דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עריכת צוואה בישראל

Anat Levi

צוואה קובעת מי ייקח לידיו את נכסיך לאחר פטירתך וכיצד יש לשמור על נכסי העיזבון שלך, וכן מבטיחה כי פריטים בעלי ערך סנטימנטלי יישארו ברשותם של בני משפחה או חברים אשר יעריכו אותם. הצוואה יכולה לקבוע תנאים אחרים הנוגעים לטיפול בילדים הקטינים וחלוקת הנכסים.

עריכת צוואה היא עניין יחסית פשוט וזול בישראל. עם זאת, ישנם כמה דברים שחשוב לזכור בעת כתיבת צוואה על מנת לוודא שהיא תיחשב כתקפה ושקרובי משפחה המאוכזבים מחלוקת העיזבון לא יוכלו לערער בהצלח.

להלן תשובות לשאלות נפוצות בנושא "כיצד לערוך צוואה".

כיצד עורכים צוואה

באיזה גיל כדאי לכתוב צוואה?

כל אדם בן 18 ומעלה יכול לכתוב צוואה. עורך הצוואה הוא המוריש, ועליו להבין את תוכן צוואתו. אין גיל נכון או לא נכון לערוך צוואה, אך מאד חשוב שתהיה לך צוואה חוקית ותקפה כאשר ברצונך למסד את הענייני הירושה שחשובים לך.

ניתן למשל לקבוע, מי ינהל את העיזבון שלך ומי לא יקבל דבר מהעיזבון שלך. ניתן לקבוע מי יטפל בחיית המחמד שלך ולהשאיר סכום כסף מסוים לטיפול בחיות המחמד. התשובה לשאלה מתי כדאי לעשות את הצעד הזה תלויה בך. כשתגיע העת, חשוב לדעת מהם סוגי הצוואות השונים, וכיצד לכתוב צוואה ללא טעויות.

סוגי צוואות

הדין הישראלי מכיר בסוגים שונים של צוואות, כמפורט להלן:

צוואה בכתב יד נכתבת במלואה על ידי המוריש ונחתמת בחתימתו בכתב יד. יש להוסיף גם את התאריך בו נערכה הצוואה בכתב ידו של המוריש.

צוואה בנוכחות עדים נושאת את חתימת המוריש, אשר נוספה בנוכחות שני עדים בגירים. הצוואה חייבת לכלול את חתימות העדים, מספר תעודת הזהות והכתובות שלהם.

צוואה בפני רשות נערכת על ידי המוריש, ולאחר מכן מוקראות הוראות בצוואה בחזרה למוריש על ידי הרשות. ההצהרה נחתמת ומאושרת על ידי בעל הסמכות.

מקרה נוסף שבו המוריש עשוי לרצות לערוך צוואה הוא כאשר הוא מאמין שאינו מסוגל פיזית לערוך צוואה, כמפורט להלן.

צוואה בעל פה (או "צוואת שכיב מרע"), מותרת רק כאשר המוריש נמצא על ערש דווי, או רואה עצמו במצב כזה. היא נעשית בפני שני עדים, שעליהם להבין את שפת המוריש ולרשום את התוכן ואת הנחיות המוריש, יחד עם התאריך בו נערכה הצוואה. לאחר מכן, יש להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה.

צוואה הדדית לזוגות נשואים או בני זוג ידועים בציבור

צוואה הדדית נערכת במשותף על ידי זוג נשוי או בני זוג המחויבים זה לזה, והיא מחייבת את שניהם. המטרה העיקרית של צוואה הדדית היא להבטיח שהעיזבון של בני הזוג יועבר בירושה למוטבים המיועדים. לרוב, זוגות נשואים בוחרים להשאיר את חלקם בעיזבון זה לזה, ועם פטירתם מעבירים את הנכסים לבני המשפחה. לא ניתן לשנות או לבטל את הצוואה על ידי צד אחד ללא הסכמת הצד השני.

כיצד כותבים צוואה ללא טעויות?

טעויות בצוואה עלולות לפגוע בתוקפה. יש להימנע מהטעויות הנפוצות הבאות שנעשות בעת עריכת צוואה:

  • צוואה בכתב יד צריכה להיכתב כולה בכתב ידו של המוריש. לא ניתן להדפיסה בתוספת חתימה בכתב יד.
  • התנאים לחלוקת הנכסים בצוואה חייבים להיות סבירים ואכיפים. בית המשפט יכול להכריז על ביטול תנאים לא וודאיים או בלתי סבירים כגון דרישה שהנהנה יעסוק במקצוע, יתגורר במקום מסוים או לא יתרועע עם אנשים מסוימים.
  • הימנעו ככל האפשר מתוכן שלילי. תיאור ברור של אילו נכסים יש לתת למי יכול למנוע בעיות בקיום הצוואה.
  • כאשר המוריש הוא אדם מבוגר או חולה, חוות דעת של מומחה רפואי לפיה הוא כשיר לערוך את הצוואה יכולה למנוע טענות בדבר השפעה בלתי הוגנת, אי כשירות משפטית או טענות אחרות העלולות לפסול את הצוואה.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני ירושה בישראל, ואנו יכולים להסביר לך את כל האפשרויות העומדות בפניך להעברת נכסיך. ניתן לפנות אלינו לקבלת הדרכה מעמיקה יותר על עריכת צוואה.


צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה