צו עיכוב יציאה מן הארץ מוטל על חייבים רבים בהליך חדלות פרעון. חייב אשר מצוי בהליך פשיטת רגל נתון תחת פיקוח מתמיד של המנהל המיוחד ו/או כונס הנכסים הרשמי. במטרה לקבל את ההפטר בסיום ההליך ולצאת לדרך חדשה, החייב נדרש לעמוד במספר תנאים מגבילים. מניעת האפשרות לצאת מארץ היא אחת ההגבלות השכיחות. במאמר זה נעמוד בקצרה על מהותו של צו עיכוב היציאה מן הארץ ומשמעותו.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בנושאי הוצאה לפועל ופשיטת רגל. במאמר זה, עורכת הדין אודליה משולמי תסביר כיצד ניתן לבטל באופן זמני צו עיכוב יציאה.

מהו עיכוב יציאה מן הארץ?

עיכוב יציאה מן הארץ בהליך פשיטת רגלכאמור בתיקי פשיטת רגל, מוטלים על החייב מגבלות שונות כדי להבטיח שיעמוד בתנאים שנקבעו במסגרת ההליך. אחד הצווים המוכרים ביותר שבית המשפט מטיל הוא צו עיכוב יציאה מן הארץ.

המחוקק מסמיך את בית המשפט לעכב את יציאתו של החייב המצוי בהליך פשיטת רגל. אם מדובר בתאגיד המצוי בהליך פירוק, רשאי בית המשפט לעכב בעלים, דירקטור, חבר ו/או נושא משרה אחר בתאגיד לתקופה שיימצא לנכון ובכפוף לתנאים הבאים:

  • יש סיכוי ממשי שאותו אדם עומד לצאת מן הארץ.
  • יציאתו מן הארץ עלולה לפגוע ביכולת פירעון החובות.
  • יציאתו מן הארץ עלולה לפגוע באפשרות שיתייצב לחקירות ובירור הסיבות שהביאו לחובות.

בקשת לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ

חייב המצוי בהליך פשיטת רגל ושניתן נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ, רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ, שתכלול את הפרטים הבאים:

  • פירוט הנימוקים המצדיקים ביטול הצו – בדרך כלל תותר יציאה מן הארץ אך ורק לצרכי פרנסה או לצרכים רפואיים.
  • תצהיר תומך לבקשה.
  • ראיות ומסמכים התומכים בבקשה
  • 2 ערבים החתומים על כתב ערבות הכולל תצהיר מטעמם, צילום ת.ז ושלושה תלושי שכר אחרונים.

ביטול עיכוב יציאה מן הארץ

לאחר שהחייב הגיש את בקשתו לביטול עיכוב יציאה מן הארץ, בית המשפט בוחן האם הבקשה עומדת בתנאים הקבועים בחוק. אם בית המשפט מוצא כי החייב עומד בתנאים אלו ואין סיבה למנוע את יציאתו מן הארץ, יבוטל צו עיכוב היציאה מן הארץ לתקופה המבוקשת. ביטול צו יציאה מהארץ בדרך כלל כפוף להפקדת הדרכונים של הערבים במשרדי הכונס הרשמי או בעל התפקיד. ערבותם של הערבים תהיה בתוקף עד לחזרתו של החייב לארץ וחידוש צו עיכוב היציאה כנגדו.

כמו כן, כדי שבית המשפט יאשר את בקשתו על החייב לדאוג כי גם בזמן היעדרותו מן הארץ יוגש הדו"ח החודשי וישולמו התשלומים החודשיים. בנוסף, בית המשפט יכול לבקש מהחייב להעמיד ערבויות נוספות שייראו לו לנכון. אם בית המשפט דוחה את בקשת החייב לביטול צו העיכוב כנגדו, הוא רשאי להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

למה חשוב להיוועץ עם עורך דין?

חייב המצוי בהליך פשיטת רגל, מתמודד עם מציאות בה עליו לעמוד בחיובים והגבלות שמטרתם מחד, לאפשר לו להתחיל בדרך חדשה ומאידך, להחזיר לנושים את כספם. לכן, בתי המשפט אפשרו לחייב, במקרים המתאימים, לבטל הגבלות מסוימות באופן זמני. אם אתם רוצים לבטל הגבלה מסוימת, כדאי לכם לפנות לסיוע עו"ד המנוסה בתחום פשיטת רגל שיכול להביא את עניינכם בפני בית המשפט באופן המשכנע ביותר כדי להביא לתוצאה המבוקשת.

צרו קשר עם עורך דין מומחה בתחום פשיטת רגל

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בעזרה לפושטי רגל ובעלי חוב בהוצאה לפועל. במידה והוצא כנגדכם צו עיכוב יציאה מישראל, נשמח לעזור לבטל את הצו באופן זמני או קבוע. התקשרו לקביעת פגישה עם עורך דין לפשיטת רגל בירושלים או בפתח תקווה.

עיכוב יציאה מן הארץ

:03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org