Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

צירוף נכויות בתביעות תאונת עבודה

יהודה אלחרר

סיגל וקס

ממליצה בחום על שירותי המשרד. פנינו לעזרה בתרגום מסמכים רשמיים וחתימה נוטריונית וקיבלנו מענה מהיר, אדיב ומקצועי משפחה קישור. תודה!!

האם צירוף נכויות אפשרי בתביעות תאונת עבודה? החוק הישראלי מאפשר לנפגעי תאונות עבודה שחוו פגיעות שונות להגיש תביעה במוסד לביטוח לאומי לצירוף דרגות הנכות שנקבעו להם. קיימת חשיבות לצירוף הנכויות, שכן חישוב הנכויות במשותף עשוי להעניק זכויות והטבות משמעותיות בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובמסגרות נוספות. כיצד עושים זאת בפועל? על כך תפרט במאמר זה עורכת הדין נירית פליישמן, מומחית לדיני עבודה וביטוח ממשרדנו, העוסקת בייצוג נפגעי תאונות עבודה בהליכי מימוש זכויות.

צירוף נכויות בתביעות תאונת עבודה

קביעת נכות בגין פגיעה בעבודה – הכלל והחריגים

תאונות עבודה עלולות לקרות לכל אחד. לא פעם, נפגעים בתאונות עבודה מי שסבלו מבעיות רפואיות נוספות קודם לכן. החוק הישראלי אמנם קובע אפשרויות שונות לקבלת פיצויים בגין פגיעות שאירעו בעקבות תאונת עבודה, וביניהן פיצוי זמני בגין אובדן הכנסה (דמי פגיעה), לצד הכרה בנכות עבור מי שאיבדו את כושר עבודתם. עם זאת, הכלל הוא כי הפיצויים ניתנים בדרך כלל עבור תאונת העבודה בלבד, ויש לקזז מהם נזקים רפואיים שאינם נוגעים לתאונה עצמה. גם לגבי מספר תאונות עבודה שאירעו לעובד מסוים, הכלל הוא כי הנכויות בגין תאונות אלה לא יחושבו באופן משוקלל, אלא בנפרד.

ואולם, יש לדעת כי לכלל זה קיימים חריגים בחוק, המאפשרים לבקש במקרים מסוימים חישוב משוקלל של אחוזי נכות. הדבר עשוי להגדיל באופן דרמטי את הזכאויות וההטבות שיינתנו לעובדים שעברו תאונות עבודה. לדוגמה, כאשר מדובר בנכויות באחוזים נמוכים, עשוי להינתן פיצוי בדמות מענק חד פעמי בלבד. צירוף נכויות בתביעות תאונת עבודה עשוי להפוך את אחוזי הנכות לכאלה המקנים קצבה חודשית, בסך כולל של מאות אלפי ואף מיליוני שקלים במצטבר. כך גם היא עשויה להוות בסיס להטבות נוספות, כגון פטור ממס הכנסה. בהתאם, חשוב להכיר את אפשרות זו, ואת האופן שבמסגרתו ניתן לתבוע צירוף נכויות. להלן נסביר על כך בהרחבה.

מה קובע החוק לגבי צירוף נכויות בתביעות תאונת עבודה?

באופן כללי, כאשר עוברים תאונת עבודה ומגישים תביעה לקביעת אחוזי נכות במוסד לביטוח הלאומי, התביעה נבחנת על-ידי ועדה רפואית. מטרתה של הוועדה הרפואית היא להכריע בשאלת קיומה של נכות שנגרמה בעקבות תאונת העבודה. במידה והתשובה חיובית, ייקבעו לתובעים אחוזי נכות. ככלל, הוועדה הרפואית לא נועדה לעסוק בנכויות שאינן נוגעות לתאונת העבודה אשר בה היא דנה, או החמרת מצב רפואי שהיה קיים קודם לכן. חריג חשוב לכלל זה ניתן למצוא בחוק הביטוח הלאומי. לפי חריג זה, הוועדה הרפואית מוסמכת במקרים מסוימים להביא בחשבון נכויות נוספות, אם כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות כושר העבודה של העובדים נפגע בצורה ניכרת.

בהתקיים שני התנאים שלהלן, עשוי להתאפשר צירוף נכויות בתביעות תאונת עבודה נקבעו בתקנות הביטוח הלאומי: (1) הכנסותיהם של העובדים מעבודה או ממשלח-יד הצטמצמו ב-50% ומעלה בעקבות האופי המצטבר של הנכויות, ביחס להכנסתם הממוצעת ב-3 החודשים שקדמו למועד הראשון שבו היו זכאים העובדים לדמי פגיעה בעבודתם האחרונה, או ליום שבו חלה החמרה בדרגת הנכות אשר בגינה הגישו תביעה לצירוף נכויות; (2) צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את העובדים בקצבה במקום מענק, או בדרגת נכות מיוחדת (הניתנת כאשר נמנע כל סיכוי של העובדים להמשך עבודה בעתיד).

כיצד מוגשת תביעת צירוף נכויות בגין תאונת עבודה?

תביעת צירוף נכויות בגין תאונת עבודה מוגשת במוסד לביטוח לאומי, באמצעות טופס הנקרא טופס 210. את טופס זה יש למלא ולהגיש למוסד לביטוח לאומי, ולצרף אליו תעודות ואישורים רפואיים רלוונטיים מהשנה האחרונה, ומסמכים רלוונטיים נוספים. בין היתר, מדובר על תלושי שכר מ-12 החודשים שקדמו להגשת התביעה ואישור על הפסקת עבודה (במידה והתובעים אינם עובדים). מי שחלה החמרה במצבם הרפואי יידרשו לצרף לתביעה גם תלושי שכר מ-3 החודשים שקדמו למועד שבו מצבם הוחמר. היות ובמקרים רבים תביעות אלה נדחות בשל טעמים טכניים, כגון אי צירוף כלל המסמכים הרלוונטיים, חשוב להיערך כראוי להגשת התביעה. מומלץ להסתייע בעורך דין מומחה לדיני עבודה, על מנת לוודא כי היא תוגש בצורה נכונה.

לאחר הגשת התביעה לצירוף נכויות, היא תיבחן במוסד לביטוח לאומי. השאלה העיקרית שתיבחן היא האם מתקיימים התנאים הנ״ל (צמצום ניכר בהכנסותיהם של התובעים ומעבר לקצבת נכות, או דרגת נכות מיוחדת). אם יימצא כי התנאים אכן מתקיימים, יובא עניינם של התובעים בפני ועדה רפואית, אשר תבחן את דרגת הנכות המצטברת שלהם. קביעת דרגת נכות מצטברת עשויה להגדיל באופן משמעותי את טווח הזכאויות של התובעים. היא עשויה להוביל למתן קצבה חודשית למי שקודם לכן קיבלו מענק חד פעמי בלבד, או להגדלת הקצבאות הניתנות להם. ככל שיקבע המוסד לביטוח הלאומי כי לא מתקיימים התנאים הבסיסיים, התביעה תידחה. במקרים אלה, ייתכן כי יהיה צורך לערער על ההחלטה על מנת לשנותה.

מה אפשרויות הערעור בגין החלטה בתביעות?

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי לדחות ניתן להגיש בבית הדין לעבודה. בית הדין לעבודה יבחן האם המוסד לביטוח לאומי בחן את מכלול הנסיבות והקריטריונים הרלוונטיים. ככל שלא נעשה כן, עשוי בית הדין לעבודה לשנות את ההחלטה, או להחזיר את המקרה לבחינה מחדש על-ידי המוסד לביטוח לאומי. כך נעשה, למשל, בפסק דין של בית הדין האזורי לעבודה משנת 2022. בפסק דין זה קבע בית הדין לעבודה כי בתביעה שהוגשה לצירוף נכויות, לא נתן המוסד לביטוח לאומי את דעתו לגבי שאלת השפעת האופי המצטבר של הנכויות על כושר העבודה של התובע. בעקבות זאת, קיבל בית הדין את התביעה והורה על החזרת התיק לבחינה מחדש במוסד לביטוח הלאומי. מקרה זה ממחיש עד כמה הכרעת המוסד לביטוח לאומי בתביעות אינה תמיד מהווה סוף פסוק, ופניה לבית הדין לעבודה עשויה לא פעם לשנותה.

צירוף נכויות בתביעות תאונת עבודה – צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני עבודה וביטוח

לסיכום, צירוף נכויות בתביעות תאונת עבודה אפשרי בלא מעט מקרים. עם זאת, מדובר בהליכים מורכבים, הדורשים היכרות מעמיקה עם החוק והתהליך. אם יש לכם שאלות נוספות בנושא, או צורך בכל סיוע בנושא, ניתן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותכם. משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מעניק מגוון שירותים משפטיים בענייני עבודה וביטוח לאומי, ומסייע לעובדים ונפגעי תאונות עבודה בהליכי מימוש זכויות. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

רשלנות רפואית

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top