דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תיקון כתב תביעה

Joshua Pex
Joshua Pex

תובעים המעוניינים לבקש תיקון של כתב תביעה שהגיש רשאי להגיש בקשת תיקון בפני בית המשפט. במסגרת ההחלטה בבקשה, יבחן בית המשפט, בין היתר, את השלב שבו מצויים ההליכים, והתנהלות התובעים לאורך ההליך. להלן יסביר על כך בהרחבה עורך דין מומחה למשפט אזרחי ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב.

תיקון כתב תביעה

תיקון כתב תביעה אינו מתאפשר באופן אוטומטי

תביעות אזרחיות עשויות להימשך לאורך תקופת זמן ארוכה, לעיתים מספר שנים. במהלך זמן זה, עלולות לא פעם להתגלות לתובע עובדות חדשות שלא היה באפשרותו לדעת קודם לכן. עובדות אלה עשויות להוביל להיווצרות עילות תביעה חדשות, או לחייב ביצוע שינויים אחרים בכתב התביעה. מקרים אלה מהווים דוגמה נפוצה למצבים בהם יעלה צורך בתיקון כתב התביעה, על מנת להוסיף או לשנות פרטים מהותיים בו.

ואולם, לא ניתן לשנות את כתב התביעה לאחר הגשתו, מבלי שניתנה רשות לכך מבית המשפט. בתקנות סדר הדין האזרחי, הקובעות את רוב הכללים המשפטיים לגבי תביעות אזרחיות בישראל, נקבעו הוראות לגבי בקשת תיקון ואופן בחינתה על-ידי בית המשפט. חשוב להכיר את כללים אלה, ולהימנע מלפעול בניגוד להם, שכן הדבר עלול להוביל לדחיית הבקשה. להלן נסביר על כללים אלה, ועל ההשלכות של אישור בקשה לתיקון.

מה הכללים המשפטיים לגבי תיקון?

התקנות קובעות כי בית המשפט מוסמך להורות על תיקון בכל שלב במשפט, ככל שהדבר נדרש לצורך קיום הליך משפטי הוגן ונכון. אף שבית המשפט מוסמך להורות על התיקון גם מיוזמתו שלו, בדרך כלל תידרש הגשת בקשת תיקון כתב תביעה בפני בית המשפט. במסגרת בחינת הבקשה, בית המשפט יבחן, בין היתר, את השלב שאליו הגיע הדיון בתביעה (אשר ככל שהוא מוקדם יותר, הדבר בדרך כלל יטה את הכף לטובת אישור התיקון), התנהלות מבקש התיקון לאורך ההליך (כאשר התנהגות חסרת תום לב או כזו המהווה ניצול לרעה של הליכי משפט עלולה לפגוע בסיכויי הבקשה) והמטרה שצפוי התיקון להשיג. ככלל, יש להגיש את הבקשה בתוך 60 יום ממועד הגשת כתב הטענות האחרון בהליך. ואולם, ככל שחלף מועד זה, ניתן לציין במסגרת הבקשה את הנסיבות שלדעת התובע מצדיקות את התיקון על אף זאת.

יש לציין כי מהחלטות ופסקי דין שניתנו מאז כניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי החדשות (ביום 1.1.2021) עולה כי חל שינוי מגמה מסוים בכל הנוגע לנכונות לאשר בקשות לתיקון כתב תביעה. לדוגמה, בהחלטה שניתנה בבית המשפט העליון לאחרונה, נקבע כי על בתי המשפט להקפיד באופן משמעותי יותר על מילוי אחר הוראות סדרי הדין מצד התובעים במסגרת בחינת בקשות לתיקון כתב תביעה. עם זאת, הודגש בהחלטה כי עדיין מסורה לבית המשפט הסמכות לאשר תיקון כתב תביעה בכל עת, לפי שיקול דעתו.

מה קורה במידה ובית המשפט מאשר את התיקון?

התקנות קובעות כי לאחר אישור הבקשה, כתב התביעה המתוקן יוגש בתוך 30 יום, אלא אם ייקבע מועד אחר על-ידי בית המשפט. בעבר, תיקון כתב תביעה אפשר לנתבע לתקן את כתב ההגנה באופן אוטומטי. כיום בוטלה אפשרות זו, ונתבעים יידרשו להגיש בקשה אם ברצונם לתקן את כתב ההגנה בתגובה. ואולם, התקנות קובעות כי גם אם לא התבקש תיקון כתב ההגנה, הדבר ייחשב כאילו הנתבעים מכחישים את תוכן כתב התביעה המתוקן. בהתאם, אין באופן עקרוני הכרח לתיקון כתב ההגנה בפועל (אף שמקובל לבקש זאת במקרים אלה).

צרו קשר עם המומחים שלנו למשפט אזרחי

לכל שאלה נוספת או צורך בסיוע בענייני תביעות אזרחיות ומשפט אזרחי, ניתן ליצור קשר עם משרדנו באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ונשמח לעזור. עורכי ועורכות הדין ממשרדנו, בתל אביב ובירושלים, מתמחים במגוון תחומי המשפט האזרחי, ומעניקים ייצוג וליווי משפטיים באופן מקיף מקצועי ועל סמך הידע והניסיון הרב שצברו לאורך השנים.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה