דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פיצוי על נפילה בקניון

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

הקניון מרכז בתרבות המודרנית את עיקר זמן הפנאי שלנו. אליו אנו ניגשים לצורך קניות, בילוי, הסעדה, קולנוע, ביגוד ועוד. בימים חמים הקניון מהווה מפלט של חלל ממוזג בו ניתן לזהות ובימים גשומים הקניון מאפשר לנו להסתובב יבשים ומחוממים.

בעלי הקניון אחראים למצב התחזוקה בו, לאזהרה מפני שטחים רטובים על ידי שלטי "זהירות החלקה" ו כמו כן לתקינות כלל המערכות בו לרווחת האורחים. אין מדובר באחריות אבסולוטית על כל סדק או לכלוך אך ישנם מפגעים שאי הסרתם או חוסר אזהרת העוברים ושבים בשימוש בהם עשויה להיחשב כרשלנות, זאת בהנחה שמי שעשה בהם שימוש או נתקל במפגע נפל ונחבל.

כך למשל, שימוש בדרגנוע לא תקין, הימנעות וסגירתו או הצבת שלט המזהיר משימוש בו ואי תיקונו עשויים לגבש את העילות הדרושות להוכחת רשלנות, כפי שיוסבר בהמשך.

תביעה בגין נפילה בחניון בקניון

אם נפגעתם כתוצאה ממפגע בקניון כדאי ורצוי להגיש תביעה על מנת לקבל פיצוי על נזקי גוף שנגרמו לכם. על מנת להגיש תביעה כזו יש להוכיח את יסודות הרשלנות כך שהנהלת הקניון ו/או חברת האחזקה שלו לא קיימו את חובת הזהירות הקונקרטית ולאחר מכן גם המעשית.

פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח 1968 מאפשרת הגשת תביעות לפיצויים בגין נזקי גוף, באותם מקרים בהם ניתן להוכיח עילת רשלנות. זאת אומרת שהנהלת הקניון או חברת האחזקה שלה, הפרה את חובת הזהירות כלפי הנפגע.

קניון מוגדר כמקום ציבורי וככזה הוא חייב בחובת זהירות סבירה כלפי העוברים בו. עוולת הרשלנות אותה יש להוכיח כתנאי לתביעת נזיקין קשורה בהתקיים שלושה תנאים במצטבר: קיומה של חובת זהירות והפרתה, נזק פיזי ממשי לנפגע והוכחת קשר סיבתי בין הרשלנות לנזק.

חובת זהירות: על הנהלת הקניון וחברת האחזקות לדאוג לשלום אורחיו, המקום נקי וללא מפגעים העלולים לגרום לתאונה, דוגמת החלקה על פריט מזון או שלולית, ודאגה למדרגות עם פסים למניעת החלקה, תאורה מתאימה, דרגנוע תקינים, השמת שלטים לאזהרה מפני מרצפות רטובות וכדומה.

נזק פיזי ממשי: על הנזק שגרם לנפגע להיות מוכח על ידי מומחה, ביטוח לאומי, וועדה רפואית עם שיעור אחוזי נכות מסוים אותו ניתן למדוד.

הוכחת קשר סיבתי:  חוות הדעת של הרופא המומחה קושרת גם בין הנזק הממשי לתאונה עצמה. לצד שכנגד שמורה הזכות להביא רופא מומחה מטעמו שיעריך אחרת את אחוזי הנכות או הפגיעה וינסה לנתק את הקשר הסיבתי בין הנזקים לבין התאונה (למשל לטעון שמדובר בנכויות מהם סובל הנפגע עוד בטרם התאונה ואלו לא קשורים למה שעבר באותו אירע רלוונטי).

בעניין זה חשוב לציין שגם חניון של קניון הוא באחריות הנהלת הקניון וניתן בהחלט להגיש תביעה כנגד מפעיל החניון, אם הוא קבלן חיצוני, אך גם כנגד הנהלת הקניון.

מה יש לעשות מיד לאחר הנפילה בקניון?

במידה והתרחשה תאונה עקב מפגע שגרם לכם נזקי גוף מומלץ לנקוט את הצעדים הבאים ולאחר מכן לפנות לעורך דין המומחה בנזקי גוף:

 • צלמו את המפגע וסביבתו בזמן בו אירעה התאונה. יש לעשות זאת בסמיכות ככל הניתן למועד התאונה שכן מקצת הנפגעים, כגון מים או פרטי מזון שהושארו על המרצפות הינם זמניים.
 • תיעדו את נזקי הגוף שנגרמו לכם – חתכים, חבורות, שיניים שבורות, ממספר זוויות ובאופן שפניכם יראו. הדבר יסייע בהוכחת הנזק.
 • שימרו את פרטיהם של עדי התאונה.
 • יש לפנות לטיפול רפואי ולוודא שפירוט נסיבות התאונה נרשמים בטפסים הרלוונטיים. בהקשר זה עדיף להתפנות לחדר מיון בבית החולים, לפרט בפני הרופא המטפל את הנסיבות בהם נגרמה התאונה ולוודא שהן נרשמות. הדבר יסייע בהמשך בהוכחת הקשר הסיבתו. גם אם בחרתם שלא להתפנות לבית החולים פנו לטיפול רפואי במועד הקרוב ככל הניתן למועד התאונה.
 • תיעוד כל הוצאה כספית, אף נסיעות, בשל התאונה ותיעוד כל מסמך רפואי שניתן לאחר מכן בהקשר לתאונה.
 • פניה לעורך דין מומחה בדיני נזיקים בטרם פניה לבעלי המקום או לחברת הביטוח לאחר התאונה.

את מי תובעים?

מרבית הקניונים מפעילים חברות ניהול ואחזקה או חברות ניקיון האחראיות על תיקון המפגעים. בפגיעות שנגרמו עקב רשלנות בקניון ניתן לתבוע את הנהלת הקניון, חברת הניהול והאחזקה, וחברת הניקיון יחד.

תאונות תלמידים

חוק הבריאות הממלכתי, תשנ"ד 1994 מחייב לבטח את כלל התלמידים במדינת ישראל על ידי המוסדות חינוך בהם הם נמצאים בביטוח תאונות אישיות. הביטוח הזה חל על התלמידים 24/7, אין זה משנה אם הוא נמצא במוסד החינוכי בו הוא לומד או לא והכלל הזה תקף גם לשהייה בקניון. הביטוח נותן פיצוי משתנה לפי היקף הפגיעה: מוות, נכות צמתיה לפי אחוזים, נכות זמנית לפיצוי חד פעמי, החזר הוצאות רפואיות, פיצוי כספי להורה שנפגע משום שהשתתף בפעילות בית ספרית בו למד התלמיד כגון טיול שנתי וטיפולים לשיניים שנפגעו בעקבות תאונה.

מדובר בפיצוי נפרד שיכול להתקבל ללא קשר לתביעה כנגד הנהלת הקניון והחברה שפעלה מטעמה. על מנת לקבל את הפיצוי יש לפנות לחברת הביטוח המתאימה שהמוסד החינוכי ביטח. במקרים בהם החברה מסרבת לפצות ניתן לתבוע את הפיצוי בבית המשפט.

המוסד לביטוח לאומי

באותם מקרים בהם הנפילה בקניון התבצעה במהלך עבודה – כאשר מדובר בנפילה בקניון בדרך לעבודה או ממנה או כאשר מדובר באדם העובד בקניון ישנה אפשרות להגיש דמי פגיעה מהביטוח הלאומי.

 • הנפגע זכאי לתשלום דמי פגיעה עד 91 יום מיום התאונה
 • נכות צמיתה רפואית בין 9-19% תביא לתשלום מענק חד פעמי בהתאם לאחוז הנכות ומשכורת הנפגע ב-3 חודשים שקדמו לתאונה
 • נכות צמיתה רפואית של 20% ומעלה תזכה את הניפגע בקצבה חודשית לכל משך חייו

כאמור, עד לקבלת פיצוי עבור נכות זכאי הנפגע לקבל דמי פגיעה בו תפוצה עד 13 שבועות ובסכום שלא יעלה על 1,114.38 שקלים ליום. הסכום המדובר הוא 75% ממוצע ההכנסה המבוטחת ב-3 חודשים האחרונים לפגיעה. מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

אשם תורם

אחת מטענות ההגנות הנפוצות ביותר היא כי הנפגע היה מודע לסיכון לא סביר שהוא לוקח על עצמו ולכן למרות נזקי גוף שנגרמו, הוא אחראי גם כן במידה מסוימת לתאונה שהתרחשה. אלו יסודות האשם התורם.

באותם מצבים רלוונטיים לנסיבות התאונה, אם בית המשפט יקבל טענה זו, האשם התורם ינוקה מהפיצוי המגיע לו לפי האחוז בו יקבע האשם התורם. לדוגמה אם מגיע לתובע מסוים פיצוי של 250 אלף שקלים ונקבע כי האשם התורם שלו הוא 20%, הפיצוי שיגיעו לו בסופו של דבר הוא 200 אלף שקלים.

כך למשל המשפט קבע בפסק דין של בית משפט השלום בתל אביב באוקטובר 2017 כי אישה שנפלה לאחר שנתקלה בשרשרת ברזל בכניסה לחניון בקניון בחיפה תפוצה ב-180 אלף שקלים (ת"א 53841-06-14). כתוצאה מהנפילה היא פונתה לקבלת טיפול רפואי ובחוות הדעת הרפואית נקבעו לה 10% נכות בשורש כף היד כלפי התובעת. היא תבעה את "ליברמן זא"ב השקעות בע"מ" שמפעילה את החניון שם טענה שלא ניתן היה להבחין בשרשרת הנמוכה וסיפקה צילומים שתמכו בכך.

השופט יובל גזית החליט לקבל את תביעתה אך בפסק הדין קבע כי ניתן היה להימנע ממעבר במקום המפגע ופסק לחובתה אשם תורם בסך 20% על כן היא פוצתה בסופו של דבר ב-144 אלף שקלים בלבד.

 

אם עברתם תאונה בעקבות נפילה בקניון וברצונכם לברר אפשרות לתביעה נזיקין, אם ברצונכם לקבל חוות דעת מקצועית ולברר האם בעלי הקניון הפרו את חובת הזהירות שחלה עליהם או אם קיים לגביכם אשם תורם, אתם זקוקים לייעוץ משפטי של עו"ד מומחה לדיני נזיקין / רשלנות רפואית בעל ניסיון מתאים.

משרדנו מתמחה בנזקי גוף מכל סוג ובו תוכלו למצוא את עורכי הדין המתאימים לכם, מומחה לתחום ובעל ניסיון של שנים שישמח להיפגש איתכם, לייעץ לכם ולענות לכם על כל שאלה.

 

 

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה