דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תוכנית פירעון חובות – עורך דין פשיטת רגל

Joshua Pex
Joshua Pex

מהי תוכנית פירעון חובות? אם נכנסתם להליך חדלות פרעון או אתם שוקלים את האפשרות להתחיל את ההליך, אז בודאי תשמעו – ואולי כבר שמעתם – את המושג "תוכנית פירעון". משרדנו מתמחה בנושאי חובות והוצאה לפועל. במאמר זה, עו"ד ממשרדנו יסביר מה היא תכנית פירעון החובות אשר מתגבשת לחייב בהליך חדלות פרעון, מה היא כוללת ומי הם הגורמים המחליטים בעניינה.

תכנית פירעון הינה תכנית שמכין המנהל המיוחד שמטרתה להביא לפירעון חובותיו של החייב. תכנית הפירעון היא למעשה סוג של "תנאי" שלאחר קיומו מקבל החייב את צו ההפטר וההליך מגיע לסיומו. תכנית הפירעון מתגבשת על ידי המנהל המיוחד בהתאם למצבו הכלכלי והאישי של החייב לפני כניסתו להליך ובמהלכו ואף בהתאם לתקינות התנהלותו של החייב במהלך ההליך. המנהל המיוחד נדרש להכין תוכנית פירעון לחייב תוך 15 חודשים ממועד צו הכינוס ולהגישה לבית המשפט אשר מחליט אם לאשרה כפי שהיא, לשנותה, או לדחותה.

תוכנית פירעון חובות

מטרת תוכנית הפירעון:

כאמור, בין התכליות העיקריות של ההליך, נמצאת התכלית של שיקום החייב מבחינה כלכלית במטרה לעזור לו לחזור לחיים כלכליים תקינים ולהיות שוב גורם מייצר במשק. אך, בל נשכח כי קיימת תכלית נוספת שמטרתה תשלום החוב לנושים.

במסגרת תכנית הפירעון המנהל המיוחד ממליץ מהו הסכום שעל החייב לשלם על מנת לקבל את ההפטר ובאיזה אופן ישלם החייב את אותו הסכום. תוכנית הפירעון כוללת תשלומים חודשיים על פני מס' שנים (בדר"כ בין 3 ל-5 שנים- לאחר הדיון, למעט מקרים חריגים ומוצדקים), וכן את ההכנסות ממימוש הנכסים של החייב, כגון: מימוש קרן השתלמות, מכירת דירה, רכב וכדומה.

השיקולים בגיבוש תכנית פירעון:

אחד השיקולים שלוקח בחשבון המנהל המיוחד בבניית תכנית הפירעון הוא יכולתו הכלכלית של החייב, ולכן קודם לגיבוש תוכנית הפירעון, החייב מוזמן לחקירה אצל המנהל המיוחד אודות נסיבות יצירת חובותיו ואודות מצבו הכלכלי הנוכחי, זאת על מנת לבחון את יכולת הפרעון שלו. כמו כן, החייב נדרש להגיש דו"חות דו-חודשיים בהם הוא מפרט את הכנסותיו והוצאותיו בהליך, וגם עליהם מסתמך המנהל המיוחד כאשר הוא מגבש תכנית פירעון.

במסגרת החקירה ובמהלך ההליך המנהל המיוחד רשאי לדרוש מהחייב ומצד ג', מסמכים ומידע הקשורים לנכסיו הכלכליים, וגם נכסים אלו יובאו בחשבון לצורך קביעת תכנית הפירעון. שיקול נוסף שנלקח בחשבון על ידי המנהל המיוחד הוא מצבו המשפחתי של החייב, גילו, השכלתו, עיסוקו, מצבו הרפואי והוצאות והכנסות התא המשפחתי כולו.

תוכנית פירעון חובות – עזרת עורך דין

תכנית פירעון החובות תקבע בעצם מהו הסכום החודשי אשר יידרש החייב לשלם בתקופה שלאחר הכרזתו כפושט רגל, ולכן ישנה חשיבות רבה לגובה הסכום שייקבע – שכן החייב ישלם אותו במשך שנים ארוכות. אם למשל ייקבע סכום אשר החייב כלל אינו יכול לעמוד בו, ההליך עלול להתבטל.

ליווי של עורך דין יכול לסייע להתנהלות נכונה במהלך ההליך עצמו, ייעוץ והסברה במהלך הכנת הדו"חות החודשיים וכמובן בחקירה עצמה, אשר כולם הינם גורמים שיכולים לסייע רבות בקביעת גובה התשלום. זו הסיבה שליווי מקצועי יכול לחסוך לחייב לא מעט כסף, ולהביא לקביעת סכום אשר באמת יתאים ליכולתו הכלכלית של החייב, על מנת שיוכל לחיות בכבוד במהלך שנות תכנית הפירעון.

כמו כן, תוכנית הפירעון מוגשת לבית המשפט מספר חודשים טרם מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל. לחייב ניתנת הזכות להתנגד לתוכנית פירעון החובות ולהביא מידע עובדתי ומשפטי אשר יסתור את מימצאיו של המנהל המיוחד ואת שיקוליו בגיבוש תוכנית הפירעון. כך למעשה, החייב מקבל הזדמנות להציע לבית המשפט תוכנית פירעון מטעמו אשר ביכולתו לעמוד בה. לפיכך, חשוב לקבל ייצוג משפטי על ידי עורך דין הבקיא בתחום אשר יביא בפני בית המשפט את עמדתו של החייב, בגיבוי מקורות פסיקה וחקיקה, באשר לתוכנית הפירעון המומלצת.

צור קשר – עורכי דין פשיטת רגל וחדלות פירעון

צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב לקבלת עזרה וייעוץ משפטי בתוכנית פירעון חובות.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה