דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

קצבת נכות כללית (מדריך משפטי מפי עו״ד דיני עבודה ודיני ביטוח)

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

כיצד ניתן לתבוע ולקבל קצבת נכות כללית? תביעה לקבלת קצבת נכות כללית יש להגיש במוסד לביטוח לאומי לאחר איסוף כלל המסמכים הרלוונטיים וביצוע ההכנות הנדרשות. לאחר הגשת התביעה, היא תיבחן על-ידי ועדה רפואית, אשר תחליט האם יש לקבוע אחוזי נכות. לאחר מכן תיבחן דרגת אי כושר עבודה של התובעים. במידה והתביעה נדחית, ניתן לבקש עיון מחודש בהחלטה, או לערער עליה בפני בית הדין לעבודה. במדריך זה תפרט בהרחבה על שלבי ההליך ואופן הטיפול בו עורכת הדין נירית פליישמן, מומחית לדיני עבודה ודיני ביטוח ממשרדנו.

קצבת נכות כללית (מדריך משפטי מפי עו״ד דיני עבודה ודיני ביטוח)

קצבת נכות כללית – רבים אינם מממשים את זכויותיהם

במדינת ישראל חיים מעל 1.5 מיליון אזרחים ואזרחיות עם מוגבלויות (על פי נתוני נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות אשר פורסמו בשנת 2020). מדובר על כ-17% מהאוכלוסייה הכללית ומעל 20% מהאוכלוסייה הבוגרת. כ-8% מכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל מתמודדת עם מוגבלות חמורה, שהיא ליקוי פיזי או בריאותי מתמשך, המפריע לסובלים ממנו בפעילותם היומיומית. רבים מהם עשויים להיות זכאים לקבלת קצבה וזכויות נוספות במוסד לביטוח לאומי. ואולם, על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, רק חלק קטן יחסית מתוכם (כ-287 אלף תושבים) זכאי לקבלת קצבת נכות בפועל, נכון לשנת 2022.

רבים נוספים עשויים להיות זכאים לקצבת נכות כללית במוסד לביטוח לאומי. ואולם, קיים לא מעט חוסר מודעות בקרב מבוטחים לגבי הדרכים למימוש הזכויות, ובמקרים רבים גם קשיים בהתמודדות עם הביורוקרטיה הכרוכה בכך. ניסיוננו מלמד כי אכן, תביעות רבות לקצבת נכות מוגשות בצורה שגויה, ללא היכרות עם התהליך. הדבר מוביל לכך שתביעות רבות לקצבה נדחות על רקע זה. הסתייעות בעורך דין מומחה לדיני עבודה ודיני ביטוח, בעל הניסיון והידע הנדרשים לטיפול בתהליך, עשויה לשנות לחלוטין את התמונה ולקדם קבלת קצבאות בקרב הזכאים לכך. להלן נפרט אודות קצבת נכות כללית וכן אודות התהליך לצורך קבלתה.

מהי קצבת נכות כללית ובאילו מקרים היא עשויה להינתן?

בטרם נסביר על שלבי התהליך, חשוב להבין מהי בדיוק קצבת נכות כללית, ועבור מי היא נועדה. קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית מטעם המוסד לביטוח לאומי, המשולמת לבעלי מוגבלויות שמצבם הבריאותי אינו מאפשר להם לעבוד ולהתפרנס במשרה מלאה או באופן כללי. באופן כללי, רשאים לתבוע אותה תושבי ישראל שכתוצאה מתאונת דרכים, מחלה או לידה נגרם להם ליקוי פיזי, נפשי או שכלי אשר מצמצם את כושר ההשתכרות שלהם, או את היכולת לתפקד במשק הבית (לגבי עקרות בית). התביעה לקבלת קצבת נכות כללית עשויה להיות מורכבת למדי לטיפול, לאור כך שמדובר בהליך עם מספר שלבים, המצריך היכרות עם החוק ואופן בחינת התביעה.

מהם שלבי ההליך לצורך קבלת קצבת נכות?

בטרם הגשת התביעה בפועל, חשוב להתכונן כראוי לקראת ההגשה. שלב ההכנה לתביעה חשוב ביותר, וכולל איסוף של החומרים הרפואיים ויתר המסמכים הרלוונטיים. מסמכים אלה עשויים לכלול תעודות ומסמכים רפואיים, ובכלל זה אישורי אשפוז ואישורים על טיפולים רלוונטיים. לגבי עובדים שכירים, נדרש לצרף תלושי שכר רלוונטיים, או אישורים על דמי מחלה או הכנסות שלא מעבודה, ככל שקיימים. החומר והראיות שיוגשו במהלך התביעה ישפיעו באופן ישיר על גובה אחוזי הנכות שייקבעו, וזאת בייחוד כאשר מדובר במי שסובלים ממספר מחלות או ליקויים. על מנת לקבל תמונה כללית של המסמכים והחומר אשר יש להגיש, הכין המוסד לביטוח לאומי מחשבון בדיקה, המפרט רשימה של המסמכים הרפואיים הנדרשים, לפי האבחנות הרפואיות הרלוונטיות. עם זאת, חשוב לדעת כי רשימה זו היא כללית ולא ממצה במקרים רבים. לכן, מומלץ להיעזר בעורך דין לצורך הטיפול בהכנות לתביעה, כמו גם בייצוג וליווי משפטי במסגרת התביעה עצמה.

לאחר הכנת המסמכים והחומרים הרלוונטיים, יש להגיש את התביעה במוסד לביטוח לאומי. התביעה ניתן להגשה כיום באמצעות טופס מקוון, לצד המסמכים הרלוונטיים. יש לצרף גם כתב ויתור על סודיות רפואית, הניתן כיום להגשה אף הוא באופן מקוון. את התביעה רשאים להגיש המבוטחים עצמם או בא כוח המייצג אותם. חשוב לציין כי לצד מסלול ההגשה הרגיל, במקרים חריגים ניתן להגיש תביעות במסלול מהיר, אשר הביטוח הלאומי משתדל לטפל בהן בתוך כ-30 יום ממועד הגשת התביעה. מסלול זה מיועד לבעלי מוגבלויות קשות, ובהם חולי סרטן המטפלים במחלתם באופן אקטיבי, חולים סופניים, מבוטחים אשר עברו השתלות איברים, חולי ALS ובעלי ליקוי נפשי ששיעורו 50% לפחות.

בחינת התביעה לקבלת קצבת נכות כללית במוסד לביטוח לאומי

לאחר הגשת התביעה, היא תיבחן במסגרת ועדה רפואית רלוונטית. הוועדה תקבע את אחוזי הנכות הרפואית. בדרך כלל מגישי התביעה יובאו בפני הוועדה לצורך התרשמות כללית ובחינת עניינם במסגרת זאת. לאחר בחינת התביעה על-ידי הוועדה תיבחן דרגת אי כושר עבודה. מי שתיקבע עבורם דרגת אי כושר בשיעור 60% לפחות , יהיו זכאים לקצבה בשיעורים משתנים, הנעים בין 2,135-3,700 ש״ח לקצבה הבסיסית (נכון לשנת 2022). הזכאות תחול גם לגבי מי שתיקבע עבורם נכות בשיעור משוקלל (בגין כמה ליקויים) של 40% כאשר בגין אחד מהליקויים נקבע שיעור נכות של לפחות 25%, וכן לגבי עקרות בית אשר שיעור הנכות שנקבע להן עומד על 50% ומעלה. בנוסף לקצבה הבסיסית, ייתכנו תוספות לקצבה עבור בני זוג (בשיעורים הנעים בין 715 ש"ח ל1,192 ש״ח, נכון לשנת 2022) ועד 2 ילדים (בשיעורים הנעים בין 572 ש"ח ל954 ש״ח, נכון לשנת 2022). כמו כן, בנוסף לקצבה והתוספות הנ״ל, ייתכנו זכאויות להטבות חיצוניות לאלה הניתנות מטעם המוסד לביטוח לאומי, דוגמת פטור ממס הכנסה.

מה עושים כאשר הטיפול בתביעה מתעכב או שהתביעה נדחית?

הטיפול בתביעה עשוי להימשך זמן רב. מי שאין להם הכנסות אחרות במהלך ההמתנה להכרעה בתביעה עשויים להיות זכאים להבטחת הכנסה, לצורך כיסוי הוצאותיהם הבסיסיות. מלבד עיכוב ההכרעה בתביעה, במקרים רבים המוסד לביטוח לאומי ידחה את התביעה מטעמים שונים, כגון התיישנות התביעה, היעדר הוכחות מספקות בנוגע לנכות וכיו״ב. באפשרות מי שאינם מרוצים מההכרעה זכאים לבקש את בחינתה מחדש על-ידי ועדה פנימית של המוסד לביטוח לאומי, או לערער עליה. לעיתים ניתן להגיש ערר פנימי בפני ועדות רפואיות לעררים במוסד לביטוח לאומי. כמו כן, ניתן להגיש תביעות וערעורים נגד המוסד לביטוח לאומי בפני בית הדין לעבודה. ניתן לערער הן על החלטת הוועדה הרפואית והן בגין ההחלטה בעניין אי כושר עבודה. על מנת לברר מה הדרך הנכונה לפעול במקרים ספציפיים, מומלץ לפנות לעורך דין מומחה לדיני עבודה וביטוח, המנוסה בטיפול בתביעות למימוש זכויות רפואיות.

קצבת נכות כללית – צרו קשר עם עורכת דין מומחית לדיני עבודה ודיני ביטוח

במדריך זה הסברנו על האופן שבו מטופלות תביעות לקבלת קצבת נכות כללית במוסד לביטוח לאומי. אנו מודעים לכך שבמקרים רבים הנושא מעלה שאלות רבות, לאור המורכבויות השונות העולות בתביעות אלה. אם יש לכם שאלות פרטניות או שאתם זקוקים לכל סיוע בנושא, ניתן לפנות אל משרדנו ונשמח לעזור. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני עבודה וביטוח. עורכי ועורכות הדין במשרדנו מעניקים מענה משפטי מקיף ומקצועי בתביעות המוגשות בפני המוסד לביטוח לאומי ובהליכי מימוש זכויות רפואיות. משרדנו מלווה את לקוחותיו לאורך כל שלבי התהליך למימוש זכויותיהם. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ולתאם פגישת ייעוץ במשרדנו, בירושלים ובתל אביב.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה