דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הארכת היתר העסקה לעובד זר מומחה בישראל

Joshua Pex
Joshua Pex

מדינת ישראל לא תומכת בהגעה של זרים לעבוד בישראל במשרות שהיו יכולים למלא עובדים מקומיים. עם זאת, מדינת ישראל תאפשר העסקה של זרים אשר מיומנותם המקצועית או השכלתם יוצאת דופן ונחוצה לחברות שונות במשק. אשרת עובד זר מונפקת לתקופה מוגבלת בכל פעם, מתוך הנחה ותקווה שיסיים את עבודתו בישראל ויעזוב לחו"ל. עם זאת, עובד זר יכול לעבוד בישראל עד ל5 שנים, ואף יותר במקרים יוצאי דופן, במידה והמעסיק בישראל מגיש בקשת הארכת היתר העסקה לעובד זר מומחה.

משרדנו עוסק בהליך קבלת והארכת היתר עבודה לזרים בישראל. במאמר זה עורך הדין יהושע פקס יסביר מהו ההליך הנדרש עובד זר מומחה שכבר שוהה בישראל לעבור כדי להאריך את אשרת השהייה שברשותו.

מיהו עובד זר מומחה?

נכון לסוף שנת 2022 שוהים בישראל 108,516 עובדים זרים חוקיים, בניהם 6,457 עובדים מומחים. עובדים זרים אלו הם בעלי מומחיות ייחודית שאין בנמצא בישראל, והם שוהים בארץ תחת רישיון עבודה מסוג ב/1 מומחה.

עובדים מומחים הם בעלי השכלה, ידע או כישרון המקנה להם מקצועיות ייחודית בתחומם, שקשה או בלתי אפשרי למצוא בשוק העבודה הישראלי. רבים מהמומחים הזרים עוסקים בתפקידי פיתוח וניהול, ורובם בעלי רמת השכלה אקדמית ואו ניסיון מקצועי עשיר טרם הגעתם לישראל. עובדים מומחים עשויים להיות חוקרים, עובדים בענף הרפואה, יהלומנים, אמנים זרים, עובדים בתחום ההייטק, נציגי צבא זר, שפים ועוד.

כדי לקבל רישיון עבודה מסוג ב/1 מומחה, יצטרך המעסיק לקבל היתר העסקה מאגף ההיתרים במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים.  וכן, להנפיק את רישיון עבודה מסוג ב/1 מומחה יחד עם ציון המקצוע המאושר להעסקה. כל זה עוד לפני שהעובד מגיע ארצה.

הרישיון יוגבל בזמן אך יחד עם זאת, באם תראה לנכון, תוכל לבקש החברה להאריך את שהות העובד הזר בשנים נוספות. כדי לאפשר הארכה זאת תצטרך החברה לעמוד במספר דרישות, ומאמר זה יציג אותן בפרוטרוט, יחד עם שאר המסמכים נחוצים על מנת להאריך את היתר ההעסקה.

מה קורה לאחר הגעת העובד ארצה?

היתר עבודה שאושר בפעם הראשונה יהיה בעל תוקף של שנתיים עבור עובד זר מומחה בתחום ספציפי, ולשנה אחת בלבד אם מדובר בתחום שאינו דורש השכלה אקדמית מוקדמת.

בנוסף, רשות האוכלוסין וההגירה רשאית לבטל את ההיתר שניתן לעובד זר מומחה ולמעסיק במידה ונמצאו חריגים בנתוני העובד, למשל אי עמידה בנהלים או בתנאי ההיתר, מסירת מידע חלקי או כוזב או במידה והתקבלה המלצה מנומקת מרשות ציבורית לביטול ההיתר.

האם ניתן להאריך את היתר העבודה מסוג ב/1 מומחה?

כן. ניתן להאריך את היתר ההעסקה לתקופות מרביות ובתנאי שהתקופה המצטברת לא תעלה של 63 חודשי עבודה, למעט במקרים חריגים שיפורטו בהמשך. הליך הבקשה יכלול מספר שלבים אותם נסביר בפסקאות הבאות.הארכת היתר העסקה לעובד זר מומחה

כיצד מגישים בקשה להארכת היתר עבודה עבור זר מומחה?

הבקשה להארכת היתר עבודה ב/1 מומחה תוגש כבראשונה על ידי המעסיק באגף ההיתרים במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים, עד 60 יום לפני תום תוקף אשרת העבודה.

לבקשת ההארכה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • בקשה להארכת היתר עבודה עבור עובד זר
  • תעודת רישום של החברה
  • העתק מאושר של טופסי 102 שהוגשו אל המוסד לביטוח לאומי עבור עובדים ישראלים.
  • אישור רואה חשבון כי החברה המעסיקה את העובד היא ישות פעילה וכי לא נרשמה נגדה הערת עסק חי במהלך השנה האחרונה.
  • מכתב הסבר בנוגע לסיבות בגללן מומחיותו של המומחה הזר הכרחית, עם מסמכים ומכתבי המלצה התומכים בבקשה. מומלץ להתייעץ עם עורך דין הגירה לישראל כדי לעדכן וללטש את המכתב בהתאם לדרישות המשפטיות
  • תשלום אגרה.
  • בבקשות להארכת היתר קיים למומחה זר ב"שכר מומחים" יש לצרף את נספח ג' – דוח מיוחד של רואה החשבון
  • כאשר מגישה את הבקשה חברה זרה ללא סניף בישראל – יש לצרף ייפוי כוח כדין, המסמיך את המבקש לטפל בבקשה בשם המעסיק.

מומלץ לשמור את מספר הסימוכין שהתקבל לאחר הגשת הבקשה לצורך הזדהות ובירור סטטוס בקשה.

האם ניתן להאריך את היתר ההעסקה מעבר ל63 חודשים?

ככלל התשובה היא לא. עם זאת, במידה והמעסיק מעוניין להאריך את שהותו של העובד הזר בארץ מעבר ל63 החודשים המצוינים בנוהל, יהיה עליו להגיש בקשה חריגה לאגף ההיתרים לפחות שישה חודשים לפני סיום תוקפו של ההיתר.

על המעסיק לצרף לבקשה הוכחות לגבי תרומתו הייחודית של הזר המומחה לכלכלה, למשק, לתרבות, לספורט או לחברה.

הבקשה תאושר לאחר התייעצות עם שר האוצר ובהסכמת שר הכלכלה והתעשייה. לאחר אישור ההארכה ניתן יהא להאריך את רישיון המומחה לתקופות מוגבלות מעבר לתקופה האמורה.

מבלי להגיש את בקשת ההארכה החריגה במועד שנקבע, יצטרך העובד לצאת מארץ בתום תוקף אשרת העבודה. המשך שהייה בישראל או חזרה אליה בתום תקופת היתר העבודה האחרון שניתן לו, אפשרית רק כאשר תאושר הבקשה החריגה.

חשוב לציין כי במקרה ולא הוגשה הבקשה המיוחדת עד 6 חודשים לפני תום תקופת רישיונו של המומחה הזר, יהא עליו לצאת מישראל עם תום תוקף רישיונו והוא יהיה רשאי לחזור רק אם תאושר הבקשה החריגה להארכת שהייה.

לאחר תום תקופת היתר ההעסקה, עובדים זרים ככלל מנועים מחזרה לישראל.

כיצד אוכל למקסם את סיכויי מועסק זר בחברתי להמשך שהייה בארץ?

ההליך הארוך שמבקש צריך לעבור לפני אישור בקשת הארכת ויזה עשוי להיות מסובך ומסורבל. כדי להבטיח את אישור הבקשה ומקסום סיכויי קבלת היתר שהייה חדש, רצוי להיוועץ עם עורך דין הגירה לישראל שיוכל לעזור לכם להתמודד עם הדרישות השונות בחוק ונהלי משרד הפנים.  עורכי הדין שלנו המומחים לענייני הגירה ואשרות שהייה עומדים לרשותכם בכל עת.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה