דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסכמי מיזם משותף בישראל

Rebecca Mordechay

מאמר זה מסביר כל מה שצריך לדעת בנושא הסכמי מיזם משותף בישראל. הסכם מיזם משותף לעיתים מכונה JVA (Joint Venture Agreement) באנגלית, או הסכם בעלי מניות. זהו הסכם שנחתם כאשר שתי ישויות עסקיות מעוניינות לשתף פעולה בפרוייקט מסוים.

למטה נסביר בקצרה מהם המרכיבים השונים של הסכמי מיזם משותף, וכיצד נוכל לעזור לכם בנושא זה.

למה כדאי להשתתף בהסכם מיזם משותף?

קיימות מספר סיבות שבגללן אנשים מעוניינים לערוך הסכם מיזם משותף, אך הסיבה השכיחה ביותר היא כאשר לפחות שתי ישויות עסקיות או שני צדדים מעוניינים לשלב בין המשאבים, החוזקות ותחומי המומחיות שלהם, לצד השתתפות בסיכונים הכרוכים במטרה המשותפת. הסכם מיזם משותף יכול לתאר את התנאים ואת ההוראות של השותפות בין הצדדים ולקבוע את מידת האחריות של כל אחד מהצדדים בעת העבודה לקראת המטרה.

הסכמי מיזם משותף

מה צריך לכלול הסכם מיזם משותף?

על הסכמי מיזם משותף לכלול מספר מרכיבים, שנפרט ונסביר להלן. בראש ובראשונה, על הסכמים אלה לתאר את המטרה וההיקף, את הניהול והממשל, וכן את התחייבויות הצדדים והשתתפותם.

מטרת המיזם המשותף והיקפו

בעת עריכת הסכם מיזם משותף, חשוב לכלול מספר מרכיבים מרכזיים המתייחסים לשאלות: מהו המיזם העסקי? מהן מטרותיו ומהם יעדיו? מהו אופן שיתוף הפעולה בין הצדדים? מהי מסגרת הזמנים? התייחסות לשאלות אלה תעזור להבהיר את מטרת המיזם המשותף והיקפו.

ניהול וממשל במיזם משותף

על הסכם המיזם המשותף להגדיר את מבנה הפרוייקט ואת אופן הניהול שלו. בין היתר, דבר זה כולל התייחסות לדירקטוריון, לתדירות הישיבות, לאופן קבלת ההחלטות ולמידת האחריות שנושא כל אחד מהצדדים. חשוב גם להגדיר את ההסדרים הפיננסיים המהווים חלק מתהליך הניהול והממשל, על מנת לקבוע כיצד יתחלקו הרווחים, ההוצאות וההפסדים.

בנוסף, חשוב להתייחס לזכויות הקניין הרוחני הנובעות מהסכם המיזם המשותף, וזאת משום שהמיזם המשותף עשוי ליצור פטנטים, סימנים מסחריים וזכויות יוצרים (בין היתר). (למידע נוסף על נושאים הקשורים לקניין רוחני, אתם מוזמנים לעיין במאמרים שלנו על תחום זה). דבר נוסף שחשוב להתייחס אליו הוא פתרון מחלוקות, דבר שעשוי למנוע בעיות משפטיות והוצאות אפשריות. לבסוף, רצוי גם להוסיף סעיף לגבי סיום הסכם המיזם המשותף במקרה של הפרת ההסכם, שיתייחס גם לדרכי הפעולה בתגובה לכך. כדי לצמצם אי ודאות ומחלוקות בעתיד, כדאי גם לקבוע את אופן ניהול המיזם המשותף ואת צורת הממשל שלו.

התחייבויות והשתתפות במיזם משותף 

בהמשך לחלקים הקודמים, שבהם הצדדים קובעים כיצד ישתפו פעולה ומה תחומי האחריות שלהם, חשוב גם לתאר את ההתחייבויות וההשתתפות שלהם. בהסכמי מיזם משותף, הצדדים יכולים להשתתף באמצעות קניין רוחני או באמצעות השתתפות כספית. בנוסף, התחייבויות יכולות להתייחס לשאלה איזה צד אחראי יותר לשיווק, לחשבונות ולמרכיבים יומיומיים אחרים של המיזם המשותף. חלוקת ההתחייבויות וההשתתפות יכולה לעזור ביצירה של חלוקת עבודה מוסכמת ולקבוע את מידת ההתחייבות של כל צד במסגרת הסכם המיזם המשותף.

מרכיבים אלה הם חשובים אך אינם מקיפים. עם זאת, ביחד הם יכולים להוות בסיס להסכם מיזם משותף מוצלח.

הסכם מיזם משותף בישראל

ישנם מספר מבנים חוקיים של הסכמי מיזם משותף. כל חוזה המפרט מטרה משותפת לצדדים והכולל את המרכיבים השונים שציינו לעיל יכול להחשב כהסכם מיזם משותף שניתן לאכיפה. בד בבד, קיימים מגזרים מסוימים בישראל שחייבים לציית לתקנות מסוימות ביחס למיזמים משותפים. לכן חשוב להתייעץ עם עו"ד על מנת לוודא שהמגזר שבו תרצו לפעול, כמו גם ההיבטים החשובים ביותר של החוזה, הם רלוונטיים וכלולים בהסכם המיזם המשותף.

קיימים בישראל שלושה סוגים עיקריים של מיזם משותף. הראשון הוא מיזם משותף חוזי בין צדדים, שבמסגרתו הם יכולים לעבוד יחדיו למען מטרה משותפת (מיזם משותף) מבלי ששני הצדדים יצרו ישות משפטית חדשה. שנית, הצדדים יכולים להקים חברה בערבון מוגבל. זוהי אפשרות שרבים מעדיפים, מפני שבמצב זה קיימת הפרדה ברורה בין אחריות החברה, בעלי המניות והמנהלים. לשם כך יש לרשום את החברה אצל רשם החברות הישראלי. אתרנו כולל משאבים שונים, שבהם אנו מסבירים את ההיבטים השונים של נושא זה ואת השירותים שאנו מציעים. לבסוף, הסוג העיקרי השלישי של הסכם מיזם משותף הוא שותפות – בדרך כלל שותפות כללית או שותפות מוגבלת.

יצירת קשר

אם אתם זקוקים לסיוע בנושא הסכמי מיזם משותף, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. משרדנו הוא בעל נסיון רב בנושא דיני תאגידים וחברות ונשמח לעזור לכם עם הסכם מיזם משותף או עם כל דבר אחר שהחברה זקוקה לו.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה