דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מה בין חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ופקודת הנזיקין?

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

מה ההבדל בין חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ופקודת הנזיקין? על פי איזה מחוקים אלו יש לתבוע פיצויים עבור מי שנפגע בישראל?

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בתחום דיני תעבור ודיני נזיקין. במאמר זה נסביר לגבי עיקרי ההבדלים בין נפגעי תאונות ורשלנות באופן כללי, ונפגעי תאונות דרכים באופן ספציפי.

מה דומה בין פלת"ד לפקודת הנזיקין?

נתחיל לגבי הדמיון בין השניים – התקיימותם של שני תנאים מצטברים, אשר בהתמלאם מקנה הדבר זכות לקבלת פיצוי מהגורמים הרלוונטיים. התנאים הם: אירוע תאונתי + נזק גוף. 

בעבר, ובטרם חיקוק חוק הפלת"ד, כל התאונות, הן תאונות הדרכים, הן תאונות העבודה והן תאונות הרשלנות (שאינן תאונות עבודה, כגון נפילה ברחוב או באולם וכו') נדונו על בסיס הוכחת גורם האשמה, דהיינו שאלת האחריות ומי אחראי לאירוע התאונה. דבר זה הערים קשיים לא מבוטלים על מערכת המשפט בדיונים והליכים משפטיים ארוכים ומייגעים, במיוחד לאור המספר של אירועי תאונות דרכים, שרק הלך ועלה עם הזמן.

מכאן בא הרעיון של חקיקת חוק מיוחד לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, אשר מבוסס על רעיון האחריות המוחלטת של חברת הביטוח של הרכב המעורב בפיצוי הנפגע (מה שנקרא ביטוח חובה), מבלי הצורך לדון בשאלת האחריות ועל מי מוטלת האשמה באירוע התאונה. 

מה שונה בין חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ופקודת הנזיקין?

ההבדל העיקרי בין שני החיקוקים הוא גורם האשמה ושאלת האחריות. שאלה זו הפכה לבלתי רלוונטית בתאונות דרכים (כאשר אנו מדברים על נזק גוף, בשונה מנזק רכוש), והפיצוי מוענק לנפגע באמצעות חברת הביטוח חובה של הרכב המעורב, בהתקיים כמובן תנאי הבסיס הקבועים בחוק הפלת"ד, כגון ביטוח חובה בתוקף + רישיון נהיגה תקף. 

לעומת זאת, שאלת האחריות היא השאלה העיקרית בפקודת הנזיקין, כאשר על הניזוק להוכיח, במאזן ההסתברות הדרוש במשפט אזרחי, כי מי שאחראי לאירוע התאונה, או האשם העיקרי בתאונה, הוא המזיק, אשר התרשל כלפי הניזוק, אם זה בתאונת עבודה או תאונה אחרת שאינה במסגרת העבודה 

במקרה ועסקינן בתאונת דרכים שמתרחשת בדרך לעבודה, או תוך כדי העבודה, או בדרך חזרה מהעבודה הביתה, כי אז המדובר גם בתאונת עבודה, ובמקרה זה נכנס גם המסלול של הביטוח הלאומי, הן לגבי תשלום דמי פגיעה באשר לימי ההיעדרות (75% מהמשכורת, עד מקסימום ששה חודשים), והן לגבי מענקי הנכות, אם זה זמנית או לצמיתות. המסלול העיקרי בתאונה מסוג זה הוא פיצוי הנפגע לפי חוק הפלת"ד ע"י פניה לחברת הביטוח חובה של הרכב המעורב, ולא לפי פקודת הנזיקין חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ופקודת הנזיקין

עיקרון ייחוד העילה שבחוק הפלת"ד: 

סעיף 8(א) לחוק הפלת"ד, שכותרתו "ייחוד העילה", קובע כדלקמן: 

"מי שתאונת דרכים מקנה לו עילת תביעה על פי חוק זה, לרבות תביעה על פי ביטוח כאמור בסעיף 3(א)(2) ובסעיף 3(ד) לפקודת הביטוח, לא תהיה לו עילת תביעה על פי פקודת הנזיקין בשל נזק גוף, זולת אם נפגע בתאונה שנגרמה על ידי אדם אחר במתכוון." 

הסעיף הזה נועד לתת לחוק הפלת"ד את עדיפות התחולה על פני פקודת הנזיקין. כך שאם מתרחשת תאונת דרכים, במובנה לפי חוק הפלת"ד, אז לא ניתן להגיש תביעה לפי חוק אחר, כמו למשל פקודת הנזיקין, אלא במקרים מיוחדים שמוציאים את חוק הפלת"ד מכלל תחולה. והטעם לכך ברור: ניהול תיק ללא קשר לגורם האשם הרבה יותר קל מניהולו עם דיון בשאלת האחריות. במילים אחרות, לא ניתן לבחור מסלול תביעה אחר במקרה ויש תחולה לחוק הפלת"ד, כך שהעילה מיוחדת רק אליו. 

מתי תאונת דרכים אינה נופלת תחת חוק הפלת"ד?

שונה הדבר כאשר מתרחשת תאונת דרכים, אך חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לא חל בשל אי התקיימות אחד התנאים הבסיסיים לתחולת החוק. העיקריים, ואולי הכי שכיחים ביניהם, הם העדר ביטוח חובה לרכב וכן העדר רישיון נהיגה לנהג (מספיק שאחד מהם לא מתקיים כדי להוציא את חוק הפלת"ד מכלל תחולה). 

גם בנסיבות אלה, תחולת חוק הפלת"ד אינה נשללת עבור כל הנפגעים באופן אוטומטי, במידה וישנם מספר נפגעים ברכב, שכן במידה והנוסע ברכב שאין לו ביטוח לא ידע כי אין ביטוח לרכב, ולא היה צריך לדעת זאת, כי אז הוא יכול לפנות לקרן "קרנית", ולקבל את הפיצוי ממנה, כפי שהיה מקבל מחברת ביטוח רגילה. אלא מאי "קרנית" יכולה להגיש תביעת שיבוב כנגד הנהג להחזרת הכספים ששילמה, מתוך הנחה שהנהג הוא הבעלים על הרכב או שהנהג ידע שאין ביטוח ברכב, היה והוא נוהג בהיתר הבעלים על הרכב.  

 האם נפגע בתאונת דרכים שלא חלק עליה חוק הפלת"ד, יכול לקבל פיצוי על נזק גוף?

התשובה היא כי הוא יכול לקבל פיצוי לפי פקודת הנזיקין, בתנאי שמי שאשם בתאונה הוא הרכב האחר, שכן, וכפי שכבר נאמר, פקודת הנזיקין בנויה על יסוד האשם, כך ששאלת האחריות היא שאלה מרכזית בקביעת מי אמור לשלם את הפיצוי לניזוק. לשון אחרת ניתן להגיש תביעה נגד המזיק עקב תאונת דרכים, בכפוף לאי תחולת חוק הפלת"ד, בתנאי שהניזוק יוכיח כי הנהג האחר הוא האחראי לתאונה ולנזק שנגרם לו. 

במקרים של "ספק תאונת דרכים" ניתן לתבוע לפי חוק הפלת"ד כעילה עיקרית, מכוח העיקרון של ייחוד העילה, ובאותה תביעה לטעון לפי פקודת הנזיקין כעילה חלופית בלבד, היה ובית המשפט ישתכנע כי אין המדובר בתאונת דרכים, כך שאין תחולה לחוק הפלת"ד 

יצוין כי בשל עיקרון יחוד העילה, הפסיקה נוטה להרחיב את הגדרת המונח "תאונת דרכים", ובכך להכניס את חוק הפלת"ד לידי תחולה. 

אם יש לכם שאלות נוספות או אם אתם זקוקים לעזרה משפטית מעורך דין לענייני נזיקין בישראל, אתם מוזמנים לפנות אלינו. משרדינו ממוקמים בירושלים ובתל אביב.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה