דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוות דעת דין זר – פנמה

Michael Decker

חוות דעת דין זר פנמה תדרש ע"י בית המשפט בישראל במספר מקרים, למשל כאשר מדובר בירושה של תושב חוץ – תושב פנמה אשר הניח אחריו נכסים בישראל. במאמר הבא מאת עורכי הדין שלנו נשיב על השאלות מהי חוות דעת דין זר, מתי יש להגיש חוות דעת לדין הזר, מיהו מומחה לדין הזר ועוד.

חוות דעת דין זר פנמה

חוות דעת דין זר ירושה

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") בישראל קובע בסעיף 136, כי בית משפט בישראל מוסמך לדון בירושתו של כל אדם שמושבו ביום מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל. נסכים יכולים להיות נכסי נדל"ן, נכסי מטלטלין, קופות גמל, חשבונות בנק, ניירות ערך ועוד.

בסעיף 137 נקבע, כי על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו, חוץ מהאמור בסעיפים 138 עד 140 (העוסקים בדין נכסים מסוימים, כשרות לצוות וצורת הצוואה).

בהתאם לכך, במקרים שבהם מקום מושבו של המנוח לא היה בישראל אבל הוא החזיק בנכסים בישראל, בית המשפט לענייני משפחה חייב לקבל חוות דעת מומחה לדין הזר בנוגע לחוק שחל על נכסי המנוח.

בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, שתוגש ע"י יורשי המנוח לרשם לענייני ירושה, תועבר לבית המשפט לענייני משפחה בהתאם לסעיף 67א.(7) לחוק הירושה.

בית המשפט יבחן את הבקשה וכן את חוות הדעת הדין הזר.

מכאן, שאם נפטר אדם שמקום מושבו היה בפנמה והוא השאיר אחריו, למשל, דירה בישראל, יורשיו אשר ירצו לממש את צוואתו, יצטרכו להגיש בנוסף לבקשה לתו קיום צוואה, חוות דעת מומחה לדין הזר בפנמה.

מהי חוות דעת לדין הזר?

חוות דעת לדין הזר היא חוות דעת משפטית המתייחסת לדן הזר שחל על המקרה, שבגינו נעשתה הפנייה לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה.

הדין הזר הוא מקום מושבו של המנוח בשעת מותו. הפרשנות המקובלת לביטוי "מקום מושבו" היא מרכז חייו של הנפטר, המקום אליו מובילות מירב הזיקות.

סעיף 135 לחוק הירושה קובע, כי "מושב" של אדם הוא המקום בו נמצא מרכז חייו. ולגבי קטין, פסול דין ואדם שמונה לו אפוטרופוס, החזקה היא שמקום מושבו הוא במקום מושבו של נציגו – ע"פ המשמעות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. זאת, כל עוד לא הוכח שמרכז חייו נמצא במקום אחר.

במקרה שבו הנפטר היה תושב זר או תושב חוץ, נדרשת חוות דעת מומחה לדין הזר, כדי שבית המשפט יכול לקבוע את הדין הזר בנוגע לשאלה כיצד יחולק עזבון המנוח. משרד עורכי דין, אשר עוסק בהכנת חוות דעת לדין הזר, יסייע בנושא.

ע"פ תקנות סדר הדין האזרחי, חוות דעת מומחה (בעניין שלא קשור לרפואה) תוגש לבית המשפט לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהירי העדות הראשית מטעם בעל הדין שמגיש את חוות הדעת, אלא אם בית המשפט קבע אחרת.

מהי מטרת הגשת חוות דעת דין זר?

בברע (ת"א) 1655/07‏ ‏אשכנזי אסתר נ' היועץ המשפטי לממשלה בית המשפט המחוזי בת"א מתייחס לנושא, וקובע כי תכלית הגשתה של חוות הדעת לעניין הדין הזר, היא הוכחת תוכנו של הדין הזר באמצעות מומחה. חוות הדעת להוכחת הדין הזר מוגשת כמו כל ראיה, שכן תוכנו של חוק זר הוא שאלה של עובדה ולא שאלה של חוק.

בית המשפט הוסיף, כי תכלית הגשת חוות הדעת מצומצמת להוכחת תוכנו של הדין הזר. הגשת חוות הדעת לא מחליפה את שיקול דעתו של בית המשפט ביישום הדין הזר, אלא נותנת בידי בית המשפט כלים, לצורך קבלת הכרעה.

מיהו מומחה לדין הזר?

את הדין הזר יש להוכיח באמצעות חוות דעת של מומחה לדין הזר.

בתא (ת"א) 2301-03-16‏ ‏ מטיאס קוהרי נ' רינת ברניי חזר בית המשפט המחוזי בת"א,  על עמדת הפסיקה, כי קשה להגדיר באופן ממצה מי ייחשב מומחה לדין הזר. בית המשפט ציין, כי לפי דבריו של פרופ' שאוה, הכלל במשפט האנגלי ובעקבותיו גם במשפט הישראלי הוא, כי מומחה לדין זהר יכול להיות:
1. עו"ד או שופט, העוסק או עסק בפרקטיקה במסגרת אותה שיטת משפט שמדובר בה. או –
2. משפטן, התופס עמדה רשמית, הדורשת – ומשום כך גם מניחה – ידיעה משפטית במסגרת אותה שיטת משפט, שמדובר בה (גם כשלא עסק בפרקטיקה). או –
3. אדם אחר, גם אם אינו משפטן, אשר מפאת מקצועו או עיסוקו ניתנה לו ההזדמנות לרכוש ידע בחוק הנדון.

חוות דעת דין זר בתחומים נוספים

מלבד חוות דעת דין זר צו ירושה או צו יקום צוואה, ישנם מקרים אחרים בהם בית המשפט יידרש לחוות דעת. למשל: כאשר מדובר בעסקאות מקרקעין בהן תאגיד זר הוא צד להסכם ( בהתאם לסעיף  10 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011). כך גם במקרים של התרת נישואין, כאשר אין הסכמה לגירושין בין זוג מעורב, או כשלא מדובר ביהודים. חוק אכיפת פסקי חוץ גם הוא דורש חוות דעת לדין הזר. כן ייתכנו מקרים נוספים בהם בית המשפט יזדקק לחוות דעת מומחה לדין הזר.

פניה לעורך דין – הכנת חוות דעת דין זר

בכל מקרה שבו אתם זקוקים להכנת חוות-דעת לדין הזר, פנו למשרד עורכי דין שיש לו את הידע והמומחיות בנושא.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה, בין היתר, בהכנת חוות דעת מומחה בדין הזר. נוכל להכין עבורכם חוות דעת מומחה בנושאי צוואות וירושות, התרת נישואין ובכל תחום אחר בו נדרשת חוות דעת לדין הזר.

אם אתם יורשיו של תושב חוץ שהניח אחריו נכסים בישראל, ואתם זקוקים לחוות דעת דין זר פנמה או כל דין אחר, בהתאם למקום מושבו של המנוח, פנו למשרדנו ונשמח לסייע לכם בהקדם בצורה מקצועית ויעילה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה