דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

קבורה בישראל

Michael Decker

רצון שכיח בקרב יהודים מכל רחבי העולם הוא להיקבר בארץ הקודש. מאידך, אזרחי ישראל רבים אינם מרוצים משירותי הקבורה שמציע להם משרד הדתות, והיו מעדיפים שיקיריהם (או הם עצמם, לפי הוראות הצוואה) ייקברו בטקס חלקה המסודרים לפי אמונתם או חוסר אמונתם.

אבל הקבורה בישראל היא תחום עם רגולציה רבה, בעיקר בגלל הדומיננטיות של חוקי הדת. קניית קרקע לבית עלמין, ההסמכה של ארגוני קבורה וסבסוד המדינה לקבורה הן סוגיות מאוד ספציפיות, שמחייבות את הניסיון והמומחיות שיש למשרד עורכי הדין שלנו, ששמחים לשתף אתכם את ניסיונם במאמר זה.

האם ניתן לקנות קרקע לבית עלמין בישראל?

בתי העלמין בישראל מנוהלים על ידי ארגוני קבורה ברישיון משרד הדתות. הסמכה זו כפופה לקיומם של תנאים משפטיים שונים, על פי תקנות שירותי הדת היהודיים (חברות לעניני קבורה), תשכ"ז-1966, כגון הזכות לרכוש קרקע בישראל, הסכם עם המוסד לביטוח לאומי, היכולת לספק שירותים, התנהלות תקינה, ביטוח צד ג' ויכולת כלכלית להקים, לתחזק ולנהל בתי קברות.

כמו כן, משרד הדתות מציב תנאים נוספים מבחינת ביטחון, שמירה, עומק הקבר, הדרכים, השבילים והמעברים. בנוסף, במקרה של פטירת יהודי המעוניין בקבורה יהודית, הארגון המוסמך יהיה כפוף לכיבוד ההיבטים ההלכתיים הקשורים בטיפול בנפטר, טקס הקבורה וצורתו, הקמת המצבה, והכל בהתאם לכללים של הרבנות הראשית לישראל ובהתאם לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971. יצוין, כי החל משנת 2006, ניתן לקבור נפטר בהליך אזרחי שהינו פטור מכללי הדת.

קבורה בישראל

כיצד רוכשים קרקע לקבורה בישראל?

בשל המחסור בנדל"ן בישראל, לא ניתן לרכוש קרקע ולהחליט להפוך אותה לבית קברות. יש צורך בקבלת אישור מרשות מנהל מקרקעי ישראל לשינוי ייעוד הקרקע (שעשוי להימשך שנים) או לחפש קרקע המיועדת לקבורה.

האינטרס של בית הקברות הוא לקבור כמה שיותר נפטרים. לפיכך, אין מקרה בו סורבה קבורה מחמת מעמדו הפרטי של בית העלמין. לאור בחינת הדין החל, לא נראה כי ישנה בעיה משפטית להקמת בית עלמין פרטי (בכפוף לתנאים המפורטים לעיל). מיותר לציין שאם המדינה תסבסד את בניית בית העלמין, היא תחייב את הקבורה של תושבי האזור בבית העלמין.

מי זכאי לסבסוד קבורתו?

סבסוד המוסד לביטוח לאומי ניתן לתושבי ישראל בלבד (כלומר אדם שמרכז חייו הוא בישראל, למשל היכן שנמצא מקום מגוריו קבוע, מקום מגורי בני משפחתו, בתי הספר של ילדיו, מקום עבודה עיקרי וכדומה).

המוסד לביטוח לאומי משלם את עלויות הקבורה והשירותים הרגילים בקשר לקבורה של כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, וכל תושב ישראל שנפטר בחו"ל. התשלומים מועברים ישירות מהמוסד לביטוח לאומי לארגון הקבורה המורשה הסטנדרטי.

יהודי המתגורר בחו"ל ומבקש להיקבר בארץ הקודש, או ישראלי שחי תקופה ארוכה בחו"ל ואיבד את זכויותיו במוסד לביטוח לאומי אינם זכאים לקבורה במימון המדינה. מחיר קבורתם אינו קבוע בחוק, ונתון לשיקול דעתו של ארגון הקבורה. עם זאת, יצוין כי הצעת חוק משנת 2006 שביקשה להסדיר את מכירת שטחי הקבורה ליהודים זרים עודכנה לאחרונה במטרה למנוע מכירת שטחים במחירים מופקעים, ולהכריח את בעלי הרישיון לפרסם מחירים באופן שיבטיח שקיפות וימנע הפקעת מחירים.

צרו קשר:

תחום הקבורה בישראל מוסדר בשורה של חוקים. החקיקה בתחום זה התפתחה, במידה רבה, בעקבות השאלות והצרכים שהתעוררו במהלך השנים. אם אתם מתכננים לקנות קרקע בישראל להקמת בית עלמין או שיש לכם שאלה כלשהי, אנא פנו אלינו.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה