דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הוצאת תו נכה

Michael Decker
Michael Decker

בארץ כל אדם המוגדר נכה מעל אחוז מסוים זכאי לתו מיוחד לרכב בבעלותו או לרכב המשמש אותו. הדבר מקנה לו זכויות מסוימות, בעיקר בקשר לחניה ופטור מתשלומי חניה ואף לאגרת רישוי מופחתת (27 שקלים). ניתן לשייך עד שני כלי רכב לתג חניה אחד, במידה ושניהם משמשכים להסעתו של הנכה אך אגרת הרישוי המופחתת תהה לרכב אחד בלבד. יש מספר סוגים של תווי נכה, בהתאם למוגבלות המבקש, המעניקים זכויות מעט שונות. מאמר זה ינסה לעשות סדר בתווים השונים, כיצד להשיגם ומה הם מקנים.

אז איך להוציא תו נכה? חוק חניה לנכים, תשנ"ד 1993 מגדיר כי תו חניה לנכה מאפשר להחנות בחניות השמורות רק לנכים (תמרור 437) ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם מבלי קבל קנסות בהינתן אחד מהתנאים הבאים:

 • הרכב חונה במקום אשר לא קיים בקרבתו מקום חניה ייעודי לנכים או שזה אינו פנוי בעת החניה
 • הרכב חונה במקום אשר לא קיים בקרבתו מקום חניה כללי או שזה אינו פנוי בעת החניה
 • האופן בו הרכב חונה אינו מסכן ו/או מונע מעבר מצד הולכי רגל, עגלות ילדים ו/או נכים אחרים
 • החניה אינה מפריעה לרצף התנועה ואינה גורמת לעיכובה

התו מופק על ידי מחלקת הרישוי במשרד התחבורה על מנת להקל על ניידותם של הנכים.

חשוב לדעת:

 • משרד התחבורה מספק תג נכה אחד בלבד וניתן לעשות בו שימוש רק כשהוא נמצא בחזית הרכב. לא ניתן לעשות שימוש ברכב המשמש את הנכה ללא התג
 • השימוש בתג מותר רק ברכב המשויך לתג ורק כאשר הנכה ברכב בין אם הוא נהג או נוסע. שימוש בתג נכה ללא נכה ברכב היא עבירה חמורה הגוררת עימה קנס של עד 13,000 שקלים ועשויה לגרום לביטול זמני של התג. נכה אשר נותן את התג שקיבל לשימושו של אדם שאינו בעל מוגבלות עובר עבירה פלילית
 • על פי חוק, רכב נכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי במידה והגישה הנגישה היחידה אליו היא באמצעות חניה זו
 • בחלק מהרשויות המקומיות ניתן להחנות רכבי נכים בחניה כחול-לבן ובחניון עירוני (או חניון פרטי בעל הסדר מתאים) ללא תשלום, עם זאת לא מדובר בתקנה ארצית לכן מומלץ לבדוק זאת בטרם החניה במוקד העירוני
 • חניה בבתי חולים תעשה ללא תשלום
 • פקודת התעבורה מאפשרת לרכבים הנושאים תג עם סמל כיסא גלגלים מורשים לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית (סעיף 71א1, נוסח חדש)
 • בעבר על גבי תג הנכה היה מסומן מספר הרכב אליו התג משויך. כיום, התגים מונפקים ללא ציון מספרי הרישוי של כלי הרכב אליהם הוא משויך. מספרי הרכבים לפי שיוך תגי מצויים במאגר הרכבים עם תג חניה לנכה באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומתעדכנים מידי לילה
 • תגי הנכה שמשרד התחבורה מספק תקפים רק לארץ והם אינם בינלאומיים

כיצד להוציא תו נכה

איך אפשר לקבל תו נכה? אילו תווים ניתן לקבל?

 • תו נכה רגיל הנושא משולש ירוק
 • תו נכה על כיסא גלגלים הנושא מלבן כחול מונפק לנכים הנעזרים בכיסא גלגלים
 • תו נכה רגיל של משרד הביטחון הנושא משולש ירוק וכלנית
 • תו נכה על כיסא גלגלים של משרד הביטחון הנושא מלבן כחול וכלנית מונפק לנכים הנעזרים בכיסא גלגלים

מי זכאי לקבל תו נכה לרכב

איך לקבל תו נכה? סעיף 1 לחוק החניה לנכים מגדיר כי את הבקשה להוצאת תג נכה ניתן להגיש כל אדם הסובל ממחלה או תאונה המקשה עליו את ההליכה או ההתניידות בכפוף למסמכים רפואיים בהם:

 • עיוורים בעלי תעודת עיוור או לקוי ראייה
 • מי ששיעור נכותם הוא 60% לפחות
 • מי שזקוק לכיסא גלגלים לצורך התניידות
 • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה
 • אדם הסובל מנכות ברגליו
 • בעלי נכות נפשית

מדובר בקריטריונים כלליים יחסית, אך אלו עוברים וועדה קפדנים במשרד התחבורה שתרד לעומקם של דברים ותבחן כל מקרה לגופו. עם זאת ישנים ליקויים של פי רוב יאושר לגביהם תו נכה:

מוגבלות אורתופדית: הליקוי הנפוץ ביותר קשר לליקוי במפרקים או בעצמות באזור הרגליים, עמוד השדרה המותני או האגן הגורמים להגבלה משמעותית בתנועה.

מוגבלות נוירולוגית: עבור מי שנפגע בעצבים המוטוריים המפעילים שרירים בין היתר בעקבות אירועים מוחיים, אפילפסיה, פרקינסון, טרשת נפוצה, ALS, נוירופתיה או רדיקולפתיה.

מוגבלות קרדיולוגית: עבור מי שלוקה בליבו באופן הגורם לירידה תיפקודית או שמונע ממנו לבצע הליכה משום מאמץ בין היתר משום פגמים במסתמים, יתר לחץ דם ריאתי או מחלת כלי דם כליליים.

מוגבלות נשימתית: עבור מי שלוקה במחלה ריאתית הגורמת לירידת תפקודית שאינה מאפשרת הליכה בין היתר מחלות כגון מחלת ריאות חסימתית, רסרקטיבית או אינטרסציאלית.

בעיות בכלי דם היקפיים: עבור מי שסובל מליקוי בזרימת הדם בעורקי הרגליים שגורמים להגבלה בתנועה בין היתר משום PVD, סוכרת עישון וכדומה.

כמו כן חולי כליות הזקוקים לדיאליזה, בעלי מחלת סרטן גרורתי וסובלים מעודף משקל (BMI מעל 45).

איך מקבלים תו נכה

כיצד מקבלים תו נכה? ישנם מספר דרכים בהם ניתן לקבל תו נכה:

לבקשה יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים משלושת החודשים האחרונים חתומים על ידי רופא מומחה הרלוונטי לאותה בעיה המגבילה את המבקש למעט בעלי תעודת עיוור או לקוי ראייה, נכי אגף השיקום של משרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי.

בנוסף יש לצרף אישור משרד הבריאות או העתק מפרוטוקול ועדה רפואיים שקבעה שיעור של 60% נכות ומעלה (אם קיים), תעודת זהות של הנכה כולל ספח, צילום רישיון נהיגה, אילו רכבים משמשים את הנכה ומבוקשים להיות משויכים לתו הנכה (מותר עד 2) לצד מספרי הרישוי שלהם. על כל המסמכים להיות סרוקים ומאוגדים בקובץ PDF אחד.

בקשות אלו יטופלו בתוך 30 ימים.

 • באמצעות שליחת בקשה בדואר אל היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, מרכז פניות הציבור ת"ד 72 חולון 58100

לבקשות אלה יש לצרף מסמכים רפואיים בדומה לדרוש בבקשה באופן מקוון, טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי, צילום רישיונות רכב, אישור חשבון בנק או צ'יק מבוטל לצורך החזר אגרה.

בקשות אלו יטופלו בתוך 60 ימים.

 

ישנם בעלי מוגבלויות אשר לגביהם יש צורך באישורים נוספים:

ניצולי שואה צריכים להמציא אישור ממשרד האוצר על נכותם המציין גם שניידות בלי רכב יכולה לערער את בריאותם.

נפגעי פעולות איבה צריכים לצרף גם אישור ביטוח לאומי על נכותם המציין גם שניידות בלי כלי רכב יכולה לערער את בריאותם.

מטופלי כימותרפיה צריכים לצרף גם אישור רפואי המפרט את תוכנית הטיפול והמועד המשוער לסיומו.

מטופלים בדיאליזה צריכים לצרף אישור ממכון הדיאליזה אליו הם מגעים.

מה הקריטריונים לקבלת תו נכה

מי שבקשו אושרה תו החניה יישלח אליו בדואר ולאחר עדכון מספרו במאגר משרד התחבורה ניתן להתחיל לעשות בו שימוש.

ניתן לערער על דחית בקשה אם זה נעשה בסמוך למועד הדחיה (עד 90 יום). גם אם נדחה ניתן לערער בשנית כשנה לאחר מכן. את הערעור יש לשלוח בצירוף מסמכים רלוונטיים בדואר בלבד לכתובת היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, מרכז פניות הציבור ת"ד 72 חולון 58100.

ניתן לקבל הקצאה למקום חניה פרטי סמוך למקום מגוריו של הנכה. דבר זה מותנה בהגשת בקשה מול הרשות המקומית בה הוא מתגורר וזו מעניקה את האישור יחד עם תמרור סימון, אך אפשרות זו ניתנת רק לבלעי מוגבלות פיזית.

החלפתם רכב? מזל טוב. עליכם להגיע לאחד מסניפי הרישוי ולבצע באופן מיידי החלפה של מספר הרישוי המשויך אל התג.

תנאים לקבלת תו נכה

לעיתים, אם המבקש הוא בעל רישיון נהיגה, תידרש בחינת כשירותו לנהוג לאור מצבו הבריאותי. במקרים אלו המבקש ידרש להגיע לבחינה של יכולתו לנהוג במסגרת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובסופה יוחלט אם לשלול את רישיון הנהיגה ממנו מטעמים בטיחותיים או לאו.

תו נכה לצמיתות

כל תג נכה ניתן לתוקף של שנה או יותר ובסופן יש צורך להוכיח מחדש למשרד התחבורה את הזכאות. לעיתים החידוש נעשה באופן אוטומטי והתג החדש ישלח אליכם דרך הדואר. בחלק מהמקרים מדובר יהיה בתו נכה לצמיתות.

מדובר בנכים שמצבם הבריאותי לא צפוי להשתנות בעתיד (דוגמת כרותי רגל, פגועי נוירולוגיה עקב אירוע מוחי וכדומה) ולכן לא יתכן שיעבדו את זכאותם לתו הנכה. לכן אין צורך שיוכיחו מחדש את זכאותם זו למשרד התחבורה.

בעבר תגי נכה שניתנו לצמיתות היה צורך לחדשם כל 8 שנים. החל ממרץ 2019 אין יותר צורך בחידוש וכזה והתגים תקפים לכל החיים.

חשוב לדעת כי בעבר לא היו אמות מידה ברורות וקבועות באשר למתן תגי נכה לצמיתות. בעקבות תלונות רבות שהגיעו אל נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה בנושא, נמצא כי הבקשות נבחנות על ידי רופאים שונים של אגף הרישוי במשרד התחבורה שמחליטים בהתאם לשיקול דעתם. הנציבות פנתה בעניין זה ליועצת המשפטית של משרד התחבורה וזו כינסה ועדה רפואית שקבעה אמות מידה אחידות להקניית תג החניה לצמיתות. כיום נבדקת כל בקשה לקבלת תג נכה לצמיתות לפי אמות מדיה אלו.

עורך דין תג נכה

משום הקושי למצוא מקומות חניה פנויים בעיקר באזורים המאוכלסים והגידול באוכלוסייה, משרד התחבורה נוהג במשורה בהנפקת תווי חניה וכל מקרה נבדק לגופו. לעיתים הרשויות מערימות קשיים, דורשות השלמת מסמכים או בקשות נוספות אשר יעידו כי מצבכם אכן מצדיק קבלת תו נכה. אם הינכם סבורים שמצבכם מצריך קבלת תו כזה, או אם קיבלתם תו נכה לא מתאים למצבכם, אם נתקלתם בסחבת או קשות עורף מצד הרשויות, כדאי שתסתייעו בעו"ד תו נכה, ייעוץ משפטי של עורך דין מומחה לדבר ובעל ניסיון מטעים.

משרדנו מתמחה בתביעות נכות. במשרד תיפגשו עורכי דין מומחים למימוש זכויות רפואיות בעלי ניסיון של עשרות שנים בתחום שישמחו לייעץ, להיפגש ולענות על כל שאלה.

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה