דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

סוגי חברות בישראל

Michael Decker

איזה סוגי חברות קיימות בישראל ומהו סוג הישות התאגידית המתאימה לחברה שלכם? הסבר עו"ד מומחה לדיני חברות בישראל.

חברות ציבוריות

חברה ציבורית היא חברה שמאפשרת לציבור להחזיק במניותיה. מניותיה רשומות למסחר בבורסה, מוצעות לציבור בחו"ל או מוצעות לציבור באמצעות תשקיף.

בורסה היא מערכת שבה משתמשות חברות ציבוריות, חברות אג"ח וחברות ממשלתיות לשם סחר בניירות ערך, כמו למשל מניות, אגרות חוב ואופציות. ניירות ערך הם מכשירים ברי חליפין וסחירים, אשר חברות מציעות לציבור על מנת לגייס הון.

סוגי חברות בישראל

חברות פרטיות

הגדרת חברה פרטית היא יחסית רחבה. מדובר בעצם בכל כל חברה שאינה חברה ציבורית.

מהי חברת אג"ח?

חברת אג"ח היא חברה שמאפשרת לציבור להחזיק במניותיה. אגרות החוב של החברה רשומות בבורסה ומוצעות לציבור בחו"ל, או מוצעות לציבור באמצעות תשקיף. חברות ציבוריות דומות לחברות אג"ח מפני שחברות ציבוריות מאפשרות לציבור לרכוש מניות, בעוד שחברות אג"ח מאפשרת לציבור לרכוש את אגרות החוב שלהן.

אגרות חוב הן אמצעי לגיוס כספים מהציבור. הן מקנות לבעליהן זכות לקבל פדיון מהחברה על התחייבויותיה הכספיות, בתוספת פרמיה. דבר זה מקנה לבעלים זכות ביחס לחברה. לעומת זאת, מניות מקנות לבעליהן זכות בחברה, כלומר בעלות מייצגת בחברה והשתתפות ברווחיה.

מהי חברה מדווחת?

חברה מדווחת היא חברה שמציעה את ניירות הערך שלה לציבור. ניירות הערך יכולים לבוא בצורה של מניות או של אגרות חוב. ניתן לעשות זאת באמצעות תשקיף או באמצעות חברה שמניותיה נסחרות בבורסה. הן חברות ציבוריות והן חברות אג"ח נחשב לחברות מדווחות.

משמעות ההגדרה של חברה מדווחת נובעת מחובות הדיווח שלה. חובות הדיווח של חברות מסוג זה נקבעות הן על פי חוק החברות והן על פי חוק ניירות הערך, והן נרחבות יותר מחובות הדיווח של חברות אחרות, שעליהן לציית רק לחוק החברות.

חברות ממשלתיות

חברה ממשלתית היא חברה שבה הממשלה מחזיקה במעל 50% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או שבה לממשלה יש סמכות למנות יותר מ-50% מהדירקטורים.

חברות ללא כוונת רווח

חברה ללא כוונת רווח היא חברה הפועלת לטובת הציבור. במובן זה, היא דומה לאגודה ללא כוונת רווח. חברה מסוג זה אינה רשאית לחלק את רווחיה בין בעלי המניות שלה, וכלליה חייבים להיות מוגבלים אך ורק למטרות המתייחסות לרווחת הציבור.

חברות זרות

חברה זרה היא חברה שהתאגדה מחוץ לישראל, למעט שותפות. כדי שחברה זרה תוכל להחזיק מקום עסקים בישראל, עליה להירשם כחברה זרה אצל רשם החברות.

צרו קשר עם עו"ד מומחה ממשרדנו

אם אתם זקוקים לעזרה בהחלטה איזה סוג חברה מתאים לכם, לסיוע משפטי בפתיחת חשבון בנק לחברה או בכל נושא אחר הקשור לחוק החברות, נשמח לעמוד לשירותכם. ניתן לקבוע פגישה כבר עכשיו:

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה