דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תובענה מינהלית ותביעה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים

Michael Decker
Michael Decker

תובענה מינהלית ותביעה ייצוגית מינהלית הן סוגים מיוחדים של תביעות. במסגרת תביעות אלה, מתאפשר לציבור הרחב לתבוע פיצויים מהרשויות המקומיות ומגופים מינהליים נוספים. תובענה מינהלית מוגשת בעיקר לצורך תביעת פיצויים בגין מכרז ציבורי. תובענה ייצוגית המוגשת לבית המשפט לעניינים מינהליים עוסקת בעיקר בגבייה שלא כדין. חשוב לדעת כי תביעות אלה אמנם דומות לתביעות אזרחיות, אך הן דורשת מומחיות ספציפית במשפט מינהלי. להלן נסביר כיצד הן מוגשות ונבחנות. 

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה במשפט מנהלי. למשרד ניסיון מקצועי בייצוג לקוחות בתביעות מינהליות ובעניינים מינהליים נוספים. שירותי המשרד כוללים ייעוץ וליווי משפטי בהליכים שונים (לרבות בענייני ארנונה, תכנון ובניה ומכרזים) מול כל הערכאות המינהליות והמשפטיות.

תובענה מינהלית

מהי תובענה מינהלית?

כאשר חושבים על תביעות, לרוב עולה בראש התמונה של שני צדדים שהם אנשים פרטיים או תאגידים כלשהם. אלה אמנם המקרים ה״קלאסיים״ של תביעות אזרחיות. אך לא פעם גם המדינה עשויה להיות צד לתביעה. למשל, המדינה ורשויותיה יכולות להיתבע בנזיקין בגין מטרדים בבעלות המדינה (דוגמת מדרכה משובשת) שאדם פרטי נפגע מהם.

בשנים האחרונות, בעקבות חוק בית המשפט לעניינים מינהליים, נוספה האפשרות להגיש תובענה מינהלית נגד רשויות המדינה. אין להתבלבל עם עתירה מינהלית או ערעור מינהלי. מדובר בסוגים ייחודיים של תביעות, הנדונות על ידי שופטים שהוכשרו לדון בעניינים שבין הפרט לרשות. כיום החוק מאפשר להגיש תובענה מינהלית שעניינה פיצויים בגין מכרזים של הרשות. למשל, כאשר קבלן פרטי מקופח במכרז והוא דורש פיצוי בגין כך. כמו כן, קיימת אפשרות להגיש תביעה ייצוגית נגד הרשות. להלן נפרט בהרחבה על שני סוגי התובענות הללו.

איך מגישים תובענה מינהלית?

ככלל, התקנות העוסקות בסדרי הדין בבית המשפט לעניינים מינהליים קובעות כי הן הגשת תובענה מינהלית והן הדיון בה יתבצעו באופן דומה להגשת תביעות אזרחיות אחרות. עם זאת, עשויים להיות שינויים ביחס לתביעות אזרחיות. למשל, עשויות להיות במקרים מסוימים הוראות נפרדות לעניין מגבלות העמודים בכתבי הטענות או אופן חלוקת כתבי הטענות. 

האם ניתן להגיש גם תובענה וגם עתירה מינהלית באותו נושא?

החוק אינו מאפשר הגשה של תובענה מינהלית ועתירה מינהלית באותו זמן. זאת משום שמדובר בהליכים נפרדים, בעלי פרוצדורה משפטית שונה. במרבית המקרים הנוגעים למכרזים ציבוריים וקיפוח במסגרתם, קיים צורך להגיש עתירה מינהלית לפני שמגישים תביעה מינהלית. עם זאת, החוק מסמיך את בית המשפט להמיר עתירה מינהלית שהוגשה לתובענה, בהסכמת העותר. הדבר עשוי לחסוך את הצורך בהגשת תביעה נפרדת לאחר מכן.

תביעה ייצוגית מינהלית

מוסד התביעות הייצוגיות התפתח בהדרגה במשפט הישראלי, והפך לנפוץ מאוד בשני העשורים האחרונים. בשנת 2006 נחקק חוק תובענות ייצוגיות, המסדיר את אופן ההגשה של תובענות ייצוגיות ובחינתן. החוק מאפשר כיום להגיש תובענה ייצוגית נגד החלטות רשות, בעיקר בגין גביית יתר של מיסים, אגרות או קנסות. ניתן להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית מינהלית בעניינים כגון ארנונה, קנסות חניה וכיו״ב. 

קיימים קריטריונים ייחודיים שרק בהתקיימם תתקבל הבקשה לנהל את התביעה המינהלית כייצוגית. במסגרת זאת יש להוכיח, בין היתר, כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט, המשותפים לכל החברים בקבוצה. כמו כן, יש להוכיח כי יש אפשרות סבירה שהשאלות הנ״ל יוכרעו לטובת הקבוצה במסגרת תובענה ייצוגית מינהלית, וכי זו תהיה הדרך היעילה וההוגנת להכריע במחלוקת. בנוסף, יש להוכיח כי עניין חברי הקבוצה ינוהל בדרך הולמת ובתום לב, וכי לא ייגרם נזק חמור לציבור התובעים או לציבור בכללותו בעקבות התובענה, לעומת התועלת שתצמח מניהולה. כל זאת בנוסף להוכחת קיומה של עילת תביעה אישית של מגיש התביעה העיקרי.

אמנם לרוב נעשה שימוש בתביעה ייצוגית מינהלית בעניינים כגון החלטות רשות שהובילו לגביית יתר. ואולם, יש לדעת כי התובענות אינן מוגבלות לנושא זה בלבד. דוגמה טובה היא הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד עיריית טמרה בשנת 2017 (ת"צ (חיפה) 41899-11-17). בית המשפט קבע לגביה כי ניתן לדון בתובענה שעניינה חוסר הנגשה של בניין העירייה לבעלי מוגבלויות כייצוגית. השאלה אם תביעה בנושא מסוים תאושר כייצוגית תלויה בנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה למשפט מינהלי 

במאמר זה הסברנו בהרחבה על תובענה מינהלית ותביעה ייצוגית מינהלית. משרדנו זמין עבורכם לכל שאלה נוספת וסיוע בנושא. משרד עורכי הדין שלנו בתל אביב ובירושלים, מתמחה במשפט מינהלי. המשרד מעניק ללקוחותיו מענה משפטי מקיף במגוון רחב של נושאים, כגון ארנונה, מכרזים ציבוריים, קנסות חניה, גביית יתר של רשות מקומית ועוד.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה