דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ייפוי כוח מתמשך בתקופת חירום – עדכון הנחיות עקב משבר הקורונה

Michael Decker

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש המאפשר לאדם להחליט על אופן ניהול ענייניו גם כאשר יהפוך לבלתי כשיר לכך מבחינה משפטית. עקב משבר נגיף הקורונה, פורסמו הנחיות חדשות לשעת חירום בנושא ייפוי כוח מתמשך בתקופת הגבלות הקורונה, ובמאמר זה נציג אותן עבורכם.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני ירושה ועיזבון. המשרד מספק מענה משפטי מקיף בנושאים כגון ייפוי כוח, צוואות, ייצוג בפני האפוטרופוס בית המשפט לענייני משפחה וכל הגורמים הרלבנטים.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

עד לפני מספר שנים, לא נקבעה בחוק אפשרות עבור אדם להחליט מי ינהלו את ענייניו המשפטיים במקרים בהם הוא לא יהא עוד כשיר לכך מבחינה משפטית. הגורם היחיד שהיה מוסמך לשם כך היה בית המשפט, אשר מוסמך באופן בלעדי למנות אפוטרופוס שינהל את ענייניו של אדם שהפך לבלתי כשיר מבחינה משפטית. אפשרות זו עדיין קיימת, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, אשר עוסק בנושאים אלה, אבל החוק תוקן לאחרונה וכעת הוא כולל אפשרות נוספת וחדשנית – ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך בתקופת משבר הקורונהבמסגרת התיקון לחוק, נוספה האפשרות לכל אדם בגיר ובעל כשירות למנות במסגרת מסמך משפטי הקרוי ״ייפוי כוח מתמשך״ אדם אחד או יותר שיהיו מוסמכים לקבל החלטות בשמו בעניינים אישיים, בעניינים רפואיים ובענייני רכוש. המסמך נערך על-ידי עורך דין בעל הסמכה מיוחדת לכך. מי שממונה על-פי ייפוי הכוח המתמשך יוכלו לפעול בשם האדם הממנה מרגע הפיכתו לבלתי כשיר מבחינה משפטית. להרחבה בנושא ייפוי כוח מתמשך, ראו מאמר מפורט בנושא (הכולל סרטון הסבר) אשר פורסם באתר משרדנו. 

הנחיות חדשות לשעת חירום בנוגע לייפוי כוח מתמשך

משבר התפשטות נגיף הקורונה הוביל לנקיטת אמצעים הגנתיים מצד הרשויות השונות. אף שכל אדם מעל גיל 18 רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך, מטבע הדברים הוא נערך במקרים רבים על-ידי אוכלוסיה מבוגרת. בני ובנות קבוצה זו משתייכים לקבוצת סיכון במקרים של הידבקות בנגיף הקורונה, בהיותם פגיעים יותר לנזקיו. לכן משרד הבריאות פרסם הנחיות, לפיהן יש להימנע ממפגש עם אוכלוסיה זו, על מנת שלא לסכנה.

בהתאם לכך, פרסם האפוטרופוס הכללי (המהווה הגורם האמון על תחום זה במדינת ישראל ואשר אצלו ניתן להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך) הודעה הכוללת הנחיות חדשות לתקופת החירום הנוכחית. ההנחיות יישארו בתוקף עד להודעה חדשה, והן מאפשרות לראשונה לערוך ייפוי כוח מתמשך ולחתום עליו, ללא נוכחות פיזית של עורך דין.

אופן עריכת ייפוי הכוח המתמשך בתקופת החירום

בהודעת האפוטרופוס הכללי נקבע כי במקום מפגש פיזי בין האדם הממנה ובין עורך הדין, ניתן לקיים שיחת וידאו ביניהם. במסגרת השיחה יינתנו הסברים מלאים מצד עורך הדין, ותיערך התרשמות מכשירותו ורצונו של האדם הממנה. כל זאת, אף ללא נוכחות מיופי הכוח (העלולים אף הם לסכן את בריאות האדם הממנה). בשלב החתימה על ייפוי הכוח המתמשך, יחזה עורך הדין במסגרת שיחת הווידאו בחתימת האדם הממנה ומיופי הכוח על המסמך הפיזי. לאחר מכן המסמך יועבר אל עורך הדין לצורך הפקדתו. עורך הדין יימלא טופס הצהרה בדבר עריכת המסמך באופן הנ״ל, תוך ציון הדרך והמועדים בהם התקיימה שיחת הווידאו. למשך תקופת ביניים תיערך הפקדת המסמכים אצל האפוטרופוס הכללי בהגשה מקוונת, ובהמשך מסמך המקור יועבר על-ידי עורך הדין.

ההנחיות הנ״ל מהוות צעד תקדימי ומבורך של משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי. הן מאפשרות לעשות שימוש בטכנולוגיה המתקדמת העומדת לרשותנו כיום על מנת להקל על המעוניינים בכך לערוך ולהפקיד ייפוי כוח מתמשך, גם בעת תקופת החירום שפוקדת אותנו בימים אלה. ההנחיות עשויות להיות בשימוש גם במצבי חירום עתידיים, אף שיש לקוות כי לא יהיה בכך צורך.

צרו קשר עם עורך דין מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך

אם ברצונכם לערוך עבורכם או עבור קרוביכם ייפוי כוח מתמשך בתקופת משבר הקורונה, או אם יש לכם שאלות בנושא, עורך דין ממשרדנו, המתמחה בדיני ירושה ובעל הסמכה לערוך ייפוי כוח מתמשך, יישמח לסייע לכם. ניתן ליצור עימנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה. אנו מאחלים לכולכם בריאות איתנה ומקווים לחזרה מהירה לשגרה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה