דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

נקודת האל חזור במשא ומתן – מתי נוצר חוזה מחייב? 

Joshua Pex
Joshua Pex

חוזה מחייב נוצר לא רק במעמד בו הצדדים מסכמים יחדיו שהחוזה "סגור". לא פעם בית המשפט קובע במסגרת תביעות חוזיות כי הצדדים כבר הגיעו לחוזה סופי, גם אם הם לא הבינו זאת. קביעות מעין אלה יכולות להינתן אף אם הצדדים נמצאים עדיין במשא ומתן. במאמר זה יסביר עורך דין מומחה לדיני חוזים על נושא חשוב ומורכב זה.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה במשפט מסחרי ובדיני חוזים. המשרד מספק מענה משפטי מקיף ליחידים ולעסקים. שירותי המשרד כוללים, בין היתר, ייעוץ במסגרת משא ומתן לקראת חוזה, ניסוח חוזים, ייצוג בסכסוכים חוזיים וכיו״ב.

נקודת האל חזור במשא ומתן - מתי נוצר חוזה מחייב? 

לחוזים יש חוקים משלהם

קיים פער משמעותי בין העולם העסקי והעולם המשפטי, בכל הנוגע לחוזים ומשא ומתן לקראתם. הפער בא לידי ביטוי בהקשרים רבים. למשל, הסברנו במאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו על כך שרבים טועים לחשוב כי לחוזה ללא חתימה אין תוקף. במאמר זה נסביר על תופעה נפוצה אחרת: מבחינה משפטית חוזה יכול להיות מחייב עוד לפני שהצדדים יודעים עליו. כלומר, אף שהצדדים מצויים במשא ומתן, הוא כה מתקדם כך שנחצתה נקודת האל חזור. כלומר, נוצר חוזה מחייב. 

לא קל לסווג את הנקודה שבה עוברים ממשא ומתן לחוזה בפועל. לעיתים הדברים ברורים מאוד, אך במקרים מסוימים הם מורכבים יותר. למשל, כאשר משא ומתן ארך זמן רב ובמהלכו הצדדים שילמו חלק מסכום העסקה או עשו פעולות אחרות שהן חלק מהתחייבויותיהם בעסקה הסופית. במקרים אלה יהיה קשה יותר לקבוע האם נחתם חוזה או לא. לעיתים אף יהיה צורך לערב את בית המשפט.

לסיווג האם נוצר חוזה סופי בין הצדדים או האם טרם הסתיים המשא ומתן יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת. אם לא נוצר חוזה סופי ונמצאים עדיין במשא ומתן, ייתכן שמבחינת החוק ניתן לקיים משא ומתן במקביל עם צדדים נוספים. אך אם נוצר חוזה, והצד השני לא קיים איזו מהתחייבויותיו, לכאורה הדבר מקים עילת תביעה. על מנת לתבוע את הצד השני ולדרוש ממנו לקיים את התחייבותו, נדרש להוכיח כי נכרת חוזה בפועל.

הבעיה המרכזית – חוזי נדל״ן

אחת הבעיות המרכזיות בהקשר זה נוגעת למקרים של עסקאות נדל״ן (מכירה והשכרה של מקרקעין). בעסקאות אלה קיימת לפי חוק המקרקעין דרישה לחתימה על חוזה בכתב. עם זאת, דרישה זו אינה בהכרח אומרת כי צריך חוזה כתוב וסופי. ייתכן מאוד כי זכרון דברים מוקדם שהוכן לקראת ההסכם, ואשר שולמה עבורו מקדמה, יהווה נקודת אל חזור במשא ומתן. כלומר, הנקודה שבה הצדדים כפופים להתחייבויותיהם.

מה בית המשפט קובע בנושא?

בשנת 1989 ניתן פסק דין תקדימי בנושא. פסק הדין עסק במשא ומתן עסקי לרכישת מגרש. הצדדים קיימו מספר פגישות לצורך גיבוש העסקה. בפגישה האחרונה שהתקיימה, הצדדים סיכמו את פרטי העסקה על דף נייר, השיקו כוסות יין וקבעו להיפגש בעוד מספר ימים ולחתום על חוזה סופי. אלא שפגישה נוספת לא התקיימה. כעבור מספר ימים מכרה החברה בעלת המגרש את המגרש לרוכשים אחרים.

בית המשפט העליון קבע כי נחצה שלב המשא ומתן בנסיבות המקרה. אף שלא נוצר חוזה סופי כתוב, בחינת הנסיבות מעלה כי נוצרה התחייבות חוזית בין הצדדים. בית המשפט קבע כי התנהגותה של החברה המוכרת מעידה על חוסר תום לב. משכך, היא חויבה בפיצויים בגין הפרת חוזה.

סיכום

חשוב לדעת כי בלא מעט מקרים, נקודת האל חזור במו״מ כבר נחצתה בפועל. משמעות הדבר היא כי ניתן להכפיף את הצדדים להתחייבויותיהם, גם מבלי שידעו כי הן מחייבות. בהתאם, מומלץ לשים לב להתנהגותכם ולהיוועץ בעורך דין מומחה לדיני חוזים ככל שמתעורר ספק לגבי המצב המשפטי.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני חוזים ומשפט מסחרי

לשאלות נוספות וסיוע בנושא חוזים ומשא ומתן לקראתם, תוכלו ליצור קשר עם עורך דין מומחה בתחום ממשרד עורכי הדין שלנו. משרדנו מייעץ באופן שוטף ליחידים ועסקים בנושא חוזים ובמגוון סוגיות משפטיות בענייני נדל״ן ובעניינים מסחריים. 

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה