דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

בדיקה ארכיונית לצורך קבלת אזרחות גרמנית – איך עושים זאת נכון?

Michael Decker
Michael Decker

נרדפי הנאצים בגרמניה וצאצאיהם זכאים לקבל דרכון גרמני בתנאים מקלים ובהליך פשוט יחסית. על מנת להיכנס לתהליך, יש צורך להציג מסמכים המוכיחים את זכאותכם לאזרחות גרמנית. לשם כך, מומלץ לערוך בדיקה ארכיונית כדי לאתר את ההוכחות הנדרשות.

אזרחות גרמנית עבור נרדפי הנאצים – מי נמצאים ברשימת הזכאים?

מאז שנת 2020, הורחבה באופן משמעותי הזכאות של יהודים גרמנים אשר נרדפו על-ידי הנאצים לקבלת אזרחות גרמנית ודרכון גרמני, על בסיס התאזרחות. זכאות זו תקפה ככלל גם עבור צאצאי הנרדפים (ילדים, נכדים וכיו״ב), אשר יצליחו להוכיח כי הם עומדים בתנאי הזכאות. מדובר במשימה שאינה תמיד פשוטה, לאור הצורך לאתר הוכחות חד משמעיות לזכאות.

מי שיעברו את המשוכה של הוכחת זכאות, יוכלו להגיש בקשת התאזרחות בגרמניה בהליך פשוט יחסית, אשר אינו מצריך לעמוד בתנאים ודרישות שחלות על מועמדים לקבלת אזרחות גרמנית במסלולים אחרים (כגון שליטה בשפה הגרמנית או זיקה לגרמניה).

בדיקה ארכיונית לצורך קבלת אזרחות גרמנית

מה נותנת אזרחות גרמנית?

הזכאות לאזרחות גרמנית טומנת בחובה הטבות רבות, ומאפשרת לישראלים הנכללים ברשימת הזכאים לקבל דרכון נוסף ולהפוך לאזרחי האיחוד האירופי. מעמד יוקרתי זה מאפשר להגר לכל מדינות האיחוד האירופי למטרות מחיה, עבודה, לימודים או ביקור, ללא הגבלת זמן. דרכון גרמני מאפשר גם להיכנס לארצות הברית ולמדינות רבות נוספות, ללא צורך בהוצאת ויזה מראש. אלה רק חלק מההטבות השמורות למי שיקבלו אזרחות גרמנית.

מה הקושי שעולה בהוכחת זכאות לאזרחות גרמנית ודרכון גרמני?

כאמור, הקושי העיקרי נוגע לכניסה לתהליך של קבלת אזרחות. החוק הגרמני אמנם קבע מסלול מקל לצורך הגשת בקשות אזרחות עבור נרדפי הנאצים וצאצאיהם, אך על מנת להיכנס למסלול זה, נדרשים המועמדים לאזרחות להוכיח כי הייתה לנרדפים שעליהם הבקשה מסתמכת אזרחות גרמנית וכי מרכז חייהם בתקופה הרלוונטית (בין השנים 1933-1945) היה בגרמניה.

אילו מסמכים יכולים לשמש כהוכחה לזכאות לאזרחות גרמנית, והיכן ניתן למצוא אותם?

רשימת המסמכים אשר יכולים לשמש להוכחת זכאות אינה ממצה. סוג המסמכים הרלוונטיים משתנה בין כל מקרה ומקרה. בדרך כלל מומלץ לחפש יותר ממסמך אחד, על מנת להוכיח באופן שאינו מתיר מקום לספק כי מרכז החיים של מי שהבקשה נסמכת על הקשר המשפחתי עמם היה בגרמניה.

לעיתים ניתן לאתר רישומים ממאגרי אונליין. לדוגמה, קיימים ספרי כתובות של יהודים שחיו בערים גדולות בגרמניה בשנים שקדמו למלחמת העולם השנייה. ספרים אלה זמינים בחלקם ברשת האינטרנט. הימצאות המבקשים או קרובי משפחה ישירים של המבקשים בתיעודים אלה עשויה לשמש כראיה, אך היא בדרך כלל לא תספיק.

תיעוד אשר עשוי לשמש כהוכחה בעלת משקל משמעותי יותר הוא תיק פיצויים מטעם ממשלת גרמניה. יהודים גרמנים רבים קיבלו או היו זכאים לקבל פיצויים, עקב רדיפת הנאצים וזוועות השואה. תיעודים של תשלומי פיצויים אלה שמורים בארכיונים הפזורים ברחבי גרמניה, ועיון מעמיק בהם עשוי ללמד על פוטנציאל הזכאות לאזרחות גרמנית. מי שקיבלו פיצויים בגין עבודות כפייה, פגיעה בהשכלה או פגיעה ברכישת מקצוע, עונים בסבירות גבוהה על תנאי הזכאות לאזרחות.

לצד מסמכים אלה, עשויים להיות מסמכים נוספים המשמשים הוכחות רלוונטיות, כגון תמציות רישום מגרמניה, תעודות נישואין, תעודת רכישת מקצוע, תעודה על השכלה (תיכונית או אקדמית) וכיו״ב. לעומת זאת, תעודת לידה לא תשמש בדרך כלל כראיה מספקת, שכן באותה תקופה אזרחי מדינות שכנות (כגון פולין, אוסטריה וצ׳כיה) הגיעו לגרמניה על מנת ללדת בבתי החולים שבמדינה, אף שלא היו אזרחיה.

חשוב לציין כי המשקל של המסמכים הנ״ל ומידת יכולתם לשמש כראיה לזכאות לאזרחות גרמנית ישתנו בין כל מקרה ומקרה. בהתאם, מומלץ להתייעץ בנושא עם עורך דין המתמחה בדיני ההגירה של גרמניה, על מנת לקבל הערכה קונקרטית יותר לעניין בירור הזכאות.

כיצד ניתן לערוך חיפוש ארכיוני בצורה מיטבית?

כדי לאתר הוכחות לזכאות לאזרחות גרמנית באופן מיטבי, חשוב לבדוק האם קיימים מסמכים ותיעודים רלוונטיים בכמה שיותר מאגרים. השאלה היכן רלוונטי לחפש תלויה בנסיבות המקרה הספציפיות. מאפיינים עיקריים אשר ישפיעו על מיקום החיפוש והמאגרים הרלוונטיים הם האזור בגרמניה שבו גרו הנרדפים ונתונים אישיים נוספים, כגון: גיל, מקצוע (במידה ורלוונטי), השכלה בגרמניה (במידה ורלוונטי) וכן הלאה.

כאמור, לא פעם ניתן לאתר הוכחות ראשוניות במאגרים הזמינים ברשת באופן חופשי, או בתשלום. לצד זאת, קיימים בגרמניה ארכיונים מחוזיים, הפזורים בכל רחבי גרמניה. ניתן לפנות לארכיונים אלה ולנסות לאתר בהם תיעודים רלוונטיים. כמו כן, לא פעם ניתן לנסות להיעזר בקהילות היהודיות בערים שבהן חיו הנרדפים. לא מעט מאותן קהילות מחזיקות ברישומים המכילים מידע מהימן אשר לעיתים עשוי להוכיח זכאות לאזרחות.

יש להביא בחשבון כי החיפוש עשוי לקחת זמן רב עד לאיתור הוכחות כנדרש. חשוב לדעת כי בימים אלה, הרשויות בגרמניה מתמודדות עם עומס רב של בקשות אזרחות ובקשות בירור זכאות לאזרחות המוגשות בפניהן. בהתאם, ועל מנת לקצר את התהליך ככל הניתן, מומלץ לפעול לאיתור המסמכים הנדרשים להוכחת זכאות לאזרחות גרמנית עוד לפני הכניסה לתהליך. במידת הצורך, מומלץ להיעזר במסגרת זאת בעורך דין המתמחה בדיני הגירה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה