דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוות דעת דין זר קנדי

Michael Decker

תושבת קנדה נפטרה, והתברר כי השאירה אחריה רכוש בישראל. נשאלת השאלה, מה יעלה בגורל הרכוש? כיצד יורשיה יוכלו לקבלו? אילו פעולות הם יצטרכו לנקוט? המאמר הבא מאת עורכי הדין ממשרדנו יתייחס לנושא של חוות דעת לצוואה לדין הקנדי, ויסביר מתי נדרשת חוות דעת לדין הזר, איך יש להגישה ומה המשקל שבית המשפט יעניק לחוות דעת זו.

חוות דעת דין זר קנדה

חוות דעת הדין הזר הקנדי נדרשת במקרים שבהם עוסקים בצוואות ובירושות בינלאומיות, כמו בדוגמה לעיל – מדובר במקרים שבהם הנפטר התגורר בקנדה, והשאיר אחריו רכוש בישראל. במקרה כזה, היורשים שירצו להוציא צו קיום צוואה, יצטרכו להציג חוות דעת מומחה לדין הקנדי בפני בית המשפט. בית המשפט יוכל לאשר את תוקף הצוואה, והיורשים יוכלו לקבל את הנכסים שהמנוח השאיר אחריו בישראל.

כמו כן, חוות דעת מומחה לדין הזר הקנדי נדרשת בנושאים נוספים מלבד ירושה ועזבונות, למשל: אכיפת פסקי דין, הגירה, נדל"ן, משפט פלילי, סוגיות מיסוי, ענייני ביטוח ועוד.

חוות דעת דין זר קנדי

צירוף חוות-דעת מומחה לדין הזר לבקשת צו קיום צוואה או צו ירושה

יש לצרף חוות דעת מומחה לדין הזר כאשר מגישים בקשה לצו קיום צוואה או למתן צו ירושה במידה ו:

  • המנוח ערך את הצוואה בקנדה
  • מקום מושבו האחרון של המנוח היה קנדה
  • יש נכסי מקרקעין הרשומים על שם המנוח בישראל ו/או
  • יש נכסי מטלטלין הרשומים על שם המנוח בישראל

חוות דעת דין זר צו ירושה וצוואה

סעיף 136 לחוק הירושה הישראלי, תשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק הירושה") קובע, כי בית המשפט בישראל מוסמך לדון בירושה של כל אדם אשר: א. מקום מושבו ביום מותו היה בישראל או ב. הניח נכסים בישראל.

כלומר, אם תושב זר קנדי, נפטר והשאיר אחריו רכוש בישראל (דירה, רכב, חשבונות בנק ועוד), כדי שיורשיו יוכלו לקבל את הרכוש המגיע להם, בין אם ע"פ צוואה ובין אם ע"פ צו ירושה, עליהם להגיש בנוסף לבקשה – חוות דעת מומחה בדין הזר. אין זה משנה אם מדובר ברכוש רב או מועט, כל עוד הרכוש נמצא בישראל והנפטר הוא תושב קנדה, היורשים יצטרכו לצרף לבקשתם חוות דעת לדין הזר.

סעיף 137 לחוק הירושה קובע, כי על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו. הפרשנות המקובלת למקום מושבו של המוריש היא מרכז חייו בשעת מותו, ע"פ הנסיבות והזיקות הרלוונטיות. כך למשל, אם מקום מושבו של המוריש בעת מותו היה בקנדה, במקרה כזה יש להגיש חוות דעת דין זר ירושה: חוות דעת העוסקת בתחולת דיני הירושה של קנדה על המקרה נשוא הבקשה למתן צו ירושה. חוות הדעת תפרט מה קובעים דיני הירושה של קנדה בנושא זה.

ע"פ הדין, כאשר קשה לקבוע היכן היה מקום מושבו של המנוח, יופעל מבחן מירב הזיקות מהבחינה האובייקטיבית. ככל שיצטבר משקל גדול יותר של זיקות למדינה מסוימת, כך יוכל בית המשפט לקבוע כי אותה מדינה היא מרכז חייו של המוריש במועד פטירתו.

מהי חוות דעת מומחה לדין הזר?

חוות דעת מומחה לדין הזר היא חוות דעת משפטית שערוכה כתצהיר בנוגע לדין הזר החל על ירושתו של המנוח. את חוות הדעת יש לצרף לבקשה למתן צו ירושה או לבקשה לצו קיום צוואה שתוגש לרשם לענייני ירושה במקום שבו נמצא הנכס שהמנוח הותיר. בדרך כלל, הרשם לענייני ירושה יעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט יבחן את פרטי הבקשה והמסמכים שצורפו אליה, כולל חוות הדעת של הדין הזר.

חוו"ד מומחה לדין הזר תוגש ע"י עורך-דין שיש לו רישיון לעריכת דין במדינה הזרה לגביה נדרשת חוות הדעת, ואשר בקי בדיני אותה מדינה. יש לקחת בחשבון, כי ייתכן שהמומחה ייקרא להעיד בבית המשפט בנוגע למומחיותו ובנוגע לנכונות חוות דעתו. כן ייתכן שהוא ייחקר בחקירה נגדית.

בהתאם לכך, מומחה לדין הזר הקנדי יכול להיות עורך דין שהוסמך במדינת אונטריו (למשל) בקנדה, חבר לשכת עורכי הדין בקנדה, ואשר מוסמך להופיע בבתי משפט בארץ ובקנדה ובעל בקיאות וידע בדין הקנדי. מומחה לדין הזר בעל נסיון יהיה כזה אשר כתב עשרות חוות דעת בקשר לדין הזר – החוק הקנדי בעניינינו.

מהי ההגדרה של מומחה לדין הזר?

פסק הדין המוביל בעניין זה הוא פסק דינו של בית המשפט העליון – ע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' BERG EAST IMPORTS INC בו נקבע, כי קשה להגדיר באופן ממצה מי ייחשב מומחה לדין הזר, אך ניתן לומר כי עו"ד או משפטן, אשר עוסק – בפרקטיקה, באקדמיה או בדרך אחרת – בשיטת המשפט נשוא הדיון, הוא בעל כישורים לשמש כעד מומחה שאפשר להוכיח באמצעות דין זר.

חשיבות חוות דעת מומחה לדין הזר

הדרישה לחוות דעת מומחה בדין הזר היא ע"פ כללי המשפט הבין-לאומי הפרטי, והיא מיועדת כדי לוודא שדיני מדינת המושב של תושב החוץ לא ייפגעו בשל החלת הדין הישראלי.

בית המשפט מייחס חשיבות רבה למקום שבו נדרשת חוות דעת הדין הזר לא רק בענייני צוואות וירושות, אלא גם בנושאים אחרים. כך למשל, בתא (ת"א) 43971-03-10‏ ‏שמעון יצחק שלזינגר נ' טי,גי אי, השקעות נדל"ן בע"מ בית המשפט קבל תביעה כספית שהגישו תובעים, בטענה כי הנתבעים רימו אותם, הטעו והוציאו מהם כספים, על סמך הבטחות שהם יקנו עבורם נכסי נדל"ן בערים מרכזיות בחו"ל אשר יניבו להם תשואות גבוהות, אך בסופו של דבר אלא שבסופו של דבר גילו, כי הנתבעים התחייבו כלפיהם בהתחייבויות כוזבות, וכי הזכויות בנכסים לא נרשמו על שמם. חלק מהנכסים היו בטורנטו, קנדה.

בית המשפט דחה את טענות הנתבעים, וקבע כי הנתבעים לא הציגו מרשם זכויות קנייני כלשהו שמלמד על עיגון זכויות התובעים בדמות יחידות השתתפות שלטענתם מהווה זכות קניינית, ובנוסף אף לא הומצאה חוות דעת מומחה לדין הקנדי בעניין.

מכאן, שהעדר חוות דעת מומחה לדין הזר פוגעת בחוזקן של טענות הנתבעים. מפסיקת בית המשפט ניתן להסיק, כי צירוף חוות הדעת היא חיונית במקרה זה ובמקרים דומים אחרים.

צרו קשר אם אתם זקוקים לחוות דעת מומחה לדין הזר

משרד עורכי הדין שלנו עוסק במתן חוות דעת דין זר ממדינות שונות ברחבי העולם, כולל הדין הקנדי. חוות הדעת הדין הזר של משרדנו נערכות וניתנות ע"י עורכי דין מומחים בדין הזר, אשר יש להם רישיון עריכת דין ישראלי ורישיון עריכת דין במדינה הזרה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה