דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הבטחת נישואין

Anat Levi
Anat Levi

התפתחות של קשר בין בני זוג מלווה לעיתים בהבטחות כאלו ואחרות של אחד מבני הזוג. במאמר זה נדון ב"הבטחת נישואין" (להלן: "ההבטחה") שנתן אחד מבני הזוג (לרוב הגבר) והאם לאותה הבטחה יש תוקף משפטי. במידה וכן, האם ישנם סוגי זוגיות בהם אין להבטחה תוקף משפטי? מהם סעדים אותם ניתן לקבל מתוקף אותה הבטחה?

הבטחת נישואין

האם הבטחת נישואין היא בעלת תוקף משפטי?

בפסק הדין שיפברג נ' אבטליון, נקבע שהבטחת נישואין יכולה ותתגבש לכדי חוזה בעל תוקף משפטי, זאת אם עמדה בתנאים שלפי חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "החוק"):

"העילה של הפרת הבטחת נישואין מקורה בדיני החוזים האנגליים…גם לאחר שחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג ,1973 קבע את עצמאותו של חוק החוזים הישראלי, הכיר בית-משפט זה בעילה זו".

כדי לקבוע האם ההבטחה מחייבת מבחינה משפטית, נצטרך לבחון את הנסיבות בהן היא ניתנה, תוכנה, כיצד הצדדים קיבלו אותה (כבעלת תוקף משפטי או לא), טיב הקשר בין בני הזוג וכדו':

"יש לבחון יפה ראיות נסיבתיות של מתן ההבטחה, כי כרגיל אינו נשאר שינוי ה'סטטוס' הבא עם הבטחת נישואין בגדר סוד בינו לבינה אלא הוא מתבטא גם כלפי חוץ בסימנים שעליהם אפשר להביא ראיות אחרות. אין צורך בהסכמה פורמאלית או בפירוט הטכניקה של צורת טקס הנישואין. די בהוכחת עובדות שיש בהן להכריע את המסקנה כי הצדדים הגיעו להסכם היסודי".

הבטחת נישואין כאשר אחד מהצדדים עודנו נשוי

האם הבטחה שניתנה כאשר אחד הצדדים עודנו נשוי, אשר כוללת הבטחה להתגרש מבן הזוג הנוכחי, יכולה להיות פסולה בשל כך שהיא נוגדת תקנת ציבור? סעיף 30 לחוק קובע כדלקמן:

" חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל".

בפסק הדין פלונית נ' פלוני, קבע הנשיא אהרון ברק כי הבטחה שניתנת בזמן שאחד מהצדדים עודנו נשוי אינו נוגד תקנת ציבור:

"מסקנתי הינה, אפוא, כי הסכם להינשא, אשר אחד הצדדים לו הוא אדם נשוי, אינו בטל בהיותו נוגד את תקנת הציבור".

הבטחת נישואין המתנגשת עם הדין הדתי

בישראל הדין החל בענייני נישואין הוא הדין הדתי של הדת אליה משתייכים בני הזוג. מה קורה כאשר ההבטחה נעשית בין צדדים אשר אינם יכולים להתחתן לפי הדין הדתי שלהם?

לדוג': כאשר ההבטחה ניתנת על ידי גבר יהודי שהוא כהן לאישה יהודייה גרושה, הדין העברי אוסר נישואים אלו. .

בפסק הדין בדש נ' בדש נקבע, כי כאשר יש התנגשות בין הדין הדתי לבין דיני החוזים וההבטחה נעשית בין בני זוג שהנישואים ביניהם הינם אסורים לפי הדין הדתי, אזי ההבטחה בטלה:

"אין להתעלם מן השאלה האם הצדדים רשאים בכלל להינשא לפי הדין האישי (הכוונה לדין הדתי) החל עליהם, שהרי אם אינם רשאים להינשא – בין אם מחמת היות הנישואין בטלים ובין אם הנישואין יהיו אסורים כך שלפי הדין האישי החל עליהם חייבים יהיו להתגרש – יהיה זה הסכם לעשיית דבר האסור על-פי דין שאין לתבוע פיצויים על הפרת ההתחייבות הכלולה בו".

מהם הסעדים שניתן לקבל עקב הפרת הבטחת נישואין?

היה ובית המשפט קבע שאכן ניתנה הבטחה ואותה הבטחה הופרה, הנפגע יכול ויהיה זכאי למגוון סעדים המפורטים כדלהלן:

  • פיצוי חוזי

הפיצוי החוזי מחולק לשניים:

  • נזק ממוני: זהו פיצוי שניתן לנפגע עקב נזק ממוני שנגרם לו כתוצאה מהפרת ההבטחה.

לדוג': גבר המבטיח לאישה שהוא יינשא לה, הוא מבקש ממנה לעזוב את מקום העבודה כדי שתבלה יותר זמן איתו ולאחר מכן נפרד ממנה. הנזק הממוני הם אותם חודשים בהם הפסידה שכר ממקום העבודה.

  • נזק לא ממוני: מדובר בפיצוי על הנזק הלא ממוני, כגון: סבל, עוגמת נפש וכדו'
  • השבה

הנפגע זכאי לקבל חזרה מבן הזוג שנתן את ההבטחה, את כל מה שנתן לו בשל ההבטחה וכן את כל מה שנתן לו הקשור להבטחה. כאשר ההשבה אינה אפשרית, הנפגע יקבל את שווי המוערך.

  • לא ניתן לבצע אכיפה

בדיני החוזים, אחד הסעדים האפשריים הוא אכיפה. כאשר מדובר בהבטחת נישואין, אכיפה אינה אפשרית ולא ניתן לקבל אותה.

  • עוולת התרמית

הנפגע יוכל לקבל סעד מכוח "עוולת התרמית", זאת אם יוכיח שנותן ההבטחה רימה אותו בנותנו את ההבטחה.

הנפגע יצטרך להוכיח כי נגרמו לו הפסדים או הוצאות שאפשר לשומם בכסף.

פגמים בהבטחת הנישואין וחזרה ממנה

כפי שהוסבר לעיל, הבטחה היא חוזה לכל דבר ועניין, מכאן שאם ההבטחה ניתנה בשל אחד מהפגמים המנויים בחוק לגבי כריתת חוזה, יכול המבטיח לבטל את ההבטחה זמן סביר מרגע שנודע לו על הפגם. הפגמים האפשריים הם: טעות, הטעיה, כפיה, עושק.

מעוניינים לקבל ייעוץ בנושאי דיני משפחה? משרדנו כאן לשירותכם

במשרדנו תפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה המוסמכים גם כמגשרים. עורכי הדין שלנו יוכלו לייעץ לכם בכל אחד מתחומי דיני המשפחה. צרו קשר לקביעת פגישה במשרדנו בירושלים או בתל אביב.

 

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה