Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עיכוב יציאה מן הארץ בהליך פשיטת רגל

אודליה משולמי

רום לופוביצ'

שלום לכולם! הייתי בפגישת יעוץ עם יהושוע פקס וטל אופיר, ואני ממליץ אליהם מכל הלב, נתנו לי ולארוסה שלי את כל הזמן שהיינו צריכים, ענו לנו לכל השאלות בלי זלזול, בנוסף שולחים את כל המידע מסודר לאיימל, בקיצור עזרו לנו מכל הלב! ממליץ בחם לב!

צו עיכוב יציאה מן הארץ מוטל על חייבים רבים בהליך חדלות פרעון. חייב אשר מצוי בהליך חדלות פרעון נתון בפיקוח וחקירה של המנהל המיוחד או הכונס הרשמי. במטרה לקבל את ההפטר בסיום ההליך ולצאת לדרך חדשה, החייב נדרש לעמוד במספר תנאים מגבילים. מניעת האפשרות לצאת מארץ היא אחת ההגבלות השכיחות. במאמר זה נעמוד בקצרה על מהותו של צו עיכוב היציאה מן הארץ ומשמעותו.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בנושאי הוצאה לפועל ופשיטת רגל. במאמר זה, עורכת הדין אודליה משולמי תסביר כיצד ניתן לבטל באופן זמני צו עיכוב יציאה.

עיכוב יציאה מן הארץ בהליך פשיטת רגלמהו עיכוב יציאה מן הארץ

במרבית המקרים בתיקי חדלות פרעון, מתיר המחוקק במסגרת החוק להטיל על החייב מגבלות ואיסורים שונים, כדי להבטיח שהחייב יעמוד בתנאים ובמטרות שנקבעו במסגרת ההליך. מבין הצווים המוכרים ביותר שבית המשפט מטיל הוא צו עיכוב יציאה מן הארץ.

בהתאם לתקנות, עיכוב היציאה מן הארץ של החייב הינו חלק בלתי נפרד מצו הכינוס, וההוראה בדבר העיכוב מופיעה בנוסח הרשמי לפי התקנות. המחוקק מסמיך את בית המשפט לעכב את יציאתו של החייב המצוי בהליך פשיטת רגל. אם מדובר בתאגיד המצוי בהליך פירוק, רשאי בית המשפט לעכב בעלים, דירקטור, חבר ו/או נושא משרה אחר בתאגיד לתקופה שיימצא לנכון ובכפוף לתנאים הבאים:

  • יש סיכוי ממשי שאותו אדם עומד לצאת מן הארץ.
  • יציאתו מן הארץ עלולה לפגוע ביכולת פירעון החובות.
  • יציאתו מן הארץ עלולה לפגוע באפשרות שיתייצב לחקירות ובירור הסיבות שהביאו לחובות.

בקשת החייב לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ

מה קורה כאשר חייב שנמצא בהליך של פשיטת רגל רוצה בכל זאת לצאת מהארץ?

חייב המצוי בהליך פשיטת רגל ושניתן נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ, רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ, שתכלול את הפרטים הבאים:

  • פירוט הנימוקים המצדיקים ביטול הצו – בדרך כלל תותר יציאה מן הארץ אך ורק לצרכי פרנסה או לצרכים רפואיים.
  • תצהיר תומך לבקשה.
  • ראיות ומסמכים התומכים בבקשה
  • 2 ערבים החתומים על כתב ערבות הכולל תצהיר מטעמם, צילום ת.ז ושלושה תלושי שכר אחרונים.

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, תנאי סף ליציאתו של חייב המצוי בפשיטת רגל מהארץ, הוא שהוא משלם את כל התשלומים ומגיש את כל הדו"חות. אם חייב לא עשה זאת, לא יהיה כלל דיון בבקשה. על כן, לפני הגשת בקשה יש לשלם את כל הפיגורים בתיק – אם יש פיגורים, ולהגיש דו"חות חסרים.

ביטול עיכוב יציאה מן הארץ

לאחר שהחייב הגיש את בקשתו לביטול עיכוב יציאה מן הארץ, בית המשפט בוחן את בקשתו ועמידתו בתנאים הקבועים בחוק. במידה ובית המשפט מוצא כי החייב עומד בתנאים הקבועים ואין סיבה למנוע את יציאתו של החייב מהארץ, הערבים יפקידו את הדרכונים שלהם אצל הכונס הרשמי. בית המשפט מוציא נגד הערבים צו עיכוב יציאה מהארץ לפני ביטול צו העיכוב כנגד החייב. בנוסף, ערבותם תהיה בתוקף למשך 60 ימים לאחר חזרתו של החייב כדי שבית המשפט יוציא בזמן זה צו עיכוב יציאה חדש כנגד החייב.

כמו כן, כדי שבית המשפט יאשר את בקשתו של החייב, עליו להכין את הדו"ח החודשי מראש, ואף  להסדיר את התשלומים החודשיים מראש טרם יצאתו מן הארץ. בנוסף, בית המשפט יכול לבקש מהחייב להעמיד ערבויות נוספות שייראו לו לנכון. במידה ובית המשפט דוחה את בקשת החייב לביטול העיכוב כנגדו, הוא רשאי להגיש בקשת ערעור תוך 30 יום לבית המשפט העליון.

התפתחות עמדת בית המשפט בנושא ביטול עיכוב יציאה

בעבר, הסיבות למתן אישור לחייב לצאת מהארץ היו בעיקר בשל סיבות כבדות משקל. למשל, אם חייב היה זקוק לטיפול רפואי בחו"ל, או בן משפחה שלו; אם קרוב משפחה בחו"ל היה על ערש דווי והוא רצה להיפרד ממנו; אם עבודתו של החייב חייבה אותו לעבור הכשרות או השתלמות בחו"ל לשם המשך עבודתו במקום, ועוד.

עם השנים, בתי המשפט הכירו בעוד קריטריונים כסיבות מוצדקות לאישור יציאה מן הארץ. כך למשל, כיום גם נסיעה לצרכי דת- נסיעה לעיר אומן באוקראינה למשל, מוכרת כסיבה מוצדקת לאישור יציאה מן הארץ. חייב אשר לא ראה את בני משפחתו המתגוררים בחו"ל שנים רבות, ייתכן ויותר לו לצאת לבקרם; וגם בנסיבות מיוחדות, כאשר מדובר בטיול משפחתי, לעיתים ניתן לאפשר את יציאת החייב מן הארץ.

בכל המקרים בהם מאושרת יציאתו של החייב מן הארץ, עליו להוכיח בדרך כלל כי גורם אחר מממן את הנסיעה, שאם לא כן, לא ברור מהיכן לפושט רגל יש כספים לממן את הנסיעה.

למה חשוב להיוועץ עם עורך דין?

חייב המצוי בהליך חדלות פרעון, אינו רשאי באופן כללי לצאת מהארץ. ישנם מקרים מובהקים בהם כן תינתן לו רשות לכך, למשל, אם מדובר בצורך רפואי דחוף. אולם במרבית המקרים מדובר במקרים אשר הינם גבוליים- והצגתם באופן הנכון בפני בית המשפט, תוך בקיאות בנושא ביטול העיכובים, יכולה להוות את ההבדל בין חייב שיציאתו תאושר וחייב שלא. מעבר לכך, פעמים רבות מבקשים בתי המשפט כי כתנאי לאישור היציאה מן הארץ, יופקד סכום גבוה לקופת הכינוס- בנפרד מן התשלומים הרגילים. ייצוג נכון יכול לגרום לכך שהסכום שייקבע יהיה נמוך באופן משמעותי. על כן, חשוב להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום בטרם הגשת בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.

צרו קשר עם עורך דין מומחה בתחום פשיטת רגל

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בעזרה לפושטי רגל ובעלי חוב בהוצאה לפועל. במידה והוצא כנגדכם צו עיכוב יציאה מישראל, נשמח לעזור לבטל את הצו באופן זמני או קבוע. התקשרו לקביעת פגישה עם עורך דין לפשיטת רגל ממשרדנו בירושלים או בתל אביב.

עיכוב יציאה מן הארץ

:03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top