דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מדריך – הגבלות בהליך חדלות פירעון

Joshua Pex
Joshua Pex

אם נכנסתם להליך חדלות פירעון, או אתם שוקלים את האפשרות להתחיל את ההליך, מדריך הגבלות בהליך חדלות פירעון זה הוא בדיוק בשבילכם. במאמר זה תוכלו למצוא מהם ההגבלות העיקריות שחלות על חייב בהליך חדלות פירעון.

ההגבלות המוטלות על החייב חלות מרגע מתן צו פשיטת הרגל. אולם, באפשרותו של הכונס הרשמי להמליץ כי ההגבלות על חייב יחולו עם מתן צו הכינוס ולפני צו פשיטת הרגל. מצב זה חל כיום.

מדריך - הגבלות בהליך חדלות פירעון

ההגבלות העיקריות  על חייב בהליך:

לקוח מוגבל בבנק:

בהתאם לדיני הבנקאות הישראלי, בעבר, חייב בהליך פשיטת רגל לא יכל לפתוח חשבון בנק, להשתמש בכרטיס אשראי ולקבל צ'קים, לא בעצמו ולא באמצעות מישהו אחר. אולם, בהתאם לרפורמה החדשה בהליך, בשנים האחרונות, צווי הכינוס מתירים לחייב לפתוח חשבון בנק  ביתרת זכות בלבד. כמו כן, לעשות שימוש בכרטיס אשראי מסוג דירקט, שהוא כרטיס חיוב למזומן וללא מסגרת אשראי וכן בהוראות קבע- ובלבד שתוגש בקשה מתאימה לבית המשפט.
יתרה מכך, ישנם מקרים בפסיקה בה בתי המשפט התירו לחייבים לקבל פנקס צ'קים למטרות שכירות.

הגבלות בהליך חדלות פירעון – עיכוב יציאה מן הארץ

כנגד החייב מוצא צו עיכוב יציאה מהארץ באופן מיידי עם מתן צו הכינוס ועד לסיום ההליך. מטרתה של מגבלה זו היא למנוע מהחייב לברוח לחו"ל ולהתחמק מתשלום חובותיו. אולם, חייבים אשר מצויים בהליך וצריכים לצאת מן הארץ למטרות רפואיות, משפחתיות, דתיות (דכון נסיעה לאומן לראש השנה) או לצרכי עבודה וכדו' יכולים לפנות בבקשה להסרת העיכוב ובית המשפט בוחן כל מקרה לגופו ובמקרים מתאימים יכול לאשר להסיר את הצו לתקופה מסויימת ובתנאים מסוימים.

איסור ייסוד תאגיד:

חייב בהליך חדלות פרעון לא יכול לייסד תאגיד, עמותה, חברה ו/או לשמש כדירקטור, כמנכ"ל ו/או נושא משרה אחר בתאגיד. במקרה בו עוד טרם כניסתו להליך החייב הנו נושא משרה בתאגיד או בעל עניין, רשאי בית המשפט להפסיק את כהונתו. כיום, בהתאם לפסיקה וברוח הרפורמה החדשה, ועל מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה במקורות הפרנסה של חייבים שהיו והנם עצמאיים, בתי המשפט נוטים לאשר פתיחת תיק עוסק מורשה/פטור לחייבים בהליך וכך הם יכולים להמשיך לעבוד כעצמאים בתנאים מסוימים.

למה חשוב להיוועץ עם עו"ד בנושא הגבלות בהליך חדלות פירעון

כפי שהוצג לעיל, בהליך חדלות פירעון מציאות החייב משתנה וחיי היום יום הופכים להיות מוגבלים במידה מסוימת וזאת למען המטרה החשובה של שיקום החייב והתנהלות כלכלית נכונה בדרך לפתיחת דף חדש נקי מחובות.

מאחר והחוק החדש מתרכז בערך שיקום החייב, ההלכות החדשות בהליך חדלות פירעון משתנות בהתאם למציאות הדינמית וצורכיהם הבסיסיים של החייבים. בין יתר השינויים כפי שראינו הם ההיתר לשימוש בכרטיס אשראי, הו"ק ומתן שיקים בתנאים מסוימים, מתוך הבנה ששימושים אלו הנם חלק בלתי נפרד מיכולת האדם להתנהל ולחיות את חייו בצורה קלה ונוחה.

בית המשפט נדרש במהלך הליכי פשיטת רגל להכריע בבקשות רבות, שמוגשות מצד הנושים, המנהל המיוחד והחייב. כך למשל, בית המשפט יקבע את הסכום אותו ישלם החייב כסכום חודשי קבוע; האם החייב יצא מן הארץ כאשר הוא צריך לעשות כן ובאיזה תנאים; אם לחייב יש נכסים, באילו סכום הם ייפדו, ועוד בקשות רבות, אשר לכל אחת מהן השלכה כלכלית של אלפי שקלים. על כן, פניה לעו"ד מומחה שייצג אתכם בהליך זה, יכולה לחסוך לחייב סכומי כסף גדולים, וגם להקל משמעותית על החייב בהליך עצמו ברמה היומיומית.

מאחר ומדובר בהליך מורכב, משתנה ודינמי יש לפנות לעו"ד המתמחה בתחום זה שיכול לתת את הייצוג והייעוץ המשפטי הטוב ביותר על מנת שהפגיעה באורח החיים וההתנהלות הכלכלית תיפגע בצורה המזערית ביותר תוך ניהול כלכלי נכון בדרך לשיקום הכלכלי וההפטר המיוחל.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה