דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תאונת דרכים – נזקים בגוף וברכוש – איך תובעים פיצויים?

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

בכל תאונת דרכים שנגרמת כתוצאה מהתנגשות בין שני רכבים, או במסגרת תאונה עצמית, כמו התנגשות רכב בקיר או בעץ או התהפכות רכב וכו', קיימים שני סוגים של נזק: נזק גוף של הנוהג ברכב ו/או הנוסע, וכן נזק רכוש של הרכב עצמו (מה שגם נקרא נזק פח). במידה ונגרמים שני הסוגים, נזקים בגוף וברכוש, האם ניתן לתבוע ולקבל פיצוי בגינם? אם כן, איך תובעים ולפי איזה חוק? נדון בשאלה זו במאמר דנא.

ניתן להניח שכל אזרח במדינה נתקל בתאונת דרכים, אם כנוסע ואם כנהג, וניתן גם להניח כי הוא נזקק לטיפול רפואי בעקבות אותה תאונה. הדעת גם נותנת כי בעקבות תאונת דרכים כאמור נגרמים נזקי רכוש (פח) לרכב המעורב. במקרים כאלה ניתן לתבוע גם לגבי נזקי הגוף שנגרמו למעורב בתאונה, כן נזקי רכוש לרכב המעורב. אלא מאי – לכל סוג של נזק יש את מסלול התביעה שלו, וכעיקרון לא ניתן לתבוע את שני סוגי הנזק באותה תביעה ולפי חוק אחד.

במאמר זה, עורך דין המתמחה בדיני נזיקין ודיני תעבורה יפרט בנוגע למסלול המתאים בהתאם לנזק הנגרם כתוצאה מתאונת דרכים.

 נזק גוף:

מסלול תביעה ראשון הינו בגין נזקי הגוף שנגרמו לנהג/לנוסע בעקבות התאונה, אם נגרמו כאלה, ואותם ניתן לתבוע לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, שחוקק במיוחד לצורך כך. חוק זה נועד להקל על קבלת פיצויים עקב תאונות דרכים, בהתקיים תנאים בסיסיים, מבלי להתעסק בחיפוש אחר אשמים בתאונה. במילים אחרות, שאלת האשם והאחריות לתאונה אינה באה בחשבון בתביעת הפיצוי בגין נזקי הגוף בהתאם לחוק הפיצויים, אלא שהשאלה הנדונה הינה שאלת הנזק בלבד.

אחד התנאים הבסיסיים לתחולת חוק הפיצויים הינו השאלה הביטוחית, דהיינו שבעת התאונה הרכב היה מבוטח בביטוח חובה תקף, בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) [נוסח משלוב], תש"ל-1970 (כאמור בסעיף 1 לחוק הפיצויים – סעיף ההגדרות). תנאי נוסף הינו כי לנהג היה רישיון נהיגה בתוקף בעת התאונה. אלה תנאים בסיסיים אשר מהווים אשרה לתחולת חוק הפיצויים (למעם מספר חריגים הקבועים בסעיף 7 לחוק הפיצויים).

לא רק שניתן לתבוע את נזקי הגוף לפי חוק הפיצויים, אלא שלא ניתן לתבוע פיצויים עקב תאונת דרכים לפי חוק אחר, מתוך עיקרון שנקרא "יחוד העילה" הקבוע בסעיף 8 לחוק הפיצויים (כל עוד ישנה תחולה לחוק הפיצויים).

סעיף 8(א) לחוק הפלת"ד, שכותרתו "ייחוד העילה", קובע כדלקמן:

"מי שתאונת דרכים מקנה לו עילת תביעה על פי חוק זה, לרבות תביעה על פי ביטוח כאמור בסעיף 3(א)(2) ובסעיף 3(ד) לפקודת הביטוח, לא תהיה לו עילת תביעה על פי פקודת הנזיקין בשל נזק גוף, זולת אם נפגע בתאונה שנגרמה על ידי אדם אחר במתכוון."

הסעיף הזה נועד לתת לחוק הפיצויים את עדיפות התחולה על פני חוקים אחרים, ביניהם פקודת הנזיקין (נוסח חדש), כך שאם מתרחשת תאונת דרכים, חוק הפיצויים מייחד את התחולה לפי חוק זה ולא פקודת הנזיקין או כל חוק אחר, והטעם לכך ברור: ניהול תיק ללא קשר לגורם האשם הרבה יותר קל מניהולו עם דיון בשאלת האחריות, כפי שכבר עמדנו על כך לעיל. במילים אחרות, לא ניתן לבחור מסלול תביעה אחר במקרה ויש תחולה לחוק הפיצויים, כך שהעילה מיוחדת רק אליו.

מנגד, היה ואחד התנאים הבסיסיים לתחולת חוק הפיצויים חסר, כי אז יוצא חוק הפיצויים מכלל תחולה, ורק אז ניתן לתובע פיצויים לפי חוק אחר, שעיקרם פקודת הנזיקין (על כך כתבנו בהרחבה במאמר שפורסם באתר משרדנו: מה בין חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ופקודת הנזיקין).Bodily damage in Israel - woman suffering from whiplash after carcrash

נזק רכוש:

סוג אחר של נזק שעלול להתרחש בעקבות תאונת דרכים הינו נזק הרכוש של הרכב/ים המעורב/ים (נזק פח). כאן אין תחולה לחוק הפיצויים משעילת התביעה מבוססת על שאלת האשם והגורם האחראי לתאונה, על כן התביעה נסמכת על פקודת הנזיקין.

במקרה זה, במידה ובעל הרכב הניזוק סבור כי הצד האחר אחראי לתאונה, הוא יכול לתבוע אותו ואת חברת הביטוח שמבטחת את הרכב האחר בביטוח מסוג צד ג', במידה וקיים כזה. אחד המסמכים הבסיסיים שעל התובע להכין הוא חוות דעת מטעם שמאי רכב, אשר בודק את הרכב הניזוק ומעריך את הנזקים שנגרמו לאותו רכב. בדרך כלל, חוות הדעת מורכבת משלושה סוגים של נזק, או מה שנקרא "הנזק הישיר": פירוט העבודות, חלקי חילוף וירידת ערך.

במידה ולתובע שרכבו ניזוק קיים ביטוח מקיף לרכב, כי אז ישנה אופציה לפיה הוא יוכל להפעיל את ביטוח המקיף ע"י דרישה/תביעה נגד חברת הביטוח המקיף ולקבל פיצויים ממנה, ואז חברת הביטוח המקיף יכולה לתבוע את הרכב האחר בגין הסכומים שהיא שילמה, או מה שנקרא תביעת שיבוב. יש לציין כי הפעלת הביטוח המקיף וקבלת הפיצוי ממנו אינה קשורה בשאלת האשם, משהרכב מבוטח בביטוח כאמור. מנגד, תביעת השיבוב של חברת הביטוח המקיף כן תלויה בשאלת האחריות, ועל מנת להחזיר את הכספים ששילמה, או חלק מהם, עליה להוכיח כי הרכב האחר הוא האחראי לתאונה ולנזקים שנגרמו בעטיה.

אם יש לכם שאלות נוספות או אם אתם זקוקים לעזרה משפטית מעורך דין לענייני נזיקין בישראל, אתם מוזמנים לצור קשר כדי לקבוע פגישה במשרדינו בירושלים ובתל אביב.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה