דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

זימון חייב לחקירה בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

Joshua Pex
Joshua Pex

זימון חייב לחקירה מתבצע על מנת לבדוק את נסיבות יצירת החוב ומאפשר לקבוע לאן יתקדם הליך חדלות פרעון. המחוקק הישראלי העניק סמכויות לבעלי תפקידים שונים במסגרת הליך חדלות פירעון, על מנת להגשים את מטרת החוק אשר מבקש לבצע שינוי וייעול בכל הנוגע להליכי חדלות פרעון. החוק החדש שם דגש על שיקומם הכלכלי של החייבים תוך הגדלת חלקם של הנושים הקטנים בחלוקת החובות. במטרה להגשים מטרות אלה הפקיד המחוקק בידי המנהל המיוחד סמכויות שונות, בין היתר, הסמכות לחקור את החייב.

מטרת חקירת החייב:

מטרת זימון חייב לחקירה היא לבדוק את נסיבות הסתבכותו של החייב – האם נעשתה בתום לב (על כך נסביר במאמר נפרד) וכן על מנת לבחון את מצבו הכלכלי של החייב ואת מצבת נכסיו וזכויותיו, זאת כאמור בכדי לממש נכסים אלו לטובת תשלום חובותיו של החייב.

זימון חייב לחקירה בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מהלך זימון חייב לחקירה:

במסגרת הבקשה למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל, חותם החייב על כתב ויתור סודיות מידע ומסמכים בדבר הכנסותיו, הוצאותיו, חובותיו ונכסיו המצויים בידי כל גורם וכל מידע אודות מצבו הכלכלי. בנוסף ממלא החייב דין וחשבון על חובות ונכסים ובו מפרט את כל חובותיו, זכויותיו ונכסיו מכל מין שהוא.

לאחר קבלת צו כינוס, נכסיו של החייב עוברים לידיו של המנהל המיוחד – עד לקבלת החלטה במצבו ומעמדו של החייב. במסגרת חקירת החייב, תפקידו של המנהל המיוחד הוא לבחון את מצבו הכלכלי של החייב ולאתר את כל נכסיו, והוא רשאי לדרוש מהחייב, בין היתר, את המידע והמסמכים הבאים:

  • מידע על חשבונות הבנק של החייב לרבות תדפיסי חשבון בנק.
  • מידע מלא ומפורט על הכנסותיו והוצאותיו בגיבוי אסמכתאות.
  • מידע על ביטוחים וקרנות על שמו.
  • מידע אודות כספים המופקדים אצל צד ג'.
  • מידע מאת רשויות המס.

בנוסף, רשאי המנהל המיוחד לבקש מבית המשפט צו למסירת מידע מכל גורם רלוונטי כגון: הבנק בו מנהל החייב את חשבונו, ראש ההוצאה לפועל וכיוצ"ב. המנהל המיוחד רשאי לזמן לחקירה גם את בת/בן הזוג של החייב ו/או כל צד שלישי אחר, אם ראה שהדבר דרוש לצורך השגת המידע הנדרש מהחייב. עורך הדין של החייב יכול להיות נוכח במעמד החקירה, אולם הוא אינו יכול לקחת חלק פעיל בחקירה ולהשיב לשאלות במקום החייב.

פעמים רבות נדרש החייב לפני החקירה או לאחריה להעביר לידי המנהל המיוחד מסמכים נוספים. אם החייב אינו מעביר את המסמכים הנדרשים, ההליך כולו עלול להתבטל. לעתים מנהלים מיוחדים מקליטים ואף מצלמים את החקירה וקיימים מקרים בהם המנהל המיוחד אינו מסתפק בחקירה אחת והוא מזמן את החייב לחקירה שניה, לרוב בעקבות ממצאים חדשים שקיבל לידיו או שעלו מן החקירה הראשונה.

תרומתו של החייב בחקירה :

במסגרת  הליך פשיטת הרגל ועד קבלת ההפטר, מוטל על החייב חובות שונות וביניהם לנהוג בתום לב ולשתף פעולה עם בית המשפט ועם הכונס הרשמי והמנהל המיוחד. אין כל ספק ששיתוף הפעולה מצדו של החייב יכול לסייע לו לקדם את ההליך לקראת קבלת ההפטר המיוחל. חוסר שיתוף פעולה מצדו של החייב יכול רק להזיק לו ופעמים רבות יכול לסכל את המטרה שלשלמה הוא נכנס להליך חדלות פירעון. במקרים אלו חייב עלול למצוא את עצמו מחוץ להליך ובחזרה להליכי הגביה הנוקשים במסגרת ההוצאה לפועל.

על כן שיתוף הפעולה מצד החייב יכול להיות המפתח "שישחרר" אותו מהחובות הכבדים אל עבר עתיד טוב יותר.

בתום חקירת החייב ובדיקת מצבו על ידי המנהל המיוחד, מגיש המנהל המיוחד לבית המשפט את הממצאים אודות יכולתו של החייב להיפרע מחובותיו, על פי התרשמותו והמלצתו לגבי המשך ניהול ההליך. בית המשפט אינו מחויב לקבל את ממצאיו של המנהל המיוחד והוא יכול לבחור באחת מהדרכים הבאות: האחת, לסרב לבקשה להכרזת החייב כפושט רגל ולבטל את צו הכינוס. השניה, לקבל את בקשת החייב להכריז על החייב כפושט רגל ולקבוע לו תוכנית פירעון התואמת את יכולותיו הכלכליות ונסיבותיו האישיות.

למה חשוב להיוועץ עם עורך דין?

חייב שמבקש לפתוח בהליך פשיטת רגל כדי לפתוח דף חדש מבחינה כלכלית ולמחוק את חובותיו, צריך להגיש מסמכים שיידרשו ממנו ולענות על שאלות רבות. זימון חייב לחקירה והמסמכים המוגשים הינם פעמים רבות אלו אשר משפיעים באופן ישיר על הסכום אשר ייקבע לחייב לשלם – בין אם בהסדר נושים או בתכנית פירעון, ועל כן חשוב להיוועץ עם עורך דין מומחה בתחום, אשר יידע לייעץ לחייב מהן הפעולות המתאימות ביותר עבורו.

לקראת החקירה חשוב במיוחד לקבל ייעוץ והכוונה על ידי עו"ד אשר מכיר את נסיבות החייב ויכול לצפות מהן השאלות שיכולות לעלות במהלך החקירה וכיצד נכון להתמודד איתן. צרו קשר עם סניף משרד עורכי הדין שלנו בתל אביב או בירושלים לקבלת מידע ועזרה משפטית בנושא.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה