דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מי זכאי לקבל אזרחות גרמנית? (✔️המדריך המעודכן 2024)

Michael Decker
Michael Decker

רפורמה בחוק האזרחות הגרמנית, מאפשרת כיום לצאצאים רבים ליהודים אזרחי גרמניה, ולנרדפי השלטון הנאצי להיות זכאים לאזרחות גרמנית.

מה חשוב לדעת על הרחבת הזכאות לאזרחות גרמנית החל מאוגוסט 2021? האם ילדים ונכדים לבעלי אזרחות גרמנית, זכאים גם הם לאזרחות גרמנית ולקבל דרכון גרמני? כמה זמן נמשך תהליך הוצאת האזרחות וגם, מי לא זכאי לאזרחות גרמנית. במדריך שלפניכם

החל מאוגוסט 2021 הורחבה הזכאות לאזרחות גרמנית

בחודש אוגוסט 2021 הורחבה הזכאות לאזרחות גרמנית, דבר שהקל על ישראלים רבים לקבל את האזרחות האירופאית הנחשקת.
הענקת אזרחות לתושבי גרמניה נרדפי הנאצים
לאחר הרפורמה בחוק האזרחות הגרמני, הורחבה אוכלוסיית הזכאים לאזרחות גרמנית, כך שגם צאצאים למי שלא היה אזרח גרמניה יהיו זכאים לאזרחות גרמנית.

כיום צאצאים לתושבי קבע בגרמניה בין השנים 1933-1945, שנאלצו לברוח משלטון הרייך הנאצי, זכאים גם הם לאזרחות גרמנית.
אזרחות לצאצאים ללא הגבלת דור
לא רק ילדים לאזרחי או תושבי גרמניה זכאים לאזרחות גרמנית, אלא גם צאצאיהם ללא הגבלת דורות, זכאים לאזרחות, וגם אם ההורים עצמם לא מימשו את אזרחותם. כך רשאים לבקש אזרחות גרמנית גם נינים לניצולי שואה, שלא הוריהם ולא סביהם היו אזרחי או תושבי גרמניה.
ביטול האפליה המגדרית
בעבר הייתה אבחנה מגדרית בין צאצאים לגברים אזרחי גרמניה, לבין צאצאים לנשים אזרחיות גרמניה, שמנעה ממי שנולד עד לאפריל 1953 לאזרחית גרמניה, לקבל אזרחות גרמנית.

כיום האפליה המגדרית בוטלה, ואין זה משנה אם מדובר באמא, אבא, סבא או סבתא, על מנת שהצאצא יהיה זכאי לאזרחות גרמנית.
ביטול מבחני שפה ותרבות
לאחר התיקון לחוק, צאצאים לאזרחי גרמניה ונרדפי הנאצים, אינם נדרשים לעבור מבחני ידע בשפה ובתרבות הגרמנית.

תהליך הוצאת אזרחות גרמנית

תהליך הוצאת האזרחות באופן כללי:

תהליך הוצאת האזרחות הגרמנית כולל איתור מסמכים רלוונטיים, וביניהם מסמכים המעידים על הקשר המשפחתי לאזרח גרמניה או לתושב קבע שנרדף על ידי הנאצים, תעודות לידה, תעודות שינוי שם, מרשם פלילי וכדומה.

לאחר שלב איתור המסמכים, תדרשו למלא טופס בקשה שיוכיח את זהותכם. לאחר קבלת האישור הראשוני, תדרשו לצרף את כלל המסמכים המקוריים, מתורגמים לגרמנית בתרגום נוטריוני, להגיש אותם למחלקת האזרחות בגרמניה, ולהמתין לבדיקת המסמכים, וקבלת האזרחות הגרמנית.

תהליך הוצאת האזרחות באופן פרטני:

 • התהליך מתחיל בהגשת בקשת אזרחות גרמנית, בקרב מי שהוכחה זכאותם לכך. לאחר הגשת הבקשה והמסמכים, וככל שאין צורך בתיקונים כלשהם לבקשה או בהגשת מסמכים נוספים, הבקשה תועבר לרשויות ההגירה בקלן, גרמניה, המהוות את הגורם המוסמך לטיפול בבקשות אזרחות המוגשות מחוץ לגרמניה.
 • נציגי המחלקה יבדקו האם הבקשה עומדת בדרישות חוק האזרחות הגרמני, ובהתאם לכך יכריעו האם לאשר או לסרב את הבקשה.

על מנת להבטיח טיפול מיטבי בהגשת הבקשה ולמקסם את סיכוייה, מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה ובעל ניסיון, המכיר את הביורוקרטיה הגרמנית ואשר יודע מהם המסמכים הנדרשים, באילו מסמכים יש לערוך תרגום נוטריוני לגרמנית או חותמת אפוסטיל וכיו״ב.זכאות לאזרחות גרמנית

כמה זמן תהליך הוצאת האזרחות צפוי לקחת?

לאור הרחבת הזכאות לאזרחות גרמנית, הגדלת כמות מבקשי האזרחות הגרמנית, והטיפול הדקדקני של רשויות גרמניה בבקשות ההתאזרחות, אורך הטיפול בבקשה לקבל אזרחות גרמנית התארך. כיום תהליך הצאת האזרחות הגרמנית צפוי לקחת בממוצע כשנתיים-שלוש, מרגע הגשת הבקשה על כל מסמכיה.

חשוב לדעת שהזמן שתהליך הוצאת האזרחות צפוי לקחת, משתנה מאדם לאדם בהתאם לנסיבות ולמסמכים שצורפו לבקשה.

המסמכים הדרושים להוכחת זכאות לאזרחות גרמנית

ראשית, עליכם לוודא כי יש ברשותכם מסמכים המעידים על אזרחותו הגרמנית לשעבר של קרובי המשפחה אשר על בסיס הקשר עמם תתבסס הבקשה. מסמכים כגון:

 1. דרכון ישן
 2. אישור לימודים ממוסד גרמני מוסמך
 3. תעודות המעידות על רכישת מקצוע בגרמניה
 4. מסמכי ניהול עסק בגרמניה
 5. תעודת נישואים מגרמניה

וכדומה, עשויים לשמש כהוכחות לשם כך.

להבדיל מכך, מסמכים כגון תעודות לידה עשויים להיות לא מספיקים מבחינה זו, שכן לא מדובר במסמך המעיד על אזרחות או תושבות קבע. עם זאת, לידה בגרמניה עשויה לשמש אינדיקציה לזכאות לאזרחות, וככל שברשותכם תעודת לידה, מומלץ לבצע חיפוש של מסמכים נוספים העשויים לשמש כהוכחות רלוונטיות.

במידה ואין ברשותכם מסמכים כגון מסמכי ההוכחה הנ״ל, בין אם מאחר שהנרדפים שהבקשה מוגשת על סמך קשר משפחתי עמם אינם עוד בחיים או כי לא היה באפשרותם לקחת עמם מסמכים מעין אלה במועד שבו עזבו את גרמניה, ניתן לאתר מסמכים אשר ישמשו הוכחות בדרכים שונות. אחת מאותן דרכים היא עריכת חיפוש בארכיונים הגרמניים.

משרדנו מעניק את שירות זה כחלק מקשת השירותים המקיפה הניתנת במסגרת בייצוג בהליכי בקשות אזרחות גרמנית.

לאחר השגת המסמכים המשמשים הוכחות זכאות, יהיה צורך להוכיח את הקשר המשפחתי בין המבקש לנרדף בעזרת מסמכים רשמיים. זאת על מנת לוודא ולהציג באופן ברור כי קיים קשר דם בין השניים. הוכחת הקשר נעשית על-ידי השגת מסמכים כגון תעודות נישואין של ההורים/הסבים והסבתות, תעודות לידה ותמציות רישום – הכל בהתאם לרשימת מסמכים שתתבקש על-ידי הרשויות בגרמניה.

האם ניתן להחזיק באזרחות גרמנית ובאזרחות ישראלית במקביל?

אחת השאלות הנפוצות אשר המשרד נשאל מאז עדכון החקיקה היא האם נדרש לוותר על אזרחות ישראלית במידה ומקבלים אזרחות גרמנית? התשובה היא כי ברוב המוחלט של המקרים, הדבר אינו נדרש.

גרמניה אמנם הנהיגה בעבר מדיניות נוקשה לגבי אזרחות כפולה, אך מדיניות זו רוככה מאז ולגבי אזרחים ישראלים לא חל כיום איסור על החזקה בשתי האזרחויות.

במקרה ומדובר באזרחות שאינה ישראלית, ככלל ניתן יהיה להחזיק גם בה, מבחינת המדיניות של ממשלת גרמניה.

מצד שני – חשוב לדעת כי מי שיהיו מעוניינים להחזיק באזרחות נוספת לאחר קבלת אזרחות גרמנית עשוי להיתקל בקושי. לדוגמה, עלול להתעורר קושי בקבלת אזרחות אמריקאית (בקרב מי שזכאים לכך) לאחר שכבר מחזיקים באזרחות גרמנית. במקרים מעין אלה, הרשויות בגרמניה ייטו להורות על ויתור האזרחות הגרמנית. לאור הקושי העלול להתעורר במקרים מעין אלה, מומלץ להיוועץ מראש על הנושא עם עורך דין המתמחה בדיני הגירה.
כמה תשלמו כדי להחזיק באזרחות גרמנית?
רבים תוהים מה המחיר של הטיפול בבקשות אזרחות גרמנית. חשוב לדעת כי המחיר עשוי להשתנות בהתאם להיקף הטיפול בבקשות, וכן בכמות המבקשים אשר עבורם מוגשת הבקשה. בהתאם, לא קיים מחיר אחיד והמחיר הסופי יהיה תלוי במשתנים אלה.

ראשית, קיים הבדל בין המחיר לטיפול בהגשת בקשה בודדת, ובין מחיר לטיפול בבקשה המוגשת במסגרת תיק בקשה משותף.

עריכת בדיקה ארכיונית לאיתור מסמכי הוכחת זכאות תהיה כרוכה בתוספת תשלום.

ייתכן כי יתווספו למחיר אגרות שונות שנקבעות על-ידי הרשויות בגרמניה. לדוגמה, האגרה לצורך הגשת בקשת דרכון נעה (נכון לשנת 2023) בין 60-100 אירו לבקשה בודדת (כלומר, עבור כל בעל/ת אזרחות יחיד/ה). להבדיל מכך, נכון להיום, הגשת הבקשה לאזרחות וקבלת תעודת ההתאזרחות אינן כפופות לתשלום אגרה לרשויות בגרמניה.

תור בשגרירות גרמניה

חלק נכבד מפרק הזמן לקבלת דרכון גרמני לאחר שהפכתם להיות אזרחי גרמניה הוא למעשה המתנה לתור פנוי בשגרירות הגרמנית. יש לפנות לשגרירות, לקבוע תור ולהכין את המסמכים הנדרשים לשם כך.

ככלל, קביעת התורים בשגרירות גרמניה בתל אביב מתבצעת באמצעות מערכת מקוונת לקביעת תורים, המופעלת על-ידי השגרירות עצמה. לאור העומס הרב עמו מתמודדת השגרירות הגרמנית, עקב בקשות רבות לקבלת דרכון המוגשות בפניה, ייתכן קושי בקביעת תורים בשגרירות. במקרים רבים המערכת מתעדכנת ונוספים לה תורים חדשים בשעות הלילה.

להתאזר בסבלנות, בסופו של יום כולם מקבלים את ההזדמנות לקבוע תור.

האם ילדים לבעלי אזרחות גרמנית זכאים לאזרחות?

כן, ילדים לבעלי אזרחות גרמנית, כולל ילדים שאומצו כדין, זכאים גם הם לאזרחות גרמנית. על פי חוק האזרחות הגרמני, צאצאים לאזרחי גרמניה, ולתושבי גרמניה שנרדפו על ידי הנאצים בין השנים 1933-1945, זכאים לאזרחות גרמנית.

זכאות בני זוג לאזרחות גרמנית

בעוד שאזרחות גרמנית עוברת הלאה לבני משפחה (ילדים, נכדים, נינים וכן הלאה) באופן בין-דורי – עבור בני זוג של אזרחים גרמנים, המצב מעט מורכב יותר. זוגות אשר בהם אחד מבני הזוג מחזיק באזרחות גרמנית יוכלו להגר למדינות האיחוד האירופי ולחיות יחד, על בסיס הליך איחוד משפחות. שהות ממושכת בגרמניה והוכחת קשר זוגי כנה תוכל לאפשר לבני הזוג לקבל אזרחות כעבור תקופה של מספר שנים.

החוק הגרמני קובע כי לאחר 3 שנים של שהות חוקית בגרמניה, יוכלו בני הזוג לבקש קבלת אזרחות גרמנית. תנאי מרכזי לכך הוא כי במועד הגשת הבקשה יהיו בני הזוג נשואים או חיים במסגרת של זוגיות רשומה בגרמניה (מעמד זוגי הדומה להסדר של ידועים בציבור בישראל).

חשוב להדגיש כי האמור חל גם לגבי בני זוג מאותו המין. עוד יש לציין כי התנאים לקבלת אזרחות בהליך זה עשויים להיות מחמירים יותר ולכלול דרישת עמידה במבחני שפה, הוכחת זיקה לגרמניה וכיו״ב.

זכאות הנכדים לאזרחות גרמנית

חשוב לדעת כי נכדים של נרדפי הנאצים בגרמניה יוכלו ככלל להגיש בקשות לקבלת אזרחות גרמנית ודרכון גרמני גם אם הוריהם אינם אזרחי גרמניה. כלומר, אפשר לדלג דור אחד בכדי להגיש בקשות לקבלת אזרחות בגרמניה. התנאים שיחולו על הנכדים דומים לתנאים החלים לגבי ילדיהם של נרדפי הנאצים (קירבה ראשונה).

באופן כללי, אנו ממליצים כי בני המשפחה יגישו את בקשותיהם באופן משותף, ולא לחוד. המחוקק הגרמני מתיר לכל בני המשפחה לבקש אזרחות באופן משותף ובמסגרת תיק אחד. הדבר יכול להיות בעל חשיבות רבה בעניין קיצור התהליך, וכן לצמצם את העלויות הכרוכות בטיפול בבקשה באופן משמעותי.

האם מי שמשרת בשירות קבע מאבד את אזרחותו הגרמנית?

מי ששירת בצבא בהתנדבות, לרבות שירות בצבא קבע, בין השנים 2000-2010 עשוי היה לאבד את אזרחותו הגרמנית. החל משנת 2011, משרתים בצבא קבע והתנדבותי אחר בישראל ובכל מדינה אחרת, אינם מאבדים את אזרחותם הגרמנית.

חשוב לדעת שמי שאיבד את אזרחותו בשל שירות קבע בצה"ל, רשאי, בנסיבות המתאימות, להגיש בקשה לקבל את אזרחותו הגרמנית מחדש.

מי לא יכול לקבל אזרחות גרמנית?

בן זוג שלא עבר הליך התאזרחות

בניגוד לילדים שמקבלים את אזרחותם באמצעות קשר דם לאזרח גרמניה, בן זוג לאזרח גרמניה אינו יכול לקבל אזרחות גרמנית אוטומטית. בן זוג נדרש לעבור הליך התאזרחות רגיל, הכולל דרישות סף כגון מגורים בגרמניה, מבחני שפה ותרבות ועוד.

בעלי עבר פלילי חמור

בעלי עבר פלילי חמור, לרבות עבירות טרור ועבירות כלכליות חמורות (כל מי שנשפט למאסר מעל שנתיים) אינם זכאים לקבל אזרחות גרמנית.

קיבלתם אזרחות גרמנית – מה היתרונות שלה עבורכם?

בתור אחד הדרכונים המבוקשים בעולם והמדורג במקום הראשון באירופה, ברגע שתחזיקו בו יהיה בידכם ספקטרום רחב של אפשרויות בלעדיות.

 • ברוכים הבאים לעולם – תוכלו להיכנס למדינות אשר הדרכון הישראלי לא מתיר כדוגמת – קטאר, ונצואלה, מלזיה ועוד.
 • הזכות לעבודה באירופה – תעמוד לרשותכם הזכות לחיות ולעבוד בכל מדינות האיחוד האירופי באופן חופשי, וכן גם ללמוד בהן בסבסוד חלקי ולעיתים אף מלא.
 • ללמוד באירופה – לרוחבה של יבשת אירופה קיימים מוסדות אקדמיים נבחרים אשר תנאי הקבלה אליהן מקלים עבור אזרחי האיחוד האירופי.
 • כניסה לארצות הברית ללא צורך בוויזה.
 • שירות רפואי מתקדם – קבלת שירות רפואי במחלקות השירות המתקדמות בגרמניה או בכלל במדינות האיחוד האירופי.
 • השקעות נדל"ן – היכולת להשקיע בעסק מקומי או לרכוש נדל"ן, בתנאים מטיבים עבור אזרחי האיחוד.

אלה הם רק חלק מההטבות הרבות שאזרחות גרמנית ודרכון גרמני מעניקים.
ידע, ניסיון ולמעלה מ-1000 לקוחות מרוצים
נשמח להוביל אתכם במקצועיות להחזיק גם אתם באזרחות הגרמנית.

אנחנו מעסיקים את טובי עורכי הדין בתחום ההגירה, המשרדים שלנו בירושלים ובתל אביב ואנחנו עומדים לרשותכם לכל שאלה, טיפול וייעוץ הקשור בקבלת אזרחות גרמנית.

אל תהססו לפנות אלינו גם אם אינכם בטוחים בנוגע לזכאות שלכם, אנחנו נצייד אתכם במענה ובהדרכה שאתם צריכים.

שאלות ותשובות

 • +איך מקבלים אזרחות גרמנית?
  כדי לקבל אזרחות גרמנית יש להוכיח זכאות לקבלת אזרחות, על ידי הוכחת קשר משפחתי לאזרח גרמני שאזרחותו נשללה ממנו או נמנעה ממנו כתוצאה משלטון המשטר הנאצי. הוכחה זו יכולה להיעשות על ידי מסמכים שונים ביניהם: תעודות לידה, תעודות נישואין ומסמכי מצב אזרחי אחרים.
 • +האם אפשר לקבל אזרחות גרמנית לבן זוג?
  נישואין עם אזרח גרמני מקנה הקלות בתהליך ההתאזרחות אך לא מקנה אזרחות אוטומטית. בני זוג של אזרחים גרמנים החיים מחוץ לגרמניה יכולים להתאזרח רק לפי תנאים המופיעים בסעיף בחוק האזרחות הגרמני.
 • +האם נכדים לניצולי שואה זכאים לאזרחות גרמנית?
  כן. הזכאים להתאזרח הם גרמנים לשעבר וצאצאיהם, שאזרחותם הגרמנית נשללה מהם או שרכישתה נמנעה מהם בעקבות שלטון המשטר הנאצי בין השנים 1933-1945. צאצא בהגדרתו הוא ילד, נכד, נין ולעיתים גם דור חמישי.
 • +איך מבררים זכאות לאזרחות גרמנית?
  באתר של משרד החוץ הגרמני, ניתן למצוא שאלון לבדיקת זכאות להגשת בקשה לאזרחות גרמנית. כעקרון, ניתן לרכוש אזרחות גרמנית במידה ואחד ההורים הוא אזרח גרמניה או במידה ומדובר בצאצא של אדם הנרדף על ידי המשטר הנאצי בין השנים 1933-1945. ניתן לקבל אזרחות גם מכוח נישואין בתנאים מסוימים, ומסיבות נוספות.
 • +האם אפשר להחזיק באזרחות גרמנית וישראלית יחד?
  כן. התיקון בחוקה הגרמנית מאפשר להחזיק באזרחות כפולה ואינו דורש לוותר על האזרחות הזרה בה מחזיק אדם המבקש להוציא אזרחות גרמנית.

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה