Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אזרחות גרמנית – תנאי הזכאות 2023 (✔️המדריך המקיף)

Michael Decker
Michael Decker

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

לרשימת כלל מאמרי המשרד בנושא

בסוף חודש יוני 2021, קבע בית המחוקקים הגרמני תקנות חדשות בנוגע לקבלת אזרחות גרמנית עבור קורבנות המשטר הנאצי וצאצאיהם. בהתאם לתקנות הורחבה הזכאות לאזרחות גרמנית, וכן מעגל הזכאים, באופן ניכר. כיום רובם המכריע של בעלי קשר יהודי לגרמניה באמצע המאה הקודמת יהיו רשאים להנפיק דרכון גרמני.

מהם תנאי הזכאות לאזרחות גרמנית?

השינויים האחרונים בחוק האזרחות הגרמני קיבלו השראה רבה מעדכוני חוק האזרחות האוסטרי. בשנת 2019 נכנסה לתוקף רפורמה משמעותית בחוק האזרחות האוסטרי אשר הרחיבה את התנאים לקבלת אזרחות אוסטרית עבור נרדפי המשטר הנאצי וצאצאיהם.

בשנת 2020, ניתן פסק דין חשוב של בית המשפט החוקתי הפדרלי של גרמניה, אשר בעקבותיו הורחבה משמעותית הזכאות לאזרחות גרמנית של צאצאי נרדפי הנאצים. עקב פסק הדין ובהשפעת הניסיון האוסטרי, חוק האזרחות הגרמני עודכן והתקבלו הקלות משמעותיות בתנאי ההתאזרחות. הקלות אלה מבשרות על ביטול מגבלות שהיו בתוקף בעבר לגבי תנאי הזכאות לאזרחות של צאצאי יהודי גרמניה, ובכלל זה ביטולן של הגבלות בעניין שנות לידה, ויתור על אזרחות קיימת, שירות צבאי ומעל הכל – אפליה מגדרית שננקטה במשך עשורים רבים.

אפליה זו באה לידי ביטוי בכך שהחוק הגביל מאוד קבלת אזרחות לנשים שנרדפו על-ידי הנאצים וצאצאיהם, שעה שלא היו בתוקף מגבלות מעין אלה לגבי גברים. בעבר, צאצאים של נשים שאיבדו את אזרחותן במהלך שנות שלטון הרייך השלישי בגרמניה, יכלו להוציא אזרחות גרמנית במידה ונולדו לפני שנת 1953 בלבד. כחלק ממדיניות "תיקון העוולה" ההיסטורית בגרמניה בוטל סעיף מגביל זה גם במקרה והאם נישאה לזר. ביטול האפליה המגדרית למעשה פתח שער למאות אלפי זכאים, שבעבר נמנע מהם מלהצהיר ולהוציא את האזרחות.

אזרחות גרמנית – תנאי זכאות

מי זכאי לאזרחות גרמנית?

יהודים שנרדפו בגרמניה בשל היותם יהודים בין השנים 1933-1945 וצאציהם, רשאים להגיש בקשה להתאזרחות בכפוף לעמידה בתנאי חוק האזרחות הגרמני. מדובר גם, בין היתר, בנרדפי הנאצים שאיבדו את אזרחותם בשנת 1941, כתוצאה ממדיניות הגזע בגרמניה, אשר גרמה לשלילת אזרחותם של רוב אותם אזרחי המדינה שלא היו ממוצא "גרמני טהור״.

בנוסף לאמור לעיל, יהודים ששהו בגרמניה כאזרחים, והיו תושבי קבע בגרמניה בשנות השלושים (גם לפני שנת 1933) ובשל דתם, גזעם או השקפותיהם הפוליטיות, לא הכירו בהם הרשויות בגרמניה כאזרחים מן המניין, זכאים אף הם כיום להגיש בקשה להתאזרחות. החוק קובע זכאות ככלל גם לצאצאיהם של נרדפים אלה (ילדים, נכדים ולעיתים אף נינים).

אלו מסמכים דרושים להוכחת זכאות לאזרחות גרמנית?

ראשית, עליכם לוודא כי יש ברשותכם מסמכים המעידים על אזרחותו הגרמנית לשעבר של קרובי המשפחה אשר על בסיס הקשר עמם תתבסס הבקשה. מסמכים כגון דרכון ישן, אישור לימודים ממוסד גרמני מוסמך, תעודות המעידות על רכישת מקצוע בגרמניה, מסמכי ניהול עסק בגרמניה, תעודת נישואים מגרמניה וכדומה, עשויים לשמש כהוכחות לשם כך.

להבדיל מכך, מסמכים כגון תעודות לידה עשויים להיות לא מספיקים מבחינה זו, שכן לא מדובר במסמך המעיד על אזרחות או תושבות קבע. עם זאת, לידה בגרמניה עשויה לשמש אינדיקציה לזכאות לאזרחות, וככל שברשותכם תעודת לידה, מומלץ לבצע חיפוש של מסמכים נוספים העשויים לשמש כהוכחות רלוונטיות.

במידה ואין ברשותכם מסמכים כגון מסמכי ההוכחה הנ״ל, בין אם מאחר שהנרדפים שהבקשה מוגשת על סמך קשר משפחתי עמם אינם עוד בחיים או כי לא היה באפשרותם לקחת עמם מסמכים מעין אלה במועד שבו עזבו את גרמניה, ניתן לאתר מסמכים אשר ישמשו הוכחות בדרכים שונות. אחת מאותן דרכים היא עריכת חיפוש בארכיונים הגרמניים. משרדנו מעניק את שירות זה כחלק מקשת השירותים המקיפה הניתנת במסגרת בייצוג בהליכי בקשות אזרחות גרמנית.

לאחר השגת המסמכים המשמשים הוכחות זכאות, יהיה צורך להוכיח את הקשר המשפחתי בין המבקש לנרדף בעזרת מסמכים רשמיים. זאת על מנת לוודא ולהציג באופן ברור כי קיים קשר דם בין השניים. הוכחת הקשר נעשית על-ידי השגת מסמכים כגון תעודות נישואין של ההורים/הסבים והסבתות, תעודות לידה ותמציות רישום – הכל בהתאם לרשימת מסמכים שתתבקש על-ידי הרשויות בגרמניה.

איך מקבלים דרכון גרמני?

התהליך לצורך קבלת דרכון גרמני מתחיל בהגשת בקשת אזרחות גרמנית, בקרב מי שהוכחה זכאותם לכך. הבקשה הרשמית, בצירוף מסמכי הבקשה, מוגשת בשגרירות גרמניה. לאחר הגשת הבקשה והמסמכים, וככל שאין צורך בתיקונים כלשהם לבקשה או בהגשת מסמכים נוספים, הבקשה תועבר בידי השגרירות הגרמנית למחלקת האזרחות של גרמניה, המהווה הגורם המוסמך לטיפול בבקשות אזרחות.

נציגי המחלקה יבדקו האם הבקשה עומדת בדרישות חוק האזרחות הגרמני, ובהתאם לכך יכריעו האם לאשר או לסרב את הבקשה. על מנת להבטיח טיפול מיטבי בהגשת הבקשה ולמקסם את סיכוייה, מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה ובעל ניסיון, המכיר את הביורוקרטיה הגרמנית ואשר יודע מהם המסמכים הנדרשים, באילו מסמכים יש לערוך תרגום נוטריוני לגרמנית או חותמת אפוסטיל וכיו״ב.

משך זמן בחינת הבקשה על-ידי הרשויות המוסמכות בגרמניה עשוי לקחת בממוצע בין שנתיים ל-3 שנים, וזאת לאור העומס הרב עמו מתמודדות הרשויות בגרמניה בשנים האחרונות. ככל שהבקשה תתקבל, תוענק למבקשים תעודת התאזרחות. במעמד קבלת התעודה, יהפכו המבקשים לאזרחי גרמניה באופן רשמי. לאחר מכן, ניתן יהיה להגיש בקשה לדרכון גרמני. הבקשה תטופל דרך שגרירות גרמניה, וזמן הטיפול ומשלוח הדרכון יהיה בדרך כלל מספר חודשים.

כיצד קובעים תור בשגרירות גרמניה?

חלק נכבד מפרק הזמן לטיפול בבקשות אזרחות גרמנית ודרכון גרמני הוא למעשה המתנה לתור פנוי בשגרירות הגרמנית עבור קבלת תעודת אזרחות, וכן לצורך הגשת הבקשה הרשמית לדרכון גרמני. יש לפנות לשגרירות, לקבוע תור ולהכין את המסמכים הנדרשים לשם כך.

ככלל, קביעת התורים בשגרירות גרמניה בתל אביב מתבצעת באמצעות מערכת מקוונת לקביעת תורים, המופעלת על-ידי השגרירות עצמה. לאור העומס הרב עמו מתמודדת השגרירות הגרמנית, עקב בקשות רבות לאזרחות ודרכון המוגשות בפניה, ייתכן קושי בקביעת תורים בשגרירות. במקרים רבים המערכת מתעדכנת ונוספים לה תורים חדשים בשעות הלילה.

אזרחות גרמנית וישראלית – האם ניתן להחזיק בשתיהן בו זמנית?

אחת השאלות הנפוצות אשר המשרד נשאל מאז עדכון החקיקה היא האם נדרש לוותר על אזרחות ישראלית במידה ומקבלים אזרחות גרמנית? התשובה היא כי ברוב המוחלט של המקרים, הדבר אינו נדרש. גרמניה אמנם הנהיגה בעבר מדיניות נוקשה לגבי אזרחות כפולה, אך מדיניות זו רוככה מאז ולגבי אזרחים ישראלים לא חל כיום איסור על החזקה בשתי האזרחויות.

במקרה ומדובר באזרחות שאינה ישראלית, ככלל ניתן יהיה להחזיק גם בה, מבחינת המדיניות של ממשלת גרמניה. זכאות לדרכון גרמני פתוחה כיום לרובם הגדול של קורבנות הרדיפה הנאצית. ואולם, חשוב לדעת כי הדבר עשוי להיות בעייתי עבור מי שיהיו מעוניינים להחזיק באזרחות נוספת לאחר קבלת אזרחות גרמנית. לדוגמה, עלול להתעורר קושי בקבלת אזרחות אמריקאית (בקרב מי שזכאים לכך) לאחר שכבר מחזיקים באזרחות גרמנית. במקרים מעין אלה, הרשויות בגרמניה ייטו להורות על ויתור האזרחות הגרמנית. לאור הקושי העלול להתעורר במקרים מעין אלה, מומלץ להיוועץ מראש על הנושא עם עורך דין המתמחה בדיני הגירה.

אזרחות גרמנית ליהודים

מה התנאים לקבלת אזרחות גרמנית?

מלבד הצורך להוכיח זכאות לאזרחות, כפי שהסברנו לעיל, בחוק האזרחות הגרמני נקבעו תנאי יסוד חשובים אשר הכרחי לעמוד בהם על מנת לקבל אזרחות גרמנית. ראשית הוא כי המבקשים לא ביצעו עבירות פליליות חמורות, בהתאם להגדרתן בחוק הגרמני. תנאי נוסף הוא כי לא המבקשים לא ביצעו עבירות כספיות בקנה מידה ניכר או לקחו חלק בפעולות טרור בגרמניה.

ייתכנו תנאים מגבילים נוספים במקרים פרטניים. ואולם, חשוב לדעת כי גרמניה ביטלה בשנים האחרונות מספר תנאי סף לקבלת אזרחות עבור צאצאי נרדפי הנאצים, ובכלל זה הצורך להיות דוברי גרמנית או לעבור מבחן להוכחת זיקה למדינה. בהתאם, התנאים לקבלת אזרחות הפכו פשוטים יותר מבעבר.

מה המחיר של אזרחות גרמנית?

רבים תוהים מה המחיר של הטיפול בבקשות אזרחות גרמנית. חשוב לדעת כי המחיר עשוי להשתנות בהתאם להיקף הטיפול בבקשות, וכן בכמות המבקשים אשר עבורם מוגשת הבקשה. בהתאם, לא קיים מחיר אחיד והמחיר הסופי יהיה תלוי במשתנים אלה.

ראשית, קיים הבדל בין המחיר לטיפול בהגשת בקשה בודדת, ובין מחיר לטיפול בבקשה המוגשת במסגרת תיק בקשה משותף. לצד זאת, עריכת בדיקה ארכיונית לאיתור מסמכי הוכחת זכאות תהיה כרוכה בתוספת תשלום. לצד זאת, ייתכן כי יתווספו למחיר אגרות שונות שנקבעות על-ידי הרשויות בגרמניה. לדוגמה, האגרה לצורך הגשת בקשת דרכון נעה (נכון לשנת 2023) בין 60-100 אירו לבקשה בודדת (כלומר, עבור כל בעל/ת אזרחות יחיד/ה). להבדיל מכך, נכון להיום, הגשת הבקשה לאזרחות וקבלת תעודת ההתאזרחות אינן כפופות לתשלום אגרה לרשויות בגרמניה.

זכאות לאזרחות גרמנית לנכדים

חשוב לדעת כי נכדים של נרדפי הנאצים בגרמניה יוכלו ככלל להגיש בקשות לקבלת אזרחות גרמנית ודרכון גרמני גם אם הוריהם אינם אזרחי גרמניה. כלומר, אפשר לדלג דור אחד בכדי להגיש בקשות לקבלת אזרחות בגרמניה. התנאים שיחולו על הנכדים דומים לתנאים החלים לגבי ילדיהם של נרדפי הנאצים (קירבה ראשונה).

באופן כללי, אנו ממליצים כי בני המשפחה יגישו את בקשותיהם באופן משותף, ולא לחוד. המחוקק הגרמני מתיר לכל בני המשפחה לבקש אזרחות באופן משותף ובמסגרת תיק אחד. הדבר יכול להיות בעל חשיבות רבה בעניין קיצור התהליך, וכן לצמצם את העלויות הכרוכות בטיפול בבקשה באופן משמעותי.

משך קבלת האזרחות בממוצע אורך כשנה וחצי. אם חשבתם לחכות עד לסוף התהליך של בקשות המוגשות על-ידי קרובי משפחתכם ורק אז להוציא דרכון גרמני, חשוב להבהיר נקודה שיכולה להיות קריטית בחלוף הזמן. באופן טבעי, תהליך התאזרחות במדינה זרה נתון לשינויי חקיקה. במילים אחרות, יכול להיות שבעתיד תחול החמרה בהגבלות על זכאות, אשר תמנע מכם את היכולת לקבל דרכון גרמני באותה דרך מקלה ונוחה שתקפה כיום.

הגבלות מעין אלה כוללות, בין היתר מבחן שפה מקיף, דרישת מגורים בגרמניה למשך שנה או יותר, חיוב הגעה ורישום אזרחות במדינה, ועוד חיובים שונים שיוכלו להקשות עבורכם בעתיד את קבלת הדרכון הנכסף. דוגמה בולטת לכך היא ההגבלות שנקבעו לאחרונה בפורטוגל, ואשר בעקבותיהן רבים ממי שהיו זכאים בעבר לקבלת אזרחות פורטוגלית ודרכון פורטוגלי, אינם יכולים עוד לקבל אזרחות באותם תנאים מקלים. איש אינו מבטיח כי לא ייקבעו הגבלות דומות בגרמניה בעתיד, ועל כן מומלץ כי מי שמעוניינים בקבלת אזרחות ייקחו בחשבון את אפשרות זו.

אזרחות גרמנית ואזרחות נוספת

זכאות לאזרחות גרמנית לבני זוג

כפי שהסברנו לעיל, אזרחות גרמנית עוברת הלאה לבני משפחה (ילדים, נכדים, נינים וכן הלאה) באופן בין-דורי. לעומת זאת, עבור בני זוג של אזרחים גרמנים, המצב מעט מורכב יותר. זוגות אשר בהם אחד מבני הזוג מחזיק באזרחות גרמנית יוכלו להגר למדינות האיחוד האירופי ולחיות יחד, על בסיס הליך איחוד משפחות. שהות ממושכת בגרמניה והוכחת קשר זוגי כנה תוכל לאפשר לבני הזוג לקבל אזרחות כעבור תקופה של מספר שנים.

החוק הגרמני קובע כי לאחר 3 שנים של שהות חוקית בגרמניה, יוכלו בני הזוג לבקש קבלת אזרחות גרמנית. תנאי מרכזי לכך הוא כי במועד הגשת הבקשה יהיו בני הזוג נשואים או חיים במסגרת של זוגיות רשומה בגרמניה (מעמד זוגי הדומה להסדר של ידועים בציבור בישראל). חשוב להדגיש כי האמור חל גם לגבי בני זוג מאותו המין. עוד יש לציין כי התנאים לקבלת אזרחות בהליך זה עשויים להיות מחמירים יותר ולכלול דרישת עמידה במבחני שפה, הוכחת זיקה לגרמניה וכיו״ב. מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני הגירה במסגרת הטיפול בהליכים אלה.

מה ההטבות שמעניקה אזרחות גרמנית?

בתור אחד הדרכונים המבוקשים בעולם והמדורג במקום הראשון באירופה, ברגע שתחזיקו בו יהיה בידכם ספקטרום רחב של אפשרויות בלעדיות. ראשית, תוכלו להיכנס למדינות אשר הדרכון הישראלי לא מתיר כדוגמת – קטאר, ונצואלה, מלזיה ועוד. בנוסף, תעמוד לרשותכם הזכות לחיות ולעבוד בכל מדינות האיחוד האירופי באופן חופשי, וכן גם ללמוד בהן בסבסוד חלקי ולעיתים אף מלא. לרוחבה של יבשת אירופה קיימים מוסדות אקדמיים נבחרים אשר תנאי הקבלה אליהן מקלים עבור אזרחי האיחוד האירופי.

זכויות נוספות כוללות כניסה לארצות הברית ללא צורך בוויזה, קבלת שירות רפואי במחלקות השירות המתקדמות בגרמניה או בכלל במדינות האיחוד האירופי. יתרון בולט נוסף הוא היכולת להשקיע בעסק מקומי או לרכוש נדל"ן, בתנאים מטיבים עבור אזרחי האיחוד. אלה הם רק חלק מההטבות הרבות שאזרחות גרמנית ודרכון גרמני מעניקים.

אזרחות גרמנית – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה

אם אתם מעוניינים לברר האם יש לכם זכאות לאזרחות גרמנית עבור צאצאי נרדפי הנאצים על פי חוק האזרחות הגרמני, נשמח לעזור. במשרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ותל אביב, תמצאו עורכי דין בעלי ניסיון מקצועי רב ומוכח בדיני הגירה ובטיפול בבקשות אזרחות גרמנית. משרדנו מתמחה בקבלת אזרחויות אירופיות על בסיס שורשים. במידה וגם לכם יש רקע גרמני במשפחה אתם ככל הנראה נכללים בקטגוריה של זכאים עבור הוצאת אזרחות גרמנית. אנו מסייעים בתהליך קבלת אזרחות גרמנית על פי החוק החדש. במידה וברצונכם לדעת אם גם אתם זכאים, צרו עמנו קשר באמצעות המייל או הטלפון ונשמח לעזור.

שאלות ותשובות

 • +איך מקבלים אזרחות גרמנית?
  כדי לקבל אזרחות גרמנית יש להוכיח זכאות לקבלת אזרחות, על ידי הוכחת קשר משפחתי לאזרח גרמני שאזרחותו נשללה ממנו או נמנעה ממנו כתוצאה משלטון המשטר הנאצי. הוכחה זו יכולה להיעשות על ידי מסמכים שונים ביניהם: תעודות לידה, תעודות נישואין ומסמכי מצב אזרחי אחרים.
 • +האם אפשר לקבל אזרחות גרמנית לבן זוג?
  נישואין עם אזרח גרמני מקנה הקלות בתהליך ההתאזרחות אך לא מקנה אזרחות אוטומטית. בני זוג של אזרחים גרמנים החיים מחוץ לגרמניה יכולים להתאזרח רק לפי תנאים המופיעים בסעיף בחוק האזרחות הגרמני.
 • +האם נכדים לניצולי שואה זכאים לאזרחות גרמנית?
  כן. הזכאים להתאזרח הם גרמנים לשעבר וצאצאיהם, שאזרחותם הגרמנית נשללה מהם או שרכישתה נמנעה מהם בעקבות שלטון המשטר הנאצי בין השנים 1933-1945. צאצא בהגדרתו הוא ילד, נכד, נין ולעיתים גם דור חמישי.
 • +איך מבררים זכאות לאזרחות גרמנית?
  באתר של משרד החוץ הגרמני, ניתן למצוא שאלון לבדיקת זכאות להגשת בקשה לאזרחות גרמנית. כעקרון, ניתן לרכוש אזרחות גרמנית במידה ואחד ההורים הוא אזרח גרמניה או במידה ומדובר בצאצא של אדם הנרדף על ידי המשטר הנאצי בין השנים 1933-1945. ניתן לקבל אזרחות גם מכוח נישואין בתנאים מסוימים, ומסיבות נוספות.
 • +האם אפשר להחזיק באזרחות גרמנית וישראלית יחד?
  כן. התיקון בחוקה הגרמנית מאפשר להחזיק באזרחות כפולה ואינו דורש לוותר על האזרחות הזרה בה מחזיק אדם המבקש להוציא אזרחות גרמנית.

צרו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top