Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

בקשה לצו קיום צוואה

Michael Decker

ערן כהן

הגעתי לעו"ד מיכאל דקר בזכות הביקורות המעולות עליו ולגמרי זכיתי! שכרתי את שירותי המשרד בתחום דיני המשפחה בתביעה שהגשתי למשמורת משותפת והפחתת מזונות והגעתי לתוצאה המיוחלת, דבר שחשבתי שלא אפשרי. מעבר לשירות המקצועי והאמין לו זכיתי מתחילת הדרך, מיכאל נתן לי הרגשה של בן בית ונסך בי רוגע ובטחון לאורך כל הדרך עם המון סבלנות ואמפתיה. תודה גדולה גם לשאר צוות המשרד - יישר כח! בהערכה רבה, ערן כהן

חוק הירושה  קובע תקנות מיוחדות לגבי צו קיום צוואה בישראל. צו קיום צוואה מעניק תוקף לצוואה והופך אותה למחייבת לאחר פטירתו של בעל הצוואה.

סדרת המאמרים

משרדנו מתמחה במגוון תחומים, כולל דיני ירושה בישראל. מאמר זה שייך לסדרת מאמרים המתייחסים להיבטים שונים של דיני הירושה, על פי ההוראות הנמצאות באתר משרד המשפטים תחת הרשם לענייני ירושה. למידע נוסף, בקרו במאגר המאמרים שלנו בנושאי ירושה.

צו קיום צוואה

רקע בנושא צווי קיום צוואה

האדם המבקש קיום ירושה או צוואה יכול להיות היורש הרשום בצוואה או כל אדם אחר המעוניין להבטיח שהצוואה תהיה תקפה ומחייבת. בעת הגשת הבקשה, תפורסם מודעה בעיתון רשומות ותינתן לאחרים הזדמנות להגיש התנגדויות להנפקת הצו.

בקשה לצו קיום צוואה

יש לצרף את המסמכים הבאים לבקשה:

  1. שתי אסמכתאות להוכחת תשלום האגרה. ניתן לשלם באמצעות שירותי התשלום המקוונים או באמצעות תלושי בנק ששולמו בבנק הדואר, בהתאם לתעריפים הקבועים בתקנות.
  2. בקשה לצו קיום צוואה שמולאה כדין ונחתמה על ידי המבקש כמצהיר ואושרה על ידי עו"ד, נוטריון, שופט, דיין או ראש הרשות המקומית.
  3. תעודת פטירה מקורית או עותק נאמן למקור.
  4. הצוואה המקורית. במקרה שלא נמצאה הצוואה המקורית, על המבקש להגיש בקשה לאישור הגשת עותק של הצוואה, בצירוף הסיבות לאי ההגשה של הצוואה המקורית, וזאת בד בבד לצד הבקשה לצו קיום הצוואה. בנוסף, יש לשלם את האגרה הקבועה בתקנות.
  5. הודעות לכל היורשים ואישורים שההודעות נשלחו בדואר רשום או אישור בכתב שנחתם על ידי היורשים, המאשר כי הם מודעים להגשת הבקשה.
  6. אם המבקש מיוצג על ידי עו"ד, יש לצרף כתב יפוי כח מקורי או עותק נאמן וזאת בתנאי למקור.

יש להגיש את הבקשה ואת המסמכים הנלווים בארבעה עותקים שלמים: המקור ועוד שלושה צילומים של המקור. בקשות שנשלחו בדואר רשום יקבלו עדיפות על פני בקשות שהוגשו בדלפק הקבלה של משרד המשפטים.

יצירת קשר

אם יש לכם שאלות בכל הקשור לירושה, אתם מוזמנים לפנות אלינו. עו"ד מיכאל דקר מתמחה בדיני ירושה בישראל וישמח לסייע לכם בנושא זה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top