דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

סוגי צוואות הקיימים בחוקי ישראל – חוק הירושה

Michael Decker

אלו סוגי צוואות תקפות במשפט הישראלי וכיצד עורכים צוואה כנדרש?

בישראל יש ארבעה סוגי צוואות בעלות תוקף משפטי מחייב – צוואה בכתב יד, צוואה בעל פה ("שכיב מרע" של אדם הנוטה למות), צוואה בנוכחות עדים וצוואה בפני רשות. משרדנו מתמחה במגוון תחומים, לרבות דיני ירושה בישראל. מאמר זה של עו"ד מיכאל דקר, אשר מסביר את ההבדל בין סוג הצוואות הקיימות בישראל הוא חלק מסדרה של מאמרים המבארים היבטים שונים של חוק הירושה בישראל. למידע נוסף, ראה את אוסף המאמרים שלנו בנושא דיני ירושה ואת חוק הירושה (1965).

סוגי צוואות

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד היא צוואה הנכתבת ונחתמת על ידי המצווה. על הצוואה להיחתם בכתב ידו של המצווה, ולכלול את התאריך (גם בכתב ידו) ואישור שזוהי הצוואה האחרונה של המצווה. לפרטים נוספים ראו סעיף 19 לחוק הירושה.

צוואה בנוכחות עדים

על המצווה לחתום על סוג זה של צוואה לפני שני עדים בוגרים שאינם קרובי משפחה, דהיינו: אינם קרובי משפחה אחד של השני, ולא קרובי משפחה של המצווה. על שני העדים לחתום על הצוואה, להוסיף את שמותיהם, מספר תעודת הזהות וכתובתם בכתב יד קריא. על העדים גם להוסיף את ראשי התיבות שלהם בתחתית כל דף של הצוואה.

סוג זה של צוואה ניתן להדפיס או לכתוב בכתב יד קריא, אבל כל החתימות חייב להיות בכתב יד. בנוסף, על מנת שהצוואה תהיה בת תוקף, על המצווה והעדים לחתום על הצוואה ביום שבו היא נערכת (תאריך אשר חייב להיות רשום בצוואה).

רצוי שעורך דין ישראלי המתמחה בחוק הירושה יעבור על הצוואה, או יהיה אחד משני העדים. סיוע עורך דין לענייני ירושה בניסוח וחתימה על הצוואה בוודאי מסייע למנוע מצב שרצון המנוח הרשום בצוואה יבוטל עקב כך שהצוואה נערכה עם שגיאות וללא התחשבות בחוק הירושה.

צוואה בפני רשות

צוואה זו נערכת על ידי מצווה המפרט את רצונו בפני הרשות (שופט, רשם בית המשפט, רשם לענייני ירושה, או חבר של בית דין דתי) בעל פה או בכתב. נציג הרשות רושם את נוסח הצוואה ומקריא אותה בפני המצווה. באם המצווה מאשר שזוהי צוואתו כפי שהוא רוצה שתיערך, המצווה ונציג הרשות חותמים על הצוואה והיא מאושרת על ידי הרשות באותו היום. אחת הסיבות לנסח את הצוואה בפני רשות, היא רצון להכין את הצוואה בחשאי ו/או ללא נוכחותם של עדים נוספים.

צוואה בעל פה (של אדם הנוטה למות)

צוואה בעל פה תקפה רק במקרים שבהם המצווה נמצא על ערש דווי או חושב שעומד למות בקרוב. כמו צוואות אחרות, נדרש לערוך צוואה זו בפני עדים. שני עדים חייבים להיות נוכחים כדי שלצוואה בעל-פה יהיה תוקף משפטי מחייב. כמו כן, שני העדים חייבים להיות מסוגלים להבין את כל דבריו של המצווה. למעשה, העדים הם אלו שעורכים את הצוואה, כולל תאריך וחתימה, על בסיס דברי המצווה. לאחר עריכת צוואה בעל פה, יש להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה. מאחר וצוואה שבעל פה תקפה באם נערכה על ערש דווי, תוקפה יבוטל במידה והמצווה עודו בחיים חודש לאחר ניסוחה.

צור קשר עם משרד עורכי הדין שלנו למידע ועזרה משפטית בנושא סוגי צוואות בישראל או לעזרה בניסוח צוואה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה