הזמנת בני זוג ממרוקו היא אינה בלתי אפשרית.

עם זאת, לאור החשש הפוטנציאלי מקשרים עם תושבי מדינות אויב או מסיכונים ביטחוניים אחרים, הדבר עלול לעורר קשיים בהזמנת בני הזוג לישראל. ניתן להפיג את חשש זה על-ידי הצגת ראיות הסותרות זאת. כמו כן, ניתן לבקש לאפשר תקופת ניסיון אשר במהלכה תינתן לבני הזוג ממרוקו ויזת שהייה. לאחר מכן, אם יימצא כי אין סיכון ביטחוני, תוכלנה להתאפשר הסדרת מעמדם וכניסה לתהליך אשר יוכל לאפשר לבסוף קבלת אזרחות.

צרו קשר עם עורך דין מומחה להגירה והסדרת מעמד בישראל

כפי שהובהר לעיל, קיימים קשיים משפטיים שונים בנוגע להזמנת בני זוג ממרוקו לישראל. מומלץ מאוד להיעזר בייעוץ וליווי משפטיים כדי להבטיח שמירה על זכויות בן או בת הזוג בעת בחינת בקשתם. לכל שאלה או סוגיה המתעוררת בהקשר זה, עורך דין מומחה לדיני הגירה ממשרדנו ישמח לעמוד לשירותכם. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה