בין הזכויות החשובות אשר שמורות לנפגעי עבירה, קיימת הזכות להגיש תביעת פיצויים אזרחית (המכונה תביעה נגררת) בפני אותו בית משפט שדן בהליך הפלילי. זכות זו מאפשרת לקיים דיון במסלול מהיר, ללא הצורך להוכיח מחדש את אחריות העבריינים לביצוע העבירה. להלן נפרט על מסלול זה ונרחיב על יתרונותיו לפי החוק.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בדיני נזיקין ובייצוג נפגעי עבירה בתביעות אזרחיות. אנו מספקים ללקוחותינו מענה וליווי לאורך ההליך, לשם שמירה על זכויותיהם כנפגעי עבירה. אנו מתמחים בייצוג נפגעי עבירה בפני כל הערכאות המשפטיות.

מהי תביעה נגררת?

ריבוי מעשי הפשיעה בישראל הינה תופעה מצערת שעם השלכותיה נאלצת החברה הישראלית להתמודד. חדשות לבקרים אנו נחשפים לדיווחים באמצעי התקשורת השונים על מעשי עבריינות שונים, החל מעבירות נגד רכוש, דרך עבירות מין ועד רצח ועבירות אלימות נוספות נגד גופו של אדם. על מנת לסבר את האוזן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה דו״ח אשר לפיו בשנת 2016 הועמדו לדין פלילי בישראל מעל 34,000 איש. למעלה מ-86% מתוכם הורשעו בעבירות המיוחסות להם.

תביעה נגררת - פיצויים לנפגעי עבירה

כידוע, המדינה היא אשר אמונה על ניהול הליכים פליליים בישראל, באמצעות גורמי האכיפה השונים, ובראשם – פרקליטות המדינה ומשטרת ישראל. עולה השאלה כיצד באפשרותם של נפגעי עבירה לתבוע פיצויים כספיים בגין נזקים שנגרמו להם על ידי מי שביצעו עבירות כלפיהם. אף שניהול תביעה אזרחית רגילה נגד העבריינים הינה פתרון אפשרי אחד לשם כך, סעיף 77 לחוק בתי המשפט כולל מסלול מהיר יותר המכונה ״תביעה נגררת״. המסלול מכונה כך משום שבמסגרתו מוגשת תביעה בפני אותו בית משפט אשר הרשיע את העבריינים בהליך הפלילי. 

 

יתרונותיה של תביעה נגררת – חיסכון בזמן התדיינות ופיצוי בסכום שאינו מוגבל

היתרון המרכזי של מסלול התביעה הנגררת הינו בכך שאין צורך להוכיח באמצעות ראיות את הממצאים והמסקנות אשר נקבעו במשפט הפלילי נגד העבריינים. מדובר באחד מבין המקרים הבודדים שבו יראו את ממצאים אלה כראיה מוחלטת אשר אינה ניתנת לסתירה. זאת בשונה מתביעת פיצויים אזרחית רגילה, שבה יש צורך להוכיח את אחריות הנתבעים למעשה, גם אם זו הוכחה כבר בהליך הפלילי. הדבר עשוי לחסוך זמן רב של התדיינות משפטית ולקצר את ההליך באופן משמעותי. יתרון נוסף של הליך זה הוא שסכום הפיצוי אינו מוגבל, ובית המשפט יכול לפסוק כל סכום שהוא, בהתאם לגובה הנזק. זאת בשונה מהליך פלילי, אשר אמנם גם במסגרתו ניתן לפסוק פיצוי לנפגעי עבירה, אך גובה הפיצוי מוגבל. 

חשוב לפעול מהר ככל הניתן – ולא, מסלול התביעה הנגררת נחסם

הזמן משחק תפקיד מרכזי ומכריע בענייננו. נדרש להגיש את התביעה הנגררת בתוך שלושה חודשים מיום הפיכת פסק הדין לחלוט (כלומר, כאשר לא ניתן עוד לערער על פסק הדין). אם הדבר לא נעשה, מסלול התביעה הנגררת למעשה נחסם בפני נפגעי העבירה. ואולם, אין זה אומר בהכרח כי נפגעי עבירה לא יוכלו לתבוע פיצוי כספי במקרים מעין אלה. גם כאשר מסלול התביעה הנגררת אינו מתאפשר, קיימות עבורם דרכים חלופיות לתבוע פיצויים (ראו מאמר נוסף שפרסמנו בנושא). זהו אחד מן המקרים בהם מומלץ לקבל ייעוץ וליווי משפטיים על מנת להבין מה האפשרויות העומדות בפני נפגעי עבירה.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני נזיקין ומימוש זכויות נפגעי עבירה

אם ברצונכם להבין מה זכויותיכם כנפגעי עבירה וכיצד תוכלו לתבוע פיצוי כספי, נשמח לעזור. צרו קשר עם משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובפתח תקווה, לקבלת ייעוץ וליווי משפטיים. אנו מתמחים במתן מענה משפטי עבור נפגעי עבירה וייצוגם בפני הערכאות המשפטיות השונות.

תביעה נגררת פיצויים לנפגעי עבירה

:03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il