דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

האם מותר לפטר עובדים בחל״ת עקב משבר הקורונה?

Joshua Pex

השאלה האם אפשר לפטר עובדים שנמצאים בחופשה ללא תשלום בתקופה של התפרצות הקורונה בישראל מעניינת עבור כמעט את כל המעסיקים בישראל בימים אלה, אך המחוקק ובתי המשפט טרם התמודדו עם הסוגיה באופן מוחלט. במאמר זה יסביר עבורכם עורך דין מומחה לדיני עבודה ממשרדנו את תמונת המצב המשפטית בנושא פיטורי עובדים בחל״ת עקב משבר הקורונה.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני עבודה. המשרד מספק לעובדים ולמעסיקים מענה מקיף וייצוג משפטי בנושאים כגון: פיטורי עובדים, זכויות עובדים ומעסיקים וכיו״ב.

מהו סטטוס העובדים בחל״ת עקב משבר הקורונה?

משבר נגיף הקורונה משפיע באופן חריף על הפעילות העסקית במשק, ומציב בפני בעלי עסקים דילמות מורכבות שהם טרם התמודדו עמם קודם לכן. נראה כי המרכזית שבהן היא השאלה מה יעלה בגורלם של העובדים בעסקים שבבעלותם. נכון לכתיבת שורות אלה (המאמר פורסם ביום 23/03/2020) כחצי מיליון עובדים כבר הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל״ת) ולפי ההערכות יהיו קרוב למיליון עובדים (ואולי אף למעלה מכך) בחל״ת, בעקבות משבר הקורונה. עולה השאלה האם מבחינה חוקית ניתן לפטר עובד בתקופת חופשה ללא תשלום (חל״ת), ומה ההשלכות המשפטיות של מהלך מסוג זה.

כפי שציינו במאמר נוסף שפורסם באתר משרדנו, אשר עסק בשאלת ההענקה של שי לחג לעובדים בחל״ת, יחסי העבודה אינם מתנתקים שעה שעובדים מצויים בחל״ת, אלא נכנסים לתקופת השעיה. זכויות שצברו העובדים עד מועד היציאה לחל״ת, דוגמת רצף הזכויות הפנסיוניות שלהם, נשמרות. בנוסף, בחודשיים הראשונים לחל״ת, המעסיק מחויב לשלם דמי ביטוח לאומי לעובדים. מכאן שעל אף המצב החדש שנוצר, שבו עובדים רבים נמצאים במעין ״אבטלה זמנית״, הם עדיין ישארו בסטטוס של עובדים, כל עוד לא פוטרו או התפטרו.

החובה להקפיד על זכויות העובדים חלה גם על עובדים בחל״ת

לאור השמירה על זכויות העובד, יש לפעול על פי חוקי העבודה העוסקים בפיטורים באופן מסודר גם לגבי עובדים הנמצאים בחל״ת. בכלל זה, יש לתת לעובדים הודעה מוקדמת לפיטורים, ובהמשך לערוך להם שימוע לפני פיטורים. חוק הודעה מוקדמת קובע כי כאשר מעסיקים לא נותנים הודעה מוקדמת לעובדיהם על פי החוק, עליהם לשלם פיצויים בסכום ששוויו כשכרם בעד התקופה שבגינה לא ניתנה הודעה מוקדמת. כך גם עומד הצורך לשלם לעובדים פיצויי פיטורים, בהתאם לחוק פיצויי פיטורים

פיטורי עובדים בחל״ת עקב משבר הקורונה

שתי סוגיות חשובות בעניין פיטורי עובדים עקב משבר הקורונה נוגעות, ראשית, למשך תקופת החל״ת, ושנית, לנושא אי חזרת העובדים למקום העבודה לאחר סיום החל״ת.

ראשית, בית הדין הארצי לעבודה עמד בשורת פסקי דין על כך שחל״ת שאינה מוגבלת בזמן כמוה כפיטורים, ומקימה זכאות לפיצויי פיטורים על פי חוק. האמור נקבע, למשל, לגבי עובדים פלסטינים שהוצאו לחל״ת בימי האינתיפאדה. עקב משבר הקורונה, עובדים רבים הוצאו לחל״ת ללא הגבלת זמן. עדיין קשר להעריך כיצד בתי הדין לעבודה, אשר סביר כי ידונו בסוגיה זו בעתיד הקרוב, יראו זאת בהתאם למצב החדש, אך חשוב להביא בחשבון את ההלכה המנחה שציינו. 

שנית, נקבע בבית הדין הארצי כי כאשר עובדים מחליטים שלא לחזור למקום עבודתם לאחר החל״ת, ניתן להכיר במועד שבו יצאו לחל״ת כמועד פיטוריהם לעניין תשלום פיצויים (כגון פיצויי הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים שציינו לעיל). הדבר עשוי להתרחש, למשל, כאשר העובדים מצאו עבודה חלופית בתקופת החל״ת, ולפיכך החליטו שלא לחזור למקום עבודתם הקודם. חשוב להביא בחשבון כי מצב הדברים בעקבות משבר הקורונה הוא חדש ותקדימי. מדי יום נוספות הנחיות חדשות בנוגע למשבר הקורונה, ולכן חשוב להתעדכן גם בהן על מנת להבין בבירור מה קובע הדין. בכל מקרה של ספק, מומלץ מאוד לפנות לייעוץ משפטי אצל מומחה לדיני עבודה. 

צרו קשר עם עורכי הדין המומחים שלנו לדיני עבודה

אם יש לכם שאלות הנוגעות לזכויות עובדים ו/או חובות מעסיקים, ובפרט בעניין פיטורי עובדים בחל״ת עקב משבר הקורונה, נשמח לסייע. משרדנו מתמחה בדיני עבודה ונותן מענה מקיף וייצוג עבור עובדים ומעסיקים. ניתן ליצור קשר עם עורך דין מומחה ממשרדנו באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה