Skip to content

תעודת רישום עמותה ציבורית

Saad AbuKhalaf

Saad AbuKhalaf

במאמר מפושט זה, אנו נספק מדריך קצר כיצד להשיג תעודת רישום עמותה ציבורית.

אנו במשרד עורכי דין כהן, דקר, פקס וברוש ​​- ירושלים, מציעים פתרונות ייעוץ משפטי בכל הנוגע להשגת רישיונות לחברות ולעמותות ציבוריות בישראל ואישור הליכים קשורים לעניין זה.

צעד ראשון

תעודת רישום עמותה ציבוריתיש לגייס 7 אנשים שיהיו מייסדי העמותה. אבל חוק העמותות קובע ששני אנשים מספיקים, אז למה צריך שבעה?

נכון שחוק העמותות מחייב הקמת עמותה על ידי שני מייסדים לפחות, וזה מספיק כדי להשיג את תעודת הרישום של העמותה. אך כאשר אתה מגיע למשרדי מס הכנסה כדי לפתוח תיק מוסד ציבורי (נכון, יש לפתוח תיק כזה), מס הכנסה ידרוש שיהיו לך לפחות שבעה חברים בעמותה, אחרת לא תקבל פטור ממס הכנסה על הכנסות העמותה.

לכן, על מנת לזרז את התהליך אנו ממליצים לפתוח את העמותה מרגע ההחלטה להקים עמותה עם שבעה מייסדים.

איך מתחילים מכאן?

1. עליך למלא את טופס בקשת רישום עמותה.

2. בחלק הראשון תתבקש לבחור 3 שמות לעמותה, בסדר יורד, לפי עדיפות.

3. אם הרשם לא יסכים עם השם הראשון, אז הוא יבחר בשם השני וכן הלאה. אולי יש לו קשר עם שם דומה, או יכול להיות שהשם שבחרת מטעה ועוד כל מיני סיבות אפשריות שלא נדון בהם כרגע.

4. תתבקש לבחור כתובת לעמותה שתפעל כמרשם להתכתבות, לבחור את התקנון הפנימי של העמותה (ראה מאמר נפרד – יש תקנון קיים ויש תקנון מיוחד), והכי חשוב – לרשום מטרות העמותה, מה אתה רוצה לעשות, וכיצד ליישם את המטרות הכלליות של העמותה.

5. לאחר מכן, מלא את שמות המייסדים ואת הנתונים האישיים שלהם בהצהרה שצריך שיהיה חתום על ידי עורך הדין, בה הם מצהירים כי הם מוכנים להירשם כמייסדים וכי אין להם הרשעות פליליות.

6. בנוסף, יש לשלם את אגרת הרישום ולצרף לבקשה.

7. יש לשלוח את כל המסמכים לרשם ולאחר אישור הרשם תפורסם הודעה רשמית בעיתון הרשמי והעמותה תקבל את אישור הרישום הנדרש.

חשוב לדעת

אי מילוי נכון של הטפסים, יביא לכך שהרשם יחזיר לך את הטפסים ותצטרך להתחיל את כל התהליך מחדש. זמן ההרשמה לעמותה המאמצת את התקנות הנוכחיות הוא 10 ימים, ואם יש לך תקנות מיוחדות – 21 יום. לכן מומלץ להיעזר באנשי מקצוע השולטים בנושא אשר יוכלו להקים את העמותה בזמן הקצר ביותר.

התקשר אלינו:

אנו במשרד עורכי דין כהן, דקר, פקס וברוש ​​- ירושלים, מספקים פתרונות ייעוץ משפטי בכל הנוגע להשגת רישיונות לחברות ולעמותות ציבוריות בישראל ואישור עסקאות נלוות בעניין זה.

תעודת רישום עמותה ציבורית  : 03-3724722

      :0546844552    

 : Saadk@lawoffice.org.il 

 

צרו קשר

Scroll To Top