דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

קביעת אחוזי נכות במוסד לביטוח לאומי (מידע משפטי)

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

כיצד מתבצעת קביעת אחוזי נכות במוסד לביטוח לאומי? הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי קובעת את אחוזי הנכות על בסיס מסמכים רפואיים, פגישה אישית עם התובע, וחישוב השפעת הבעיות הרפואיות שהוכחו על קושר ההשתכרות. השאלה של מתן מענק או קצבה לתובעים תוכרע על בסיס אחוזי הנכות שייקבעו להם, וכן על בסיס השאלה האם מדובר בנכות זמנית או קבועה. לצד זאת, עשויות לעלות שאלות נוספות, כגון כיצד מחושבות מספר נכויות, או מה הדרכים לערער על גובה אחוזי הנכות שייקבעו. על כל זאת ועוד יסביר במאמר זה עורך דין מומחה לדיני נזיקין וביטוח ממשרדנו.

קביעת אחוזי נכות במוסד לביטוח לאומי (מידע משפטי)

קביעת אחוזי נכות במוסד לביטוח לאומי – חשוב להיערך בבהתאם

המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף העיקרי בישראל האחראי על הענקת תשלומים במקרים של ליקויים פיזיים או נפשיים שנגרמו לתושבי ישראל כתוצאה מאירועים כגון תאונות דרכים, מחלות או לידות. כאשר ליקויים אלה מצמצמים את כושר ההשתכרות של המבוטחים בביטוח לאומי, או את יכולתם לתפקד במשק הבית (במקרה של עקרות בית), הם עשויים להיות זכאים לפיצוי כספי. גובה הפיצוי תלוי מאוד בחומרת הליקוי/ליקויים ובשאלה האם מדובר בליקויים זמניים או קבועים.

שאלות אלה ואחרות נדונות במסגרת תביעה להכרה בנכות וקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי. מדובר בהליך ממושך ומורכב למדי, הכולל מספר שלבים. השלב המרכזי והמכריע בהליך הוא זה שבו נקבעים לתובעים אחוזי נכות בפועל. להיערכות לקראת שלב זה עשויה להיות חשיבות עצומה לעניין עצם קביעת אחוזי נכות, גובה האחוזים שייקבעו והפיצוי שיוענק בהתאם לכך. להלן נפרט על השלבים המקדימים לשלב זה, ולאחר מכן על הקביעה של אחוזי נכות בפועל.

כיצד מוגשת תביעה לצורך קביעת אחוזי נכות וקצבת נכות?

תביעה לצורך קביעת אחוזי נכות וקצבת נכות במוסד לביטוח לאומי ניתנת להגשה באופן פיזי (במשרדי המוסד לביטוח לאומי) או באמצעות טופס מקוון. ניתן להגיש את התביעה באופן עצמאי או באמצעות עורך דין המייצג את התובעים. קיימת רשימה ארוכה של מסמכים אשר יש לצרף לטופס התביעה, וביניהם כתב ויתור על סודיות רפואית וכלל המסמכים הרלוונטיים לתביעה, אשר מוכיחים את הליקויים הרפואיים מהם סובלים התובעים. מסמכים אלה עשויים לכלול תיעודים רפואיים, אישורים על אשפוזים ומסמכים נוספים המתעדים את הטיפולים אותם מקבלים התובעים. לצד מסמכים רפואיים אלה, עובדים שכירים נדרשים לצרף תלושי שכר, אישורים על דמי מחלה והכנסות שלא מעבודה (אם ישנן). חשוב להתכונן היטב לקראת הגשת התביעה, ובמסגרת זאת למלא את טופס התביעה כנדרש ולדאוג להגשת את כל המסמכים הנדרשים.

כיצד נקבעים אחוזי נכות בפועל?

לאחר הגשת התביעה, היא תיבחן על-ידי ועדה רפואית במוסד לביטוח הלאומי. הוועדה תקבע האם יש לפסוק לתובעים אחוזי נכות, והאם מדובר בנכות זמנית או קבועה (לצמיתות). ככל שהתובעים סובלים מליקויים רפואיים נוספים, ייתכן צורך בהגשת בקשה לצירוף אחוזי נכות לצד התביעה העיקרית. במסגרת הליך בחינת התביעה בוועדה, יוזמנו בדרך כלל התובעים לבוא בפני הוועדה, לצורך התרשמות ממצבם הרפואי ובחינתם עניינם. לאחר שתסיים הוועדה הרפואית לדון בתביעה, רופא מתוך הוועדה יקבע את אחוזי הנכות של התובעים, וכן את תאריך תחילת הנכות ומשכה (זמנית או קבועה). קיימת חשיבות רבה לתאריך ולמשך הנכות שייקבעו, שכן גובה הפיצוי והשאלה אם מדובר יהיה בקצבה קבועה או במענק חד פעמי יוכרעו בהתאם.

קביעת אחוזי הנכות נעשית בהתאם לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי, בה מפורטים הליקויים הרפואיים אשר המוסד לביטוח לאומי מכיר בהם. ככל שמדובר בליקויים אשר אינם מפורטים בתקנות, קיימת אפשרות לקבוע אחוזי נכות בהתאם לליקויים דומים מתוך הרשימה הקיימת. במקרים של תביעות לצירוף אחוזי נכות, יתבצע חישוב משוקלל. ככל שהחישוב יוביל לתוצאה של מספר שאינו שלם, יתבצע עיגול כלפי מעלה במסגרת החישוב. לדוגמה, 74.5% יעוגלו ל-75%. חשוב עם זאת להביא בחשבון כי ככל שייקבע כי ליקויים רפואיים שהתבקש חישובם המשוקלל אינם משפיעים על כושר ההשתכרות, ליקויים אלה לא יילקחו בחשבון במסגרת חישוב אחוזי הנכות. קביעת אחוזי הנכות תוביל למעבר לשלב הבא של התביעה, במסגרתו תיקבע דרגת אובדן כושר עבודה וייפסק פיצוי כספי לתובעים.

האם ניתן לשנות את אחוזי הנכות שנקבעו?

קיימים מספר מקרים בהם ניתן לבקש לשנות את קביעת הוועדה הרפואית לעניין אחוזי נכות. ראשית, אם אחוזי הנכות נקבעו באופן זמני, עניינם של התובעים ייבחן שוב לקראת סוף התקופה. אם הנתבעים אינם שלמים עם החלטת המוסד לביטוח לאומי לעניין אחוזי הנכות שנקבעו, באפשרותם להשיג על ההחלטה במספר דרכים. במקרים מסוימים קיימת אפשרות לבקש בחינה מחדש של ההחלטה בפני גורם בכיר במוסד לביטוח לאומי. במקרים אחרים ניתן לערער על ההחלטה בפני בית הדין לעבודה. הסברנו בהרחבה על נושא זה במאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו, בנושא ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, ככל שחלה החמרה במצב התובעים לאחר שנקבעו להם אחוזי נכות, ניתן להגיש בקשה להגדלת אחוזי נכות.

קביעת אחוזי נכות במוסד לביטוח לאומי – צרו קשר עם עורכת דין מומחית לדיני נזיקין וביטוח

במאמר זה הסברנו בהרחבה על האופן שבו נקבעים אחוזי נכות בתביעות להכרה בנכות במוסד לביטוח לאומי. אם יש לכם כל שאלה או צורך בסיוע בנושא, עורכי ועורכות הדין ממשרדנו ישמחו לעזור. משרדנו עוסק בדיני נזיקין וביטוח. עורכי הדין ממשרדנו הם בעלי ניסיון רב בייצוג בתביעות בפני המוסד לביטוח לאומי והליכי מימוש זכויות רפואיות. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה ולתאם פגישה עם עורכת דין מומחית לנושא במשרדנו, בירושלים ובתל אביב.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה