Skip to content

שיטת הניקוד לעבירות תנועה

Saad AbuKhalaf

Saad AbuKhalaf

שיטת חישוב נקודות לחובת נהג העובר עבירה תעבורה, המיושמת בהתבסס על חוק התעבורה [נוסח חדש], ותקנות התעבורה, 1961, מהווה כלי חינוכי המיועד לנהג עצמו מבחינת תיקון הטעות שהוא עשה, מכיוון שחוסר תשומת במהלך הנהיגה ואי התחשבות בתנאי הדרך ובתמרורים עלולה לגרום לתוצאות בלתי רצויות.

על כן, משרד התחבורה מחזיק ברשומה ייעודית לחישוב נקודות תעבורה של כל אדם המחזיק ברישיון נהיגה בתוקף.

עורכי דין במשרד כהן, דקר, פקס וברוש בדיני תעבורה, לרבות אופן הטיפול בדוחות תנועה, דוחות על נהיגה במהירות מופרזת ועוד. במאמר זה נעסוק בנושא הנקודות הנרשמות לחובת נהג, ובהשלכות רישום זה לנהג העבריין.

המטרות העיקריות ברישום נקודות לנהגים

  1. להרתיע נהגים מביצוע עבירות תנועה.
  2. כלי לאיתור נהגים שמבצעים עבירות באופן תכוף.
  3. להגן על בטיחות משתמשי הדרך, לרבות הנהגים עצמם.
  4. לאפשר לנהגים עבריינים לשפר את נהיגתם ולהבטיח שהם מסוגלים לאחוז בהגה.

אופן חישוב נקודות רשומות

שיטת הניקוד לעבירות תנועהבמידה שיש לך לא יותר מ-10 נקודות חובה, אינך נמצא בסכנה למעשה, שכן הרישום פחות רלוונטי לנהגים שמורשעים לעתים רחוקות ומתמקד בנהגים שעוברים עבירות באופן תכוף. כאשר נהג מורשע בביצוע עבירות רבות בזמן קצר, תגובת המערכת תהיה נקיטת צעדים מונעים. במקרה של חריגה מעשר נקודות והגעה ל-12 נקודות הרשומות לחובתך, תחויב לעבור קורס נהיגה מונעת.

משך הקורס הוא 12 שעות והעלות שלו היא 200 שקל לפחות (ייתכן שמספר השעות יהיה רב יותר אם ייבחר המסלול של לימוד בערב).

אשר לנהגים שחוצים את שלב ה-12 נקודות אולם נותרים בטווח של פחות מ-22 נקודות, יש תקופת התיישנות של שנתיים, ועל כן הנקודות הרשומות לחובת הנהג יוקפאו במידה שהוא לא יבצע עבירה כלשהי.

המצב הוא משתנה אם מספר הנקודות גבוה מ-22 , אז תקופת ההתיישנות מתארכת משנתיים לארבע שנים.

כל נהג שעובר את סף 24 הנקודות צריך לעבור קורס נהיגה מונעת מורחב לצורך שיקום לקראת חידוש הנהיגה. משך הקורס הוא 12 שעות והעלות שלו היא 200 שקל לפחות (ייתכן שמספר השעות יהיה רב יותר אם ייבחר המסלול בערב).

שלילת רישיון

במידה והנהג יגיע לכמות של 36 נקודות הרשומות לחובתו, משרד הרישוי ישלול את הרישיון שלו למשך שלושה חודשים לפחות.

אם נהג חרג מ-72 נקודות שנרשמו לחובתו במצטבר במהלך תקופה של 6 שנים, הוא יחויב לעבור בדיקה רפואית במרכז מוסמך לבטיחות בדרכים, לצורך בדיקת בריאותו ויכולתו לנהוג כהלכה. בנוסף לכך, הנהג ייאלץ לוותר על רישיונו למשך 9 חודשים לפחות ולעבור מבחן נהיגה תאורטי (תיאוריה) ומעשי (טסט) שוב.

מן הראוי לציין כי יש להשלים את הקורס תוך שישה חודשים, אחרת רשות הרישוי תהיה רשאית להשהות את חידוש הרישיון של הנהג.

צרו קשר:

אנו במשרד עו"ד כהן, דקר, פקס וברוש מתמחים בכמה תחומים לרבות אופן הטיפול בדוחות תנועה, דוח על שיחה בטלפון בזמן נהיגה וכל מה שנוגע לחוקי התנועה ובתי דין לתעבורה.

שיטת הניקוד לעבירות תנועה

03-3724722, 055-9781688 

office@lawoffice.org.il

 

 

צרו קשר

Scroll To Top