דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

איך מגישים תביעה בגין פגיעה מאלימות משטרה?

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

כדי להגיש תביעה לאחר פגיעה מאלימות משטרה, חשוב מאד לתעד את אירוע האלימות והנזקים שנגרמו לכם, ככל הניתן – על ידי צילום האירוע, ביקור אצל רופא ועוד. התביעה אינה חייבת לעלות כדי נזקים פיזיים משמעותיים, וניתן להגישה אף בגין נזקים נפשיים שנגרמו לכם בעקבות האירוע. את בירור התביעה עושים בבתי המשפט האזרחיים, ככל תביעה כספית אחרת.

מהי אלימות משטרתית ומדוע יש עלייה בה בשנים האחרונות?

בסמכות שוטרי משטרת ישראל להפעיל כח במידה מידתית במקרים מסוימים, וכמובן לחדול מהשימוש בכח מרגע שחולפת הסכנה. לכן, גם אם ביצעתם מעשה שנחשד כמעשה לא חוקי, שוטרים אינם רשאים לפעול כלפיכם באלימות לא מוצדקת. יובהר, כי ניתן להגיש תביעות נגד שוטרים גם בגין שימוש נוסף בסמכויותיהם שלא כדין (למשל, חיפוש לא חוקי, מניעת שתיה ומזון במהלך חקירה ועוד), אבל במאמר זה נתמקד בתביעה בגין פגיעה מאלימות משטרתית, שהיא תביעה כספית בתחום דיני הנזיקין.

לצערנו אנו נתקלים בשנים האחרונות במקרים רבים של אלימות משטרתית. הסיבות לכך מגוונות, ומקורן בין היתר בכך שחלק מכוח האדם שמגיע לתפקידי שיטור אינו מספיק איכותי, בעיקר בשל התמריצים הנמוכים בעבודה כשוטר (משכורת נמוכה בשילוב סיכון גבוה) ובכך שחלק מהשוטרים אינם מיומנים מספיק, בשל מחסור בהשקעת משאבים. הנ"ל, בשילוב העבודה האינטנסיבית אותה נדרשים לבצע בימים אלה – לרבות הפגנות במספרים חסרי תקדים ומילוי תפקידים ביטחוניים בשל ריבוי האיומים על המדינה – מביא לפעולות חסרות שיקול דעת מצד השוטרים, לרבות הפעלת אלימות על אזרחים ללא הצדקה.

פגיעה מאלימות משטרה

האם אנו חייבים להזדהות בפני שוטרים והאם שוטרים חייבים להזדהות בפנינו?

חשוב לציין כי בעוד שבעקבות עתירה של האגודה לזכויות האזרח, החל מחודש יולי 2021 אינכם חייבים להזדהות בפני שוטר אם אינם חשודים בביצוע עבירה כלשהי – על שוטר כן חלה החובה להזדהות בפניכם: סעיף 5א לפקודת המשטרה [נוסח חדש] קובע כי על כל שוטר לבוש מדים לענוד תג זיהוי גלוי לעין הנושא את שמו ושם משפחתו. חובה זו חלה על שוטרים במדים מכל סוג שהוא, לרבות שוטרי יס"מ (יחידת הסיור המיוחדת של המשטרה), וגם על מי שלובש אפוד קראמי או מעיל מעל מדיו. גם על שוטר שאינו לובש מדים חלה חובה להזדהות בפני אדם שכלפיו הוא מפעיל את סמכותו כשוטר. אם תדרשו זאת, על שוטר אף להציג את תעודת המינוי שלו בפניכם ולמסור לכם את פרטי זהותו ומספרו האישי.

האם יש פטור לשוטר מחובת ההזדהות?

לגבי החובה לענוד תג זיהוי לשוטר במדים – אין פטור כזה. עם זאת, פטור מחובת ההזדהות קיים (אך ורק) בנסיבות בהן הזדהות השוטר עלולה לסכל את עבודת המשטרה או לפגוע בביטחונו של השוטר או של כל אדם אחר.

מה כדאי לעשות במצב בו נתקלתם בשוטר אלים?

בהתאם לאמור לעיל, חשוב לכתוב את פרטיו של השוטר האלים, לרבות שמו המלא והמספר האישי שלו. נוסף על כך ולמרבה המזל, בימינו יש לכל אחד אמצעי תיעוד בכיס – הטלפון הסלולארי. על כן, כדאי להתחיל לתעד מוקדם ככל הניתן את האירוע (עדיף בוידאו, אם אפשר). כך, גם אם השוטר יסרב להזדהות בפניכם (למרבה הצער זה דבר שקורה), תוכלו להשתמש בתיעוד כדי להתחקות אחר זהותו – בעניין זה הרשתות החברתיות עוזרות לרבים מנפגעי האלימות המשטרתית בשנים האחרונות, לאתר את זהות השוטרים שפגעו בהם.

נוסף על כך, אם נגרמו לכם חס וחלילה נזקים הפיזיים עקב פגיעה מאלימות משטרה כדאי לצלם את הנזקים הללו, לפנות בהקדם לבדיקה רפואית, ולשמור על התיעוד. חשוב לציין שגם אם נעצרתם, על פי סעיף 16 לתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), תשנ"ז-1997 – כל עצור זכאי להיבדק בידי רופא או חובש במקום המעצר. בסופו של דבר, הגשת תביעה לאחר פגיעה מאלימות משטרה מתבררת ככל תביעת נזיקין אחרת, ויש להוכיחה באמצעות צילומים, מסמכים ועדים. בתי המשפט נוטים לייחס משקל רב לעדים אותם הם תופסים כאמינים (בית משפט יכול להכריע תיק לטובת צד מסוים על בסיס עדויות בלבד), ולכן ככל שיש אנשים נוספים שנחשפו לאלימות המשטרה כלפיכם – חשוב להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם ולזמנם כדי שיעידו לטובתכם בדיון בבית המשפט.

אפיק חשוב נוסף הוא הגשת תלונה למח"ש (המחלקה לחקירות שוטרים), שאחראית גם על בירור תלונות כנגד שוטרי משמר הגבול. חשוב לציין שהגשת תלונה למח"ש לא אינה שקולה להגשת תביעה נזיקית, שכן מח"ש (גוף ששייך למשרד המשפטים, ולא למשטרה) מגיש כתבי אישום פליליים כנגד שוטרים שסרחו, ולא עוסקת בהגשת תביעות אזרחיות כלל. ואולם הגשת התביעה למח"ש – מעבר לכך שמדובר בפעולה חשובה בפני עצמה, שכן אנו לא רוצים אנשים אלימים בשירות המשטרה – עשויה לסייע מאד באיסוף ראיות לצורך הגשת תביעה כספית לאחר פגיעה מאלימות משטרה בבית משפט אזרחי.

בגין אילו סוגי פציעות ניתן להגיש תביעה?

הפציעה מהאלימות המשטרתית אינה חייבת להיות חמורה, עד כדי נכות. ניתן להגיש תביעה גם בגין נזקים פיסיים קלים יותר, ואף בגין נזקים נפשיים שנגרמו בשל כך. כך למשל פסק בית המשפט המחוזי בירושלים בשנת 2017, כי יש לפצות אדם שנפגע ממעצר בלתי חוקי ואלים של שוטרים סמויים בלבוש אזרחי בסכום גבוה של 2.1 מיליון ₪ (ועוד חצי מיליון ₪ בגין הוצאות משפט), כשעיקר הסכום לא נפסק בשל הפגיעות הפיסיות עצמן, אלא בשל ההשלכות של האירוע על תפקודו של הנפגע בעיקר בשל הנזקים הנפשיים שנגרמו לו שעלו כדי הפרעה פוסט-טראומתית (PTSD).

איזה סוג תביעה עלינו להגיש כשאנו תובעים את משטרת ישראל ומיהו הגורם הנתבע?

חשוב לציין כי בהתאם לסעיף 7א לפקודת הנזיקין שעוסק בחסינות עובד הציבור, אין לתבוע את השוטר האלים באופן אישי, אלא להגיש את התביעה נגד משטרת ישראל. למרות שמדובר בתביעה נגד המדינה, הגשת תביעה נגד משטרת ישראל מתנהלת כתביעה אזרחית-כספית רגילה. מאחר שמשטרת ישראל היא אחת מרשויות השלטון במדינה, כאשר תובעים את המשטרה – יש להגיש את התביעה לפרקליטות המדינה במחוז אשר בו אירע האירוע מושא התביעה.

מדוע חשוב להיעזר בעורך דין בהגשת תביעה כספית נגד משטרת ישראל?

למעשה, בכל מקרה בו אנו שוקלים להגיש תביעה בבית משפט מומלץ להיעזר בעורך דין, אבל הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בהגשת תביעה נגד משטרת ישראל, וזאת משני טעמים עיקריים: ראשית, אנו מתמודדים מול גוף שלטוני חזק, שמיוצג באמצעות פרקליטות המדינה, לה משאבים רבים ועורכי דין מקצועיים ואיכותיים. שנית, בתי המשפט עצמם נוטים לתת אמון בעובדי המדינה, וכמדיניות משפטית אינם מעוניינים בכך ש"הסכר ייפרץ" ושתביעות נגד המשטרה יוגשו במספרים גבוהים, עד כדי חשש של השוטרים מביצוע תפקידם מה שעלול להביא בתורו לפגיעה בפעילות המשטרה (בדומה לחשש מפני "רפואה מתגוננת" בגין תביעות בעניין רופאים).

לכן, חשוב מאד, בטרם יוצאים ל"הרפתקה" ומגישים תביעה כספית נגד המשטרה בגין אלימות שוטרים, להיוועץ עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי ודיני נזיקין, שיוכל לייעץ לכם בעניין. רק עורך דין מיומן ובעל ניסיון בנושא יוכל לבחון את התיק לעומקו, על שלל נסיבותיו, כדי לאמוד את סיכויי ההצלחה שלכם. ככל שמחליטים להגיש את התביעה – יוכל עורך דין מומחה לנזיקין לייצג אתכם בערכאות המשפטיות בצורה הטובה ביותר, כדי שתזכו בפיצויים הגבוהים ביותר שניתן להשיג בנסיבות העניין.

עורכי הדין של משרדנו, המתמחה במשפט אזרחי ובהגשת תביעות נזיקיות נגד משטרת ישראל, ישמחו לסייע לכם בכל הכרוך בנושא. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

המאמר נכתב בשיתוף עורך הדין אדם ג'ונסון.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה