דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עורך דין תג נכה

Michael Decker
Michael Decker

הוצאת תג נכה מביאה עימה הטבות שונות שהראשונה שבהם היא אישור להחנות בחניות השמורות רק לנכים. התו כולל גם אגרת רישוי מופחתת, אישור להחנות במקומות שבהם החניה אסורה במקרים מסוימים, פטור מתשלומי חניה, חניה פרטית סמוך למקום המגורים ובחלק מהמקרים גם נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית.

על כן מדובר בתו שלו זכויות רבות והוא נחשב מבוקש מאוד. כך למשל, מ-30 אלף בקשות לתו נכה שהוגשו ב-2015 ב-2019 המספר צמח ליותר ממאה אלף. אומנם, תווי החניה אמורים לאפשר למי שזקוק לכך להתנייד באופן קל יותר ולאפשר לאנשים המוגבלים בתנועותיהם חיים קלים כמה שניתן, אך בשל הפופולאריות שלהם ובשל העבודה שמקומות החניה מוגבלים, הביטוח הלאומי ורשות הרישוי במשרד התחבורה נוהגים במשורה בנתינת תווי חניה לנכים. על המבקש לעבור ועדות רפואיות שונות, להוכיח כי התניידות שלא ברכב עשויה לפגוע בבריאותו וגם אז, לא כל הנכים מקבלים תווי חניה.

אגף הרישוי של משרד התחבורה נוקט במדיניות של החמרה בקריטריונים ונוקשות בדרישות כלפי מבקשי תו הנכה על מנת לאפשר, רק לנכים קשים שבאמת זקוקים בכך לקבלן. הסיבה הראשונה למחסור בחניות נכים היא הגשת בקשות לקבלת תו נכה למי שאינו עונה באופן מלא על ההגדרות וסיבה נוספת היא שימוש בתו נכה של קרוב משפחה כאשר הנכה אינו ברכב. מדובר בתופעה בהיקף רחב וכאן חשוב לציין כי מדובר בעבירה חמורה הגוררת עימה קנס של עד 13,000 שקלים ועשויה לגרום לביטול זמני של התג. נכה אשר נותן את התג שקיבל לשימושו של אדם שאינו בעל מוגבלות עובר עבירה פלילית.

ישנם כמה סוגי תווי חניה עם זכויות מעט שונות וגם לתווים כאלו הניתנים בתוקף לזמן מסוים וכאלה הניתנים לצמיתות.

בשל כל אלה חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתביעות נכות וזכויות רפואיות שיוכל ללוותכם ולהנחות אותכם בתהליך על מנת שתממשו את זכויותיכם.

במה עורך דין יכול לסייע לי?

כאמור, מדובר לעיתים בהליך מורכב בשל הרצון המובן של הרשויות לצמצם את נתינת תו הנכה רק למי שבאמת זקוקים לכך. על כן הם עשויים להערים קשיים מסוימים. עורך דין הבקיא בתחום מכיר את ההליך ומה הקריטריונים הנבחנים על ידי הרשויות על מנת למקסם את הסיכויים לקבל את התו המתאים לכם.

מילוי לא נכון או חסר של המסמכים עשוי לעכב במקרים מסוימים את הבקשה ובמקרים אחרים להביא לפסילתה ובכך להפוך כל הליך נוסף בידי המבקש למורכב יותר. ולראייה, לא פחות ממחצית הבקשות להוצאת תו נכה  נדחות.

בעניין זה שווה לציין כי נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה בחן תלונות שהגיעו בנושא ובדוח המבקר שפורסם ביולי 2020 נמצא כי לא פחות מ-79% מהתלונות שהוגשו לנציבות בנוגע להוצאת תווי נכה נמצאו מוצדקות כשצוין כי מדובר בכמעט הכפלה של מספר התלונות שנמצאו מוצדקות בשנה החולפת. בעקבות כך נמצא כי הבקשות נבחנות על ידי רופאים שונים של אגף הרישוי במשרד התחבורה שמחליטים בהתאם לשיקול דעתם. הנציבות פנתה בעניין זה ליועצת המשפטית של משרד התחבורה וזו כינסה ועדה רפואית שקבעה אמות מידה אחידות להקניית תג החניה לצמיתות. כיום נבדקת כל בקשה לקבלת תג נכה לצמיתות לפי אמות מדיה אלו.

עזרה בהוצאת תו נכה על ידי עורך דין כוללת ריכוז המסמכים הרפואיים הדרושים להליך, הוצאת מסמכים חדשים ומעודכנים למצבו הרפואי של המבקש אם יש בכך צורך, מילוי המסמכים והכנת הבקשה, הכנת תצהירים ומכתב נלווה החתום על ידי עורך דין.

בידי כל אלה לא רק כדי למקסם את הסיכויים למצות את כלל הזכויות אלא גם כדי לסייע להשיגם באופן המהיר ביותר.

תצהיר עורך דין לתו נכה

במקרים מסוימים לצורך הוצאת תו נכה יהיה צורך לצרף תצהיר עורך דין המאמת בחתימתו את הפרטים שמולאו בטופס הבקשה. כך למשל, במקרים בהם הרכב אינו רשום על שם הנכה.

על מנת להגיש את הבקשה לתו נכה אין צורך לצאת מהבית. ניתן להגיש את הבקשה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית באופן מקוון. לבקשה יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים משלושת החודשים האחרונים חתומים על ידי רופא מומחה הרלוונטי לאותה בעיה המגבילה את המבקש למעט בעלי תעודת עיוור או לקוי ראייה, נכי אגף השיקום של משרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי.

בנוסף יש לצרף אישור משרד הבריאות או העתק מפרוטוקול ועדה רפואיים שקבעה שיעור של 60% נכות ומעלה (אם קיים), תעודת זהות של הנכה כולל ספח, צילום רישיון נהיגה, אילו רכבים משמשים את הנכה ומבוקשים להיות משויכים לתו הנכה (מותר עד 2) לצד מספרי הרישוי שלהם. על כל המסמכים להיות סרוקים ומאוגדים בקובץ PDF אחד. בקשות אלו יטופלו בתוך 30 ימים.

אפשרות אחרת היא לשלוח את הבקשה באמצעות הדואר אל היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, מרכז פניות הציבור ת"ד 72 חולון 58100. לבקשות אלה יש לצרף מסמכים רפואיים בדומה לדרוש בבקשה באופן מקוון, טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי, צילום רישיונות רכב, ובאם ברצונכם גם לקבל החזר אגרה יש לצרף אישור חשבון בנק או צ'יק מבוטל. בקשות אלו יטופלו בתוך 60 ימים.

ישנם בעלי מוגבלויות אשר לגביהם יש צורך באישורים נוספים כגון:

ניצולי שואה צריכים להמציא אישור ממשרד האוצר על נכותם המציין גם שניידות בלי רכב יכולה לערער את בריאותם.

נפגעי פעולות איבה צריכים לצרף גם אישור ביטוח לאומי על נכותם המציין גם שניידות בלי כלי רכב יכולה לערער את בריאותם.

מטופלי כימותרפיה צריכים לצרף גם אישור רפואי המפרט את תוכנית הטיפול והמועד המשוער לסיומו.

מטופלים בדיאליזה צריכים לצרף אישור ממכון הדיאליזה אליו הם מגעים.

כאמור, מרבית תווי החניה קצובים בזמן ויש לצורך לחדשם בתום המועד ולהוכיח כי מצבם הבריאותי עודנו מצדיק קבלת התו. בנכים שמצבם הבריאותי לא צפוי להשתנות בעתיד (דוגמת כרותי רגל, פגועי נוירולוגיה עקב אירוע מוחי וכדומה) אין צורך שיוכיחו מחדש את זכאותם למשרד התחבורה. בעבר תגי נכה שניתנו לצמיתות היה צורך לחדשם כל 8 שנים, החל ממרץ 2019 אין יותר צורך בחידוש וכזה והתגים תקפים לכל החיים.

מכל הטעמים שהוסברו, מדובר בהליך מורכב, בו יוכל לסייע עורך דין לתו נכה.

קריטריונים לקבלת תו נכה

  • מי שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 60% ותנועתו בדרכים ללא רכב עשויה לערער את מצב בריאותו זכאי לתו נכה (חוק חניה לנכים, תשנ"ד 1993(
  • עיוורים בעלי תעודת עיוור או לקוי ראייה
  • הורים לילד נכה
  • מוגבלים בהליכה וכאלה הזקוקים לכיסא גלגלים לצורך התניידות
  • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה
  • אדם הסובל מנכות ברגליו
  • נכה משרד הביטחון או נפגעי איבה
  • בעלי נכות נפשית

בנוסף ישנם בעיות רפואיות נוספות שיאפשרו, בדרך כלל, קבלת תו נכה.

כמה עולה להוציא צו נכה

ניתן להוציא תו נכה באופן עצמאי באמצעות הגשה מקוונת או באמצעות הדואר, אולם ליווי מקצועי עשוי לקצר ולייעל את התהליך. ליווי זה נושא בתוכו שכר טרחה לעורך דין המלווה אך ברוב המקרים מדובר בסכום חד פעמי ושווה לכל כיס ומומלץ בהחלט להשקיע זאת, אל מול ההטבות שמביא איתם התו המיוחל.

ישנם מספר תהליכים בהם עורך דין יכול לסייע בהם. הראשון הוא כמובן הגשת הבקשה עצמה, אך ניתן לערב עורך דין גם אם הבקשה כבר הוגשה ונדחתה וכעת יש צורך להגיש ערר בתוך 90 יום מתאריך הדחיה לכתובת היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, מרכז פניות הציבור ת"ד 72 חולון. על ערר זה להיות מנומק היטב ולכלול פרטים שלא היו בהגשה המקורית על מנת להראות שינוי או מילוי חסר שיביא להחלטה אחרת, ואם הוא נדחה ניתן לערער בשנית רק כשנה לאחר מכן. על כן מומלץ בהחלט להיעזר באיש מקצוע במצבים אלו.

משום הקושי למצוא מקומות חניה פנויים בעיקר באזורים המאוכלסים והגידול באוכלוסייה, משרד התחבורה נוהג במשורה בהנפקת תווי חניה וכל מקרה נבדק לגופו. לעיתים הרשויות מערימות קשיים, דורשות השלמת מסמכים או בקשות נוספות אשר יעידו כי מצבכם אכן מצדיק קבלת תו נכה. אם הינכם סבורים שמצבכם מצריך קבלת תו כזה, או אם קיבלתם תו נכה לא מתאים למצבכם, אם נתקלתם בסחבת או קשות עורף מצד הרשויות, כדאי שתסתייעו בעו"ד תו נכה, ייעוץ משפטי של עורך דין מומחה לדבר ובעל ניסיון מטעים.

משרדנו מתמחה בתביעות נכות. במשרד תיפגשו עורכי דין מומחים למימוש זכויות רפואיות בעלי ניסיון של עשרות שנים בתחום שישמחו לייעץ, להיפגש ולענות על כל שאלה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה