Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

שעות עבודה של עובדים זרים בישראל

Joshua Pex
Joshua Pex

רום לופוביצ'

שלום לכולם! הייתי בפגישת יעוץ עם יהושוע פקס ועו"ד נוסף, ואני ממליץ אליהם מכל הלב, נתנו לי ולארוסה שלי את כל הזמן שהיינו צריכים, ענו לנו לכל השאלות בלי זלזול, בנוסף שולחים את כל המידע מסודר לאיימל, בקיצור עזרו לנו מכל הלב! ממליץ בחם לב!

שעות עבודה של עובדים זרים בישראל הוא אחד הנושאים הבולטים אשר קיימת אי בהירות לגביהם מבחינת זכויות עובדים זרים בישראל באופן כללי. פעמים רבות עובדים זרים אינם מודעים לכך שהם זכאים לתשלום עבור שעות נוספות, ועלולים לאבד תוספת ניכרת לשכרם בעקבות זאת. במאמר זה, אשר נכתב על-ידי עורך דין מומחה לדיני עבודה ולתחום העובדים הזרים בישראל, נביא בפניכם מידע אשר יסייע בהבנת הנושא.

עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני עבודה ובדיני הגירה לישראל. למשרדנו התמחות ספציפית בתחום העובדים הזרים. המשרד מעניק מענה משפטי מקיף ומקצועי לעובדים ומעסיקים. שירותי המשרד כוללים, בין היתר, טיפול בבקשות להסדרת אשרות עבודה לעובדים זרים, ייעוץ וליווי משפטיים לעובדים זרים ומעסיקים, ייצוג בהליכים למימוש זכויות עובדים ועוד.

שעות עבודה של עובדים זרים בישראל

מדוע עובדים זרים אינם תמיד מודעים לזכאותם לתוספת תשלום בגין שעות נוספות?

זכויות אוכלוסיית העובדים הזרים בישראל זהות במידה רבה לאלה של אוכלוסיית העובדים הכללית בישראל, עם מספר מאפיינים ייחודיים. ואולם, ביחס לעובדים ישראלים, בקרב עובדים זרים קיים קושי מובנה בהכרת זכויותיהם במלואן. הבנה מוגבלת של השפה העברית, התרבות המקומית ומקורות מידע מהימנים בנושא – כלל הגורמים הנ״ל עשויים להקשות מאוד על העובדים הזרים בישראל לשמור על זכויותיהם. 

הדבר בא לידי ביטוי במיוחד בנוגע לשעות העבודה של העובדים. לא פעם, עובדים זרים אינם יודעים מה המספר המדויק של שעות עבודה שהם אמורים לעבוד בו, ומתי הם זכאים לשעות נוספות. מעבר לכך, לא פעם קיימת אי בהירות לגבי שעות העבודה בתחומים ספציפיים. דוגמה בולטת לכך היא תחום הסיעוד, בו העובדים הזרים מתגוררים בדרך כלל אצל מטופליהם, ולא ברור אם שעות המנוחה שלהם נחשבות לשעות עבודה. להלן נעשה סדר בדברים ונסביר מה קובע החוק בנושא.

שעות עבודה של עובדים זרים – מהן?

חוק שעות עבודה ומנוחה מסדיר את כמות שעות העבודה של כלל העובדים בישראל. בהתאם, הוא חל גם על עובדים זרים, כאשר במקרים מסוימים קיימים הבדלים לגבי עובדים מתחומים מסוימים. החוק קובע חובה לשלם עבור שעות נוספות של עובדים זרים, כאשר התשלום מתחייב החל מהדקה הראשונה מעבר לשעות העבודה היומיות או השבועיות. 

שבוע העבודה בישראל כיום הוא באורך כולל של 42 שעות שבועיות. עובדים זרים אשר שבוע העבודה שלהם מתארך מעבר ל-42 שעות, זכאים לתשלום שעות נוספות החל משעת העבודה ה-43. חישוב התגמול עבור שעות נוספות נעשה לפי מספר ימי העבודה השבועיים, ובשים לב לכך שקיימת זכאות ליום עבודה מקוצר בשבוע. 

עבור עובדים אשר שבוע העבודה שלהם הוא בן 5 ימי עבודה. עובדים אלה יהיו זכאים במשך 4 ימים בשבוע לגמול שעות נוספות במידה ויעבדו מעל 8.5 שעות ביום. ביום העבודה המקוצר, הם יהיו זכאים לגמול שעות נוספות במידה ויעבדו מעל 7.5 שעות. אצל מי ששבוע העבודה שלהם הוא בן 6 ימים, הזכאות לגמול תחל כאשר יעבדו מעל 8 שעות, וביום העבודה המקוצר כאשר יעבדו מעל 7 שעות.

חשוב להבהיר כי הזכות לקבלת תשלום עבור שעות נוספות אינה ניתנת לוויתור. משמעות הדבר היא כי ככלל, גם כאשר עובדים זרים ומעסיקיהם מסכמים ביניהם על תשלום שעתי קבוע, ללא תשלום נוסף עבור שעות נוספות, אין להסכמה זו תוקף. לא פעם בתי הדין לעבודה ביטלו חוזים מעין אלה, וקבעו חובת תשלום פיצוי עבור עובדים שלא קיבלו תשלום עבור שעות נוספות במקום עבודתם.

האם האמור תקף לגבי עובדים זרים החיים אצל מעסיקיהם ובמקרים פרטניים נוספים?

בכל הנוגע לענף הסיעוד, נקבע בפסק דין חשוב שניתן בבית המשפט העליון כי לא תהא זכאות לשעות נוספות במקרים בהם עובדי סיעוד זרים חיים אצל המטופלים (הנחשבים על פי חוק למעסיקיהם). מאז החוק תוקן ונקבע כי לא יינתן תשלום בעד שעות נוספות במקרים בהם למעסיקים אין יכולת פיקוח על שעות העבודה של העובדים. משמעות הדבר היא כי כאשר מדובר בעבודות דוגמת טיפול סיעודי, אשר בהן קיימות שעות מנוחה ״ספונטניות״ (לדוגמה, כאשר המטופל ישן), לא יינתן תשלום בעד שעות נוספות.

יובהר כי כל מקרה נבחן באופן פרטני, וקיימות הכרעות סותרות של בתי המשפט בנושא. בחלק מפסקי הדין בנושא נקבע כי יש לשלם שעות נוספות במקרה ספציפי, ובאחרים נקבע כי אין לשלם שעות נוספות. עוד יש לציין כי בענפי עבודה או במקומות עבודה מסוימים ייתכן כי קיימים כללים נוספים, הנובעים מהחרגות לחוק או הוראות נוספות אשר נקבעו בצו לגבי ענפים ספציפיים. בכל מקרה של ספק, ניתן ורצוי לפנות לעורך דין מומחה לדיני עבודה על מנת לברר את המצב באופן מדויק.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל ולתחום העובדים הזרים

בכל שאלה או סוגיה העולה בנושא שעות עבודה וזכויות של עובדי סיעוד בישראל, תוכלו ליצור קשר עם משרד עורכי הדין שלנו. עורך דין מומחה לדיני עבודה ממשרדנו, המתמחה בתחום העובדים הזרים, ישמח להעניק לכם מענה משפטי מקיף בנושא זה ובמגוון נושאים נוספים. 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top