Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסכם גירושין – חשיבותו ויתרונותיו

Anat Levi
Anat Levi

Gal Magal

ממליץ בחום שירות מקצועי ואוזן קשבת ללקוחות

מדוע כדאי לערוך הסכם גירושין?

במאמר זה נסביר בהרחבה את המושג "הסכם גירושין". מדובר בהסכם אשר עשוי להקל משמעותית על ניהול הליך הגירושין עצמו, ולהשפיע על היחסים בין הצדדים לאחר הגירושין.

ידוע כי הליך הגירושין גובה מחיר יקר מהצדדים ולא פעם הפגיעה הכלכלית קשה מנשוא. קיים פתרון שיכול להקל על הצדדים ובעיקר לחסוך להם עשרות אלפי שקלים:

במקום שכל צד ישלם לעורך דין שייצג אותו בהליכים משפטיים יקרים, ניתן לפנות לעורך דין מגשר אשר יכול לערוך הסכם גירושין. העלות עבור המסמך זולה הרבה יותר והמחיר מתחלק בין שני הצדדים.

הסכם הגירושין מקצר ומקל על הליך הגירושין

הפרידה היא קשה וכואבת לכל זוג, ובמיוחד למשפחות עם ילדים. הכאב והתסכול הנובעים מפירוק הבית מלווים ברגשות אשם של כישלון, ואין זה משנה על מי מהצדדים האשמה גדולה יותר. בנוסף לכך, בהרבה מקרים חשים הצדדים ניכור, סלידה ואף שנאה כלפי הצד השני, אשר מעצימים את הקושי בו הם נתונים בלאו הכי.

בתוך כל סבך הרגשות, על הצדדים מוטלת מלאכה מורכבת ומסובכת – להסדיר ביניהם את כל הנושאים המתחייבים מעצם הגירושין. כאשר הסדרת הנושאים השונים נעשית בביהמ"ש היא מלווה לעיתים באווירה מלחמתית ולעומתית, אשר מקשים על פרידה מכובדת והוגנת הן במישור האישי והן במישור הרכושי.

הסכם גירושין - חשיבותו ויתרונותיו

מהו הסכם גירושין?

הסכם גירושין הוא הסכם הנערך בין הצדדים, הנועד להסדיר את כל הנושאים אשר עולים מעצם הגירושין. לצדדים האפשרות להעלות בהסכם כל נושא אותו הם חפצים להסדיר ביניהם ליום שאחרי הגירושין. ההסכם, במיוחד אם נערך בעזרת עורך דין מומחה, הפועל כמגשר, מזרז ומייעל את ניהול הליך הגירושין. החוק בישראל ממליץ לצדדים להגיע להסכם גירושין – ס' 1 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) 2014.

היתרונות של הסכם גירושין

להסכם גירושין הנערך בין הצדדים בסיוע עו"ד מגשר ישנם מספר יתרונות, כמפורט להלן:

 • הסכם גירושין עוזר לחסוך מהצדדים את ההשפעות ההרסניות הנובעות מהגירושין כגון השחרה הדדית של הצדדים, פגיעה קשה יותר בילדים, ניהול הליך ארוך ומתיש.
 • עצם קיצור הליך הגירושין תודות להסכם מוזיל מהעלויות הכלכליות הכרוכות בניהול ההליך. יש לזכור שעסקינן בבית אחד המתפרק לשניים, ובחיסכון הכספי ישנה תועלת עצומה.
 • מכוח החוק הישראלי, לשופטים הדנים בדיני משפחה ישנו שיקול דעת רחב מאוד. הדבר העלול להביא לחוסר שליטה של הצדדים בהליך ואף לתוצאות קשות ולא רצויות. הסכם גירושין הוא הסכם הנעשה ברצון ובהסכמת הצדדים, מה שמבטיח שכל צד יקבל במסגרתו חלק מרצונותיו ואף יותר מכך.
 • הצדדים יכולים להתנות על החוק והפסיקה בדיני משפחה בכדי להגיע להסכם גירושין, גמישות זאת בכוחה להביא להסכם מיטבי עבורם.
 • מיזוג בין נושאים שונים הזקוקים להסדרה. במסגרת ההסכם, כל צד יוכל להראות גמישות מסוימת בנושא אחד בכדי להרוויח בנושא אחר, לדוג': צד הרוצה תנאים משופרים בנושא זמני השהות עם הילדים, יוכל לוותר בנושא חלוקת הרכוש בכדי לזכות בכך. עיקרון המיזוג מאפשר לצדדים להגיע לתוצאות המקסימליות בנושאים החשובים להם.
 • הפסיקה בישראל קובעת, שהסכם גירושין עשוי כמקשה אחת ובלתי ניתן להפרדה, זאת בשל ההבנה שהנושאים השונים כרוכים אחד בשני (ע"א 105/83 אברהם מנשה נ' רבקה מנשה, לח(4) 6351985)). בכך מוסר החשש של מי מהצדדים שנושא מסוים בו הרוויח יותר, יופרד משאר החלקים בהסכם ויוכל להיפתח ולהתבטל לאחר מכן לפי ס' 7(ג) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

הנושאים הכלולים בהסכם הגירושין

בהסכם גירושין בשונה מהסכם ממון (העוסק רק ברכוש), הצדדים רשאים לכלול כל נושא אותו הם חפצים להסדיר. במאמר זה נציין את הנושאים המהותיים אשר ככלל עולים בכל הסכם גירושין:

 • משמורת על הילדים
 • זמני שהות עם הילדים
 • מזונות ילדים
 • חלוקת הרכוש בין הצדדים
 • חלוקת זכויות סוציאליות (פנסיה, קצבאות ילדים)
 • חלוקת החובות של הצדדים (משכנתא ושאר החובות)

על הצדדים לקבוע מנגנוני ביצוע להסכם ליום שאחרי הגירושין. אותם מנגנונים יפרטו לפרטי פרטים כיצד להוציא לפועל את ההסכמות השונות שהגיעו אליהם. מכאן עולה החשיבות לערוך את ההסכם יחד עם עו"ד מגשר. עורך הדין יוכל להכווין ולהביא את הצדדים לעריכת הסכם מקיף ושלם, אשר ייושם בצורה המיטבית לאחר הגירושין.

מה לא יכלול הסכם גירושין

הסכם גירושין לא יכלול את הדברים הבאים:

 • קנסות/סנקציות בפרק הגיטין. על הבעל לתת את הגט ברצון ובהסכמה חופשית. ההלכה היהודית קובעת שמתן גט ע"י הבעל שלא בהסכמה חופשית נקרא "גט מעושה", ובמקרה כזה הגירושין לא תופסים והאישה עודנה מוגדרת "אשת איש".

אין באמור לעיל למנוע מהצדדים להתנות בהסכם תנאים, הבאים להתמודד עם הפרות של ההסכם בנושאים אחרים זולת פרק הגיטין.

 • ככלל, כוחו של ההסכם יפה רק כלפי הצדדים שעשו אותו. הוא אינו מחייב/פוגע בזכויות של צד שלישי שאינו צד להסכם. ישנם חריגים מסוימים בחוק הישראלי, אשר כן מחילים חובות על צד שלישי אשר אינו צד להסכם הגירושין.

כיצד מאשרים הסכם גירושין?

על הסכם גירושין לקבל אישור המעניק לו תוקף של פסק דין מאחת מהערכאות הבאות:

 • ביהמ"ש לענייני משפחה
 • בית דין רבני
 • חריג: היה וכבר הוגשה תביעה בנושא מסוים הקשור לסכסוך לאחת הערכאות, הבקשה לאישור הסכם גירושין תופנה לאותה ערכאה, (זאת במידה והתיק באותה ערכאה עודנו פתוח).

האם בסמכות הערכאות השיפוטיות להתערב בתוכן ההסכם?

לערכאות השיפוטיות שיקול דעת מלא להחליט האם להתערב בתוכן ההסכם. עם זאת ככלל, הערכאות נוטות שלא להתערב בתוכן הסכם הגירושין.

לאחר הגשת הבקשה לאישור הסכם גירושין לבית הדין/ביהמ"ש ייקבע דיון. במסגרת הדיון יעבור בית הדין/ביהמ"ש יחד עם הצדדים על כל סעיפי ההסכם. דגש יינתן על הנקודות הבאות:

חשוב לציין: לבית הדין הרבני סמכות בלעדית לדון בכל הקשור בגט וכתובה, ס' 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953. זאת במידה ושני בני הזוג יהודים. במידה ואחד מבני הזוג אינו יהודי אז הסמכות להתרת הנישואין שמורה לבית המשפט לענייני משפחה.

לסיכום: לבית הדין/ביהמ"ש, סמכות לתקן/לבטל סעיפים בהסכם הגירושין, אך נוטה לא לעשות כן. מכאן עולה החשיבות לערוך את הסכם הגירושין אצל עו"ד מגשר, אשר יעזור לצדדים להגיע להסכם טוב, אשר יאושר במלואו על כל סעיפיו.

מעוניינים לערוך הסכם גירושין? משרדנו לשירותכם

במשרדנו תמצאו עו"ד המוסמכים גם כמגשרים, אשר יסייעו לכם במתן שירותי גישור לקראת הסכם גירושין ולאחר מכן עריכתו בפועל של הסכם גירושין מקיף שלם ויעיל, שיעזור לכם לסיים את הליך הגירושין בצורה חסכונית, מכובדת ומהירה.

צרו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top