דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אשרת L-1 להעברה פנים-ארגונית לארה"ב

Michael Decker
Michael Decker

קבלת אשרת L-1 לצורך העברה פנים-ארגונית של עובד לארצות הברית

אם אתם עובדים בחברה שיש לה משרד בארצות הברית, והחברה מעוניינת להעביר אתכם לעבודה מאותו משרד, ייתכן שאתם זכאים לקבלת אשרת L-1. ויזה זו מאפשרת למעסיקים להעביר מנהלים ומומחים ממשרד בישראל או ארץ אחרת למשרד בארצות הברית.

בהתאם לסוג אשרת L-1 שניתנת, העובדים יכולים להישאר בארצות הברית עד שבע שנים. אמנם בקשת האשרה היא קצרה יחסית ויש בה מעט שלבים, אך כל שלב יכול להיות מסובך עבור המעסיק. כתוצאה מכך, בקשות L-1 הן לרוב מורכבות ודורשות זמן רב להכנה.

סוגי אשרות L-1

אשרת L-1A למנהלים: קטגוריה זו מאפשרת לעובדים אשרה לשלוש שנים, אותה ניתן לחדש למשך שנתיים בכל פעם, עד ל4 שנים נוספות. העובדים חייבים להגיע לארצות הברית כדי לבצע תפקיד ניהולי עבור החברה האמריקאית. כדי לקבל את אישור הוויזה, החברות יצטרכו להגיש הוכחות לכישורים ולניסיון של העובדים.

אשרת L-1B לעובדים מומחים: אשרה לשלוש שנים, אותה ניתן לחדש פעם אחת לשנתיים נוספות. על העובדים להיות בעלי ידע מיוחד במוצר החברה או בניהול החברה ולהגיע לארצות הברית לצורך עיסוק בעבודה הקשורה לידע זה. בדומה לסוג הוויזה הקודם, המעסיקים יצטרכו להגיש הוכחות לכך שלעובדים יש את הידע והכישורים הדרושים לעבודה.

אשרת L-1 למשרד חדש בארה"ב: אם החברות האמריקאיות עושות עסקים בארה"ב במשך פחות משנה, העובדים יכולים להגיש בקשה לוויזה לניהול המשרד החדש. האשרה תינתן לשנה, עם אפשרות לחידוש עד שבע שנים. המעסיקים יצטרכו להוכיח שהעסק החדש יזדקק לעובדים בתפקיד ניהולי או בתור מומחה.

אשרת L Blanket (כיסוי L למספר עובדים מראש): חברות גדולות מאוד המעוניינות להעביר מספר עובדים לארצות הברית לאורך תקופה ארוכה, יכולות להגיש "בקשה גורפת" למספר ויזות מראש, לא לאדם ספציפי. רק חברות העוסקות במסחר או בשירותים מסחריים זכאיות לוויזה זו, ועליהן להיות בעלות משרד בארצות הברית שעושה עסקים במשך שנה או יותר. אם העתירה תאושר, כל העובדים יצטרכו רק לקבל אשרת L-1 מהקונסוליה המקומית, וזה תהליך קצר בהרבה.

יש הרבה הנחיות מורכבות ופסיקה לגבי האם השאלה משרה מסוימת מתאימה לאחת מקטגוריות האשרה הללו או לא. אנו מציעים לדבר עם עורך דין המתמחה בדיני הגירה בארה"ב כדי להבין אם מקום התעסוקה שלכם מתאים לקטגוריה זו.

אשרת L-1 להעברה פנים-ארגונית

אלמנטים נדרשים של בקשת ויזה L-1

על המעסיקים להגיש את בקשת הויזה בשם העובדים שברצונם להביא לארצות הברית. על מנת לקבל אישור, על המעסיקים להציג את המרכיבים הבאים:

קשר בין המעסיקים הזרים לארה"ב: המעסיקים הזרים ומקום התעסוקה בארה"ב חייבים להיות מחוברים באמצעות מערכת יחסים כגון חברת בת, סניף או חברה אחרת שהיא שלוחה של האחרת. החברה בישראל וזאת אשר בארה"ב לא חייבות לעסוק באותו תחום בדיוק, אבל החברה בארה"ב חייבת לנהל פעילות עסקית בתוך תחומי ארה"ב. המעסיקים יצטרכו להגיש ראיות לקשר, לרבות הוכחת התאגדות ותרשימים ארגוניים של כל חברה.

לפחות שנת עבודה בחו"ל: על העובדים להיות מועסקים בחברה הזרה לפחות שנה רצופה מתוך שלוש השנים לפני הגשת העתירה. עבודה קודמת זו יכולה להיות שונה מהעבודה שהעובד מגיע לארצות הברית לבצע (אלא אם כן העובד מגיע לארצות הברית כמנהל או בכיר במשרד חדש, ובמקרה זה הוא יצטרך לעבוד כמנהל מנהל או בכיר בחברה הזרה במשך שנה אחת לפחות). המעסיקים יצטרכו להגיש ראיות להעסקה זו, כגון תלושי שכר או חוזה עבודה.

המשפחה של מחזיקי ויזה L-1

בני זוג וילדים של בעלי אשרת L-1 יקבלו אשרת L-2, שתאפשר להם להתגורר לצד העובדים בארצות הברית. אמנם אשרת L-2 אינה מאפשרת בעצמה לזרים לעבוד, אך הם עשויים לבקש אישור עבודה (EAD) מממשלת ארה"ב.

אפשרויות לקבלת תושבות לאחר ה-L-1

אשרת L-1 היא אשרה שאינה למטרות הגירה, כלומר העובדים אינם מקבלים תושבות קבע ("גרין קארד") באופן אוטומטי לאחר שהייה של מספר שנים. עם זאת, אתם יכולים להגיש בקשה לגרין קארד בזמן שאתם בארצות הברית עם אשרת L-1 שלכם. הדרכים הנפוצות ביותר לעשות זאת עבור עובדים זרים הן אשרת EB-1 או EB-2.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה