דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מבנה חברות בישראל

Michael Decker

מהם האורגנים השונים המרכיבים חברה? מאמר זה מסכם את הדרישות החוקיות ביחס למבנה התאגידי של חברה ישראלית.

משרדנו, המתמחה בכל תחומי דיני החברות הישראליים, יכול לסייע לכם להקים ולבנות חברה בצורה הטובה ביותר.

האסיפה הכללית

האסיפה הכללית משחקת תפקיד מרכזי בגוף התאגיד. היא מורכבת מבעלי מניות ויש לה סמכויות נרחבות לקבוע את כללי החברה, למנות דירקטורים ולקבל החלטות לגבי שינויים שישפיעו באופן משמעותי על התאגיד, כמו למשל שינויים בכללי החברה עצמם.

 

הדירקטוריון

תפקידו של הדירקטוריון הוא לנהל את ענייני החברה ולפקח עליהם. הוא אחראי על קביעת מטרות החברה ועל פיקוח להבטחת העמידה בהן. בנוסף, הדירקטוריון מפקח על תפקיד המנכ"ל.

מה עושה המנכ"ל?

המנכ"ל אחראי על ניהולה השוטף של החברה. עם זאת, שיקול דעתו במסגרת התפקיד מוגבלת לכללי המדיניות ולהוראות שקבע הדירקטוריון.

האם ישנו מספר מוגבל של אורגנים המרכיבים את החברה?

כפי שהזכרנו לעיל, חברה מורכבת מאורגנים שונים, הכוללים את האסיפה הכללית, את הדירקטוריון ואת המנכ"ל. עם זאת, רשימה זו אינה מוגבלת. דרך האורגנים שלה, החברה מבצעת את פעילויותיה, והם רשאים לחייב את החברה במסגרת תפקידיהם.

מיהם נושאי המשרה של החברה?

קיימים מספר נושאי משרה בחברה. רשימה זו כוללת את המנכ"ל ואת הסמנכ"ל, וכן את סגניהם. כנ"ל לגבי סמנכ"ל התפעול, סמנכ"ל הכספים וכל אדם הכפוף להם ישירות. למעשה, כל אדם המשמש כמנהל בכיר בחברה נחשב לנושא משרה, ללא קשר לתפקידו הרשמי. בדומה לאורגנים המרכיבים את החברה, רשימה זו אינה מוגבלת.

מהו תפקידם של נושאי משרה?

נושאי המשרה של החברה חייבים בנאמנות כפולה אליה. הראשונה הינה חובת הזהירות, שעל פיה עליהם למלא את תפקידם בצורה שאינה רשלנית. השניה הינה חובת הנאמנות. על נושאי המשרה לפעול בתום לב ולמען טובתה ורווחתה של החברה. לכן אסור לנושאי משרה לקיים מצב של ניגוד עניינים, החל מתחרות מול החברה וכלה בניצול הזדמנויות עסקיות למטרות רווח אישי. בנוסף, חובה עליהם להתנהל בשקיפות מול החברה.

למי יש זיקת שליטה?

בעל מניות שיש לו זיקת שליטה יכול לכוון את פעילויותיה של החברה. בעל מניות המחזיק לפחות ב-50% מאמצעי השליטה בחברה הינו בעל זיקת שליטה. המונח אמצעי השליטה מתייחס לזכויות ההצבעה או ליכולת למנות דירקטורים. לאור השליטה הרבה שמחזיק בעל מניות מסוג זה בחברה, חובה עליו להתנהל מולה בצורה הוגנת ולשמור על האינטרסים שלה בעת מילוי תפקידו.

צרו קשר עם מומחה לחוק הישראלי

אם אתם מעוניינים להקים חברה בישראל, לרכוש חברה ישראלית או להקים חברת בת ישראלית של החברה הראשית שלכם, נשמח לעזור. משרדנו יכול לסייע לכם בהקמת ישות תאגידית, ברישומה אצל רשם החברות ובניהול דוחות עבור כל תאגיד ישראלי או זר. למידע נוסף ולקביעת פגישה, צרו איתנו קשר:

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה